Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Meslekleri / Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri; sağlık hizmet sunumu çerçevesinde özgün görevi olan ve bu alanda çalışanları ifade etmektedir.

Sağlık hizmetlerinde çalışan, sağlık meslek mensupları ile diğer sağlık meslek mensupları; görevlerini, almış oldukları eğitimler ile kazanmış oldukları mesleki bilgi ve beceriler doğrultusunda, verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, diğer sağlık çalışanları ile birlikte ekip anlayışı içerisinde, multidisipliner yaklaşımla ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak sağlık hizmeti vermektedir.

Sağlık meslek sahipleri aldıkları eğitim, bilimsel etkinlik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılabilmelerinin yanı sıra; kurumlarda eğitim amacıyla bulunan öğrencilerin eğitimine destek verebilmektedir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlere katılarak, destek vermektedir. Sağlık meslek sahipleri; görevlerini yerine getirirken kendilerini veya diğer sağlık meslek sahiplerinin mesleki saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınarak; toplumun ve bireylerin, sağlığı ile ilgili yanlış yönlendirebilecek ifadelerden ve davranışlardan kaçınmalıdır.

Sağlık meslek mensupları, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından belirlenen; sağlık meslek etiği ilkeleri, kamuda çalışan sağlık görevlileri etik davranış ilkeleri ile ilgili “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” ve mevzuata uyarak, hasta haklarını gözetmektedir. Sağlık meslek grupları içinde olan kişiler; hastalarla ve yasal temsilcileri ile etik kurallara aykırı hiç bir şekilde sözlü veya yazılı anlaşmaların yanı sıra; yanıltıcı, talebi yükseltme ve kendini övücü nitelikte tanıtım ile beraber; kampanyalar ve hiçbir şekilde reklam yapamaz. Sağlık Meslekleri içerisinde yer alan kişiler sadece isim, unvan, dal ve adreslerini tanıtabilmektedir.

Sağlık mesleği içinde yer alan kişiler hastaların ve çalışma arkadaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla; güvenli çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilirliği ile muhtemel risklerin giderilmesine yönelik uygulamalar sağlamakla birlikte; mesleki risklere karşı kişisel korunma tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Sağlık meslek mensupları yetkili kişiler tarafından acil sağlık hizmeti ulaşana kadar, aldığı eğitimler doğrultusunda ilk yardım hizmetlerini yerine getirmektedir. Mesleki uygulamalar sırasında sahip olduğu kişisel verileri ve sağlıkla ilgili olarak özel bilgileri, ilgili hayati tehlike durumu olanlar hariç; rapor düzenleme, muhafaza ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli olan tedbirleri almaktadır.

Sağlık ve Tıp ile ilgili meslekler listesi aşağıda sıralanmış olup; sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık meslek mensuplarının iş ve görev tanımları ile birlikte tarihsel geçmişleri alfabetik sıraya göre yer almaktadır.

Sağlık Meslekleri

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında; hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizleri …