Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 15 Nisan 1993 tarihinde Isparta’da kurulmuştur. 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenci almaya başlamıştır. Başlangıçta Sümerbanktan ve Sağlık Müdürlüğünden devir alınan binaların bir bölümünde hizmet veren Fakülte, 2002 yılında Doğu Kampüsü’nde tamamlanan binalarına taşınmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi; Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü , Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü olmak üzere 3 bölüm vardır. Bu bölümlerden Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 8 Ana Bilim Dalı; Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 20 Ana Bilim Dalı; Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde 13 Ana Bilim Dalı faaliyet göstermektedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Amaç ve Hedefleri

Toplumun sağlık sorunlarına hâkim ve çözümler üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, ulusal ve uluslararası düzeylerde yeterli hekimler yetiştirmek, sağlık alanına özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapacak altyapı ve donanıma sahip bir tıp fakültesi olmak, eğitsel ve bilimsel süreçlerin ayrılmaz bir parçası olan sağlık hizmeti sunumunda topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı amaç ve hedeflemektedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Misyonu

Evrensel bilim dünyasına katkıda bulunabilecek bilgi üretmek, toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek ve yaşam kalitesini yükseltebilecek düzeyde hekimler yetiştirmektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Vizyonu

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uluslararası ve ulusal bilim alanlarında öncülük eden bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı Amaç ve Hedefleri

Bilimsel ve toplumsal gereksinimler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına nitelikli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, sürekli tıp eğitimi becerisi kazanmış, tıp bilimine katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte, etik değerlere bağlı ve insan haklarına saygılı hekimler yetiştirmektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
 • Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Radyoloji Anabilim Dalı
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Spor Hekimliği Anabilim Dalı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Aanabilim Dalı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
 • Biyofizik Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
 • Deontoloji Anabilim Dalı

İletişim

Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Binası Doğu Kampüsü 32260 Çünür / Isparta

Telefon: 0 246 211 37 14

Faks: 0 246 237 11 65

E-Posta: tip@sdu.edu.tr

Web: tip.sdu.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı‘nın kuruluş amacına yönelik olarak Dr. Rıdvan …