Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları / Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası, kısa adı Sağlık Hak-Sen; sağlık ve sosyal hizmetler kolunda, sağlık sendikaları içinde yer almak amacıyla 2007 yılında Ankara‘da kurulmuştur.

Sağlık Hak-Sen; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda belirtilen hizmet kollarında sağlık ve sosyal hizmetler kolunda kurulmuş olup; kamu görevlilerinin çalıştığı sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin eklentilerinde ve Türkiye çapında faaliyet göstermektedir.

Sağlık Hak-Sen dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce ile inanç ve mezhep farkı gözetmeksizin; kişisel hak ve özgürlüklerinin bilincinde üyeler topluluğu meydana getirmek, üyelerinin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır. Üyelerin uluslararası standartlarda ve sağlık meslek ahlakına uygun bir şekilde çalışmalarının koşullarını sağlamaktadır. Sağlık Hak-Sen üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, üyelerinin gelecek yıllarda güven ve refah içerisinde yaşamalarını sağlayacak şekilde; sosyal güvenlik hakkından tam olarak yararlanmalarını sağlamak, üyelerinin sağlıkta mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için sağlıkla ilgili mesleki eğitim çalışmaları yapmaktadır.

İnsan Hakları

Sağlık Hak-Sen; çalışanlarının insan haklarının korunması, evrensel hukuk normlarının uygulanması için demokratik ve çağdaş sendikacılık ilkeleri çerçevesinde tüm yurttaşlar için sosyal adaletin sağlamaktadır. Sendika üyelerine; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yakışır bir yaşamaları ve aile sorumluluklarını yerine getirecek adil bir ücret sağlamaktadır.

Sağlık Hak-Sen kamu yönetiminde; atama, yer değiştirme, görevde yükselme ve meslekte ilerlemeye ilişkin mevzuat ve uygulamaların çalışanlar için adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlamak, milli gelirden tüm çalışanların adil bir şekilde pay almasını sağlamaktadır. İnsan haklarının gereği olarak, yurttaşların kamu hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak, kamu kaynaklarının kullanımı nedeniyle oluşabilecek her türlü usulsüzlükle mücadele etmektedir. Sendika engelli bireylerin; engelsiz bir şekilde sağlık kamu kurumlarında çalışmaları ve kamu hizmetlerine ulaşmalarını sağlamaktadır.

Sağlık Hak-Sen katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sağlık kamu çalışanlarının yönetime katılması ve siyaset hakkının tanınması ile danışma mekanizmalarının oluşturulmasını sağlamaktadır. İnsan haklarına dayalı bir devlet anlayışının gelişmesi ve çalışma hayatının uluslararası normlara uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla; usule uygun olarak onaylanmış ve yürürlüğe konulmuş insan hakları belgelerinde ve sözleşmelerinde yer alan çalışma yaşamına ve sendikal haklara dair düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Sendika çalışma yaşamı olmak üzere; her alanda insan hakları fikrinin gereklerinin yerine getirilmesi, insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplumun yaratılmasını sağlamaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası; çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için politika geliştirmektedir. Sendika üyelerine yönelik sürekli sağlıkla ilgili eğitim programları gerçekleştirilmesinin sağlayarak, üyelerinin tıp teknolojisi ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmelerine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Tüketici bilincinin gelişmesi ve üyelerin tüketici haklarından tam olarak yararlanması için sağlıkla ilgili eğitim çalışmaları yapmaktadır.

İletişim

Adres: GMK Bulvarı No: 40/2 Maltepe, Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 229 03 25

Faks: 0 312 229 03 26

Web: www.saglikhaksen.org.tr

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası kısa adı ile Tüm Sağlık-Sen 2009 yılında Ankara‘da …