Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Alternatif Tıp / Sülük Uygulaması

Sülük Uygulaması

Sülük Uygulaması, Sülük Tedavisi veya Hirudoterapi; “Hirudo Medicinalis” ve “Hirudo Verbana” isimli tıbbi steril sülük kullanılarak yapılan uygulamadır.

Sülük Uygulaması

Sülük Uygulamaları, 27 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yer almaktadır. Sülük Uygulaması, sertifikalı tabip ve tabip gözetiminde sağlık meslek mensupları tarafından uygulanmaktadır. Tedavide kullanılacak olan “tıbbi sülük“lerin yönetmeliğe göre üretim yerlerinden steril olarak sülük elde edilen işletmelerden temin edilmesi aranacak şartlardandır. Sülükler tek bir kişide kullanılmakta olup; imha işleminde, 22 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre gerekli işlemler uygulanmaktadır.

Sülük uygulamalarını ilk olarak m.ö. 15. yüzyılda Mezopotamya Uygarlığında Babil‘de, m.ö. üçüncü yüzyılda Antik Mısır‘da tedavi amacıyla uygulandığı kopan uzuvların tedavisi ve erkeklerin sünnet edildikten sonra sülüklerin kullanıldığı tahmin edilmektedir. Milattan önce ikinci yüzyılda Claros ya da İzmir, Ahmetbeyli‘de yaşamış olan Yunan hekim Nikandros, m.s. birinci yüzyılda Yunan hekim Pliniy ve m.s. ikinci yüzyılda yaşamış olan Galen sülük tedavisi uyguladığı tahmin ediliyor. Çin geleneksel tıbbında millattan önceye dayanan, sülüklerin kullanıldığını kanıtlayan eserler bulunmuştur. Onuncu yüzyılda yaşamış olan İslam filozofu ve Tıp alanında önemli eserler bırakan İbn-i Sina kitaplarında sülük tedavisine yer vermiştir. 20. yüzyılın başlarında kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçların keşfedilmesinin ardından tüm dünyada gözden düşmüş ve sülük tedavisini unutmuştur.

1984 yılında Amerikalı biyolog Roy Sawyer; sülüklerin potansiyel tedavi edici etkilerini ortaya koyarak, İngiltere’de dünyanın ilk modern sülük üretim çiftliğini kurması ile başlamıştır. 1984 yılından günümüze Biopharm adında Galler’deki merkezinde aktif olarak sülük üretim çiftliği hizmet vermekte olup; günümüzde dünya genelinde tıpta kullanılan sülüklerin üreticisidir. Roy Sawyer, tıbbi sülüklere “yaşayan eczane” tanımlaması yapmakta ve kurduğu laboratuvarda uluslararası birçok patentin sahibidir.

Sülük Uygulanabilecek Durumlar

Merkezlerde steril sülük, distile su cihazı, otoklav, kullanım öncesi sterilizasyondan sonra sülüğün yıkanması için steril distile su, stok sülüklerin tutulacağı steril kavanozları, sülüğün kullanım sırasında taşınması için kapaklı kavanoz bulundurmak zorundadır.

Sülük tedavisi uygulamaları merkezlerde, deri flep cerrahisi adı verilen deri doku nakilleri sonrası görülen venöz yetmezlikler olan; ağrı, kramp, bacaklarda huzursuzluk, ödem, kaşıntı, deri değişiklikleri, replantasyon adı verilen vücudun kopan bir parçasının, işlevlerini yeniden kazanmak amacı ile yerine dikilmesi ve revaskülarizasyon denilen yeniden damarlanma sonrası ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılmaktadır. Ünitelerde dejeneratif eklem hastalığı olan osteoartrit veya kireçlenme, alt ekstremite denilen bacaklarda varisli damarlar veya variköz ven hastalıklarında ağrı ve halk arasında tenisçi dirseği olarak bilinen lateral epikondilit gibi hastalıklarda ağrıyı azaltma amaçlı kullanılmaktadır. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

Sülük Uygulanmayacak Durumlar

Sülük Uygulaması, hemofili gibi kanama diyatezleri, aktif kanama odağının varlığı, ciddi anemi, cerrahi girişim öncesi, kanı sulandırıcı ilaç kullanımı, gebelik ve emzirme, sülük ya da diğer canlılara karşı alerji, tedavi uyumunu etkileyen şiddetli psikiyatrik rahatsızlıklar, lösemi, kemik iliği supresyonu, gastrointestinal kanama, kanser, karaciğer siroz, diyaliz hastalarında, kalp pili, menstrüel adı verilen adet dönemi, HIV pozitifliği gibi enfeksiyon varlığı, kemoterapi ve radyoterapi sırasında ve çocuklarda uygulanmamaktadır. Sağlık Bakanlığı, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngörülmeyen durumlarda, Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde yasaklamalar getirebilmektedir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Fitoterapi

Fitoterapi

Fitoterapi; doğal tedavi yöntemi olup, bitkisel tedavi anlamına gelmektedir. İlk olarak 1937 yılında Fransız hekim …

Bir cevap yazın