Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Etiket Arşivleri

Etiket Arşivleri

Kastamonu Yılanlı Darüşşifası

Kastamonu Yılanlı Darüşşifası

Kastamonu Yılanlı Darüşşifası; Selçuklu devleti vezirlerinden Muineddin Süleyman Pervane‘nin oğlu Mühezzibüddin Ali‘nin emri ile Pervaneoğulları Beyliği’nin baş mimarı Küherbaş‘ın gözetiminde mimar Kayserili Said tarafından 1272 yılında Kastamonu‘da inşa edilmiştir. Anadolu Selçuklu döneminin eserlerinden biri olan Yılanlı Darüşşifası; günümüze sadece girişindeki ihtişamlı Taç kapı kemeri kalıntısı ulaşabilmiştir. Selçuklu geleneğinin tüm özelliklerini …

Oku »

Sultan Ahmed Darüşşifası

Sultan Ahmed Darüşşifası

Sultan Ahmed Darüşşifası; Osmanlı Devleti Sultanı I. Ahmed tarafından 1609 yılında inşaatına başlanan külliye, 1621 yılında tamamlanmıştır. Sultan I. Ahmed‘in Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya 1609 yılında cami olarak inşasına başladığı, Sultan Ahmed Külliyesinin bir parçası olan darüşşifa; 1617 yılında Sultan Ahmed‘in yaşamını kaybetmesiyle kardeşi I. Mustafa’nın külliyeyi meydana getiren diğer …

Oku »

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi; Selçuklu emirlerinden Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından 7 Ekim 1235 tarihinde Çankırı’da inşa edilmiştir. Çankırı’nın güneyinde yer alan yapı, yüksek kayalık bir tepe üzerinde darüşşifa, darülhadis, türbenin güneyinde mevlevihaneden oluşan yapı topluluğundan günümüze sadece, türbe ve darülhadis bulunmaktadır. Darülafiye‘nin, 2011 yılındaki kazılarda sadece temelleri bulunmuş olan yapının; …

Oku »

Topkapı Sarayı Şifahane ve Eczanesi

Topkapı Sarayı Şifahane ve Eczanesi

Topkapı Sarayı Şifahane ve Eczanesi; Topkapı Sarayının harem dairesi ve enderunun dışında kalan bölüm olan birun teşkilatına mensup 60 civarı sürekli olarak değişen hekim, göz hekimi (kehhal) ve cerrahların başı olan Hekimbaşı’nın da bulunduğu ve Hekimbaşı Odası veya Baş Lala Kulesi adıyla anılan şifahanedir. Topkapı Sarayı içinde hekimbaşı odasından başka …

Oku »

Mardin Eminüddin Maristanı

Mardin Eminüddin Maristanı

Mardin Eminüddin Maristanı, Şeyh Eminüddin Bimaristanı veya Şeyh Eminüddin Bimarhanesi olarak anılmakta olup;  cami, medrese, hamam, bimaristan ve çeşmeden oluşan külliye, Artukoğullarından Eminüddin Bey tarafından yaptırılmaya başlanmış olup, külliyenin inşaatı tamamlanmadan vefat etmiştir. Vefatı sonrası ağabeyi Artuklu Beyliğinin hükümdarı Necmeddin İlgazi külliyeyi tamamlayarak kardeşinin ismini vermiştir. Günümüzde de Mardin’de mevcut …

Oku »

Melike Turan Melek Darüşşifası

Melike Turan Melek Darüşşifası

Melike Turan Melek Darüşşifası, Selçuklu dönemi tıp merkezlerinden biri olup; Sivas, Divriği‘de 1228 yılında Melike Turan Melek tarafından başmimar Ahlatlı Hürremşah‘a yaptırılmıştır. Darüşşifa ile Ahmed Şah tarafından külliye halinde inşa ettirilen cami; mimari, sanat ve tıp tarihi açısından evrensel niteliği olan Selçuklu dönemindeki sanat ve zanaat ortamının özelliklerini içeren önemli …

Oku »

Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darüşşifası

Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darüşşifası

Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darüşşifası; Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Gıyâseddin Keyhusrev tarafından kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan‘ın verem‘e yakalanması sonucu, ölüm döşeğinde vasiyeti üzerine; çaresiz hastaları tedavi edebilecek hekimlerin yetişeceği bir medrese ve darüşşifa olarak 1205 yılında Kayseri‘de inşa edilmiştir. Kayseri’nin Gevhernesibe Mahallesi’nde bulunan ve günümüzde Erciyes Üniversitesi Tıp …

Oku »

Süleymaniye Tıp Medresesi

Süleymaniye Tıp Medresesi

Süleymaniye Tıp Medresesi; Süleymaniye Külliyesini meydana getiren yapılar topluluğundan bir olan yapı, 1559 yılında İstanbul, Eminönü ilçesinde inşa edilmiştir. Külliye, onuncu Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) tarafından dönemin en önemli mimarlarından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Daruşşifalar ile başlayan Osmanlı tıp eğitimi Edirne Darüşşifası ile bağımsız bir karakter kazanmış, tam …

Oku »

Dâru’t-Tıb

Dâru’t-tıb

İslâm dünyasında tıp eğitim ve öğretimi ile tedavinin birlikte yürütüldüğü müesseseler; “Dâru’t-tıb“, “Dâru’ş-şifa“, “Dâru’ş-sıhha“, “Dâru’l-merza“, “Şifahâne“, “Mâristan“, “Bimaristan“, “Dâru’l-afiye” ve “Bimarhane” gibi isimlerle anılmaktadır. İslam tarihinde tedavi amaçlı ilk teşkilatlı hastanenin, Emevi halifesi I. Velid tarafından 706 yılında Şam’da yaptırıldığı ve yine Emeviler devrinde Fustat‘da “Zukaku’l-Kanadil ” adı verilen bir …

Oku »