Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları / Sağlık Söz-Sen

Sağlık Söz-Sen

Sağlık Söz-Sen, tam adı ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası; sağlık personelleri tarafından 6 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Sağlık Söz-Sen, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 657, 4924, 4/B, 4/C , vekil ebe ve hemşire statüsünde çalışan özlük hakları farklı; atama, eş durumu tayini, giyim yardımı, nöbet parası gibi sorunları olan sayısı 350 bini aşan sağlık çalışanlarının birleşmesi ve kendi geleceğiyle ilgili kararlarını kendi vermesi amacıyla yola çıkmıştır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ‘’Sağlık ve Sosyal Hizmetler’’ hizmet kolunda kurulmuş olup kamu görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin eklentilerinde ve Türkiye çapında faaliyet göstermektedir.

Sağlık Söz-Sen, üyelerine yaptıkları sağlık hizmetine uygun olarak; insan onuruna yaraşır bir hayat ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak verecek adil bir ücret sağlamaktadır. Sendika dil, din, ırk, renk, mezhep, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce gözetmeksizin kamudaki sağlık çalışanlarından oluşan, hak ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmektedir. Sendika üyelerine iş sağlığı ile güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma koşullarını sağlamakla birlikte; üyelerinin gelecekte güven ve refah içerisinde yaşamalarını sağlayacak biçimde sosyal güvenlik sisteminde eksiksiz yararlanmalarını sağlamaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla; kamu hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmaları yapmaktadır. Sendika üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası; toplu sözleşme ve grev hakkının alınması, insan hakları evrensel bildirgesi, birleşmiş milletler belgeleri, ILO sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesi için çaba göstermektedir. Kamuda çalışan sağlık görevlilerini evrensel çalışma standartlarına uygun toplu sözleşme ve grev hakkı tanınması için mücadele etmektedir.

İletişim

Adres: Tahran Cad. Dünya Ticaret Merkezi No: 30 Kat: 8 Ofis: 802-F, PK: 06700 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 988 13 11

E-Posta: sendika@sagliksozsen.org.tr

Web: https://www.sagliksozsen.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası, kısa adı Sağlık Hak-Sen; sağlık ve sosyal hizmetler …