Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları / Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları SendikasıSağlık-Sen; “Çevre ve Sağlıkçılar Sendikası” adı ile 06 Haziran 1995 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Sağlık-Sen

Çevre ve Sağlıkçılar Sendikası, 1999 yılında yaptığı tüzük değişikliği ile adını Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, kısa adı ile Sağlık-Sen olarak belirlenmiş olup; ilkeli, etkili duruş ve faaliyetleriyle sağlık sendikaları arasında Türkiye’de öncü olmayı hedeflemiştir.

Sağlık-Sen, Türkiye genelinde sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda faaliyet göstermekte olup; İlgili mevzuatta sağlık ve sosyal hizmetler kolunda olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşları, sendikanın faaliyet alanına girmektedir. Sağlık-Sen, çalışma hayatı ve sendikal haklarla ilgilenmek üzere, tüzüğünde belirtilen amaçları doğrultusunda, gerçekleştirmek üzere sendika tarafından kurulan uluslararası kuruluşlar ile sendikanın üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar kapsamında faaliyet göstermektedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası kuruluş amacı doğrultusunda; temel insan hakları ilkelerine dayanan, “egemenlik kayıtsız şartsız millete ait” olduğu; millet iradesinin seçtiği idareye saygı gösterilen, katılımcı demokrasi anlayışının yerleştiği, özgür bireyler ve sivil toplum kuruluşlarının gerçek anlamda var olması; düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkanlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, yaşanılan toplumdaki farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği; ücret ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Sağlık-Sen kuruluşundan günümüze; tüm çalışanlarının insan olma onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkanlarından eşit şekilde yararlanmasını sağlamakta olup; düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda teminat altına alındığı, başta çalışma hayatı olmak üzere kadın, genç ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği, kadınların sivil toplumda ve yönetim kademelerinde daha fazla temsil hakkına sahip olduğu, var olan değerleri idrak etmiş; özgür, çevre ve doğaya duyarlı, müreffeh ve mutlu insanların yaşadığı, daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmayı amaçlamaktadır.

İletişim

Adres: Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeleri Cad. No: 86 Altındağ / Ankara

Telefon: 444 19 95

Mobil: 0 506 397 92 92

Faks: 0 312 230 83 65 – 0 312 229 31 89

E-Posta: info@sagliksen.org.tr

Web: www.sagliksen.org.tr

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Türk Sağlık-Sen

Türk Sağlık-Sen

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası, kısa adı Türk Sağlık-Sen; 12 Temmuz …