Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Sağlık Meslekleri / Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri; sağlık hizmet sunumu çerçevesinde özgün görevi olan ve bu alanda çalışanları ifade etmektedir.

Sağlık hizmetlerinde çalışan, sağlık meslek mensupları ile diğer sağlık meslek mensupları; görevlerini, almış oldukları eğitimler ile kazanmış oldukları mesleki bilgi ve beceriler doğrultusunda, verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, diğer sağlık çalışanları ile birlikte ekip anlayışı içerisinde, multidisipliner yaklaşımla ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak sağlık hizmeti vermektedir.

Sağlık meslek sahipleri aldıkları eğitim, bilimsel etkinlik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılabilmelerinin yanı sıra; kurumlarda eğitim amacıyla bulunan öğrencilerin eğitimine destek verebilmektedir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlere katılarak, destek vermektedir. Sağlık meslek sahipleri; görevlerini yerine getirirken kendilerini veya diğer sağlık meslek sahiplerinin mesleki saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınarak; toplumun ve bireylerin, sağlığı ile ilgili yanlış yönlendirebilecek ifadelerden ve davranışlardan kaçınmalıdır.

Sağlık meslek mensupları, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından belirlenen; sağlık meslek etiği ilkeleri, kamuda çalışan sağlık görevlileri etik davranış ilkeleri ile ilgili “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” ve mevzuata uyarak, hasta haklarını gözetmektedir. Sağlık meslek grupları içinde olan kişiler; hastalarla ve yasal temsilcileri ile etik kurallara aykırı hiç bir şekilde sözlü veya yazılı anlaşmaların yanı sıra; yanıltıcı, talebi yükseltme ve kendini övücü nitelikte tanıtım ile beraber; kampanyalar ve hiçbir şekilde reklam yapamaz. Sağlık Meslekleri içerisinde yer alan kişiler sadece isim, unvan, dal ve adreslerini tanıtabilmektedir.

Sağlık mesleği içinde yer alan kişiler hastaların ve çalışma arkadaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla; güvenli çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilirliği ile muhtemel risklerin giderilmesine yönelik uygulamalar sağlamakla birlikte; mesleki risklere karşı kişisel korunma tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır.

Sağlık meslek mensupları yetkili kişiler tarafından acil sağlık hizmeti ulaşana kadar, aldığı eğitimler doğrultusunda ilk yardım hizmetlerini yerine getirmektedir.

Mesleki uygulamalar sırasında sahip olduğu kişisel verileri ve sağlıkla ilgili olarak özel bilgileri, ilgili hayati tehlike durumu olanlar hariç; rapor düzenleme, muhafaza ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli olan tedbirleri almaktadır.

Sağlık Meslekleri

 • Tabip ve Uzman Tabip
 • Diş Tabibi ve Uzman Diş Tabibi
 • Eczacı
 • Ebe
 • Hemşire
 • Klinik Psikolog
 • Fizyoterapist
 • Fizyoterapist Teknikeri
 • Odyolog
 • Odyometri Teknikeri
 • Diyetisyen
 • Dil ve Konuşma Terapisti
 • Podolog
 • Sağlık Fizikçisi
 • Radyoterapi Teknikeri
 • Anestezi Teknisyeni / Teknikeri
 • Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni
 • Tıbbi Laboratuvar ve Patoloji Teknikeri
 • Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni / Teknikeri
 • Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
 • Diş Protez Teknikeri
 • Tıbbi Protez ve Ortez Teknisyeni / Teknikeri
 • Ameliyathane Teknikeri
 • Adli Tıp Teknikeri
 • Diyaliz Teknikeri
 • Perfüzyonist
 • Eczane Teknikeri
 • Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti)
 • Ergoterapi Teknikeri ( İş ve Uğraşı Teknikeri)
 • Elektronörofizyoloji Teknikeri
 • Mamografi Teknikeri
 • Optisyen
 • Acil Tıp Teknisyeni
 • Acil Tıp Teknikeri
 • Hemşire Yardımcısı
 • Ebe Yardımcısı
 • Sağlık Bakım Teknisyeni
 • Psikolog
 • Biyolog
 • Çocuk Gelişimcisi
 • Sosyal Çalışmacı / Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Sağlık Eğitimcisi / Tıbbi Teknolog
 • Sağlık İdarecisi
 • Çevre Sağlığı Teknisyeni / Teknikeri
 • Yaşlı Bakım Teknikeri / Evde Hasta Bakım Teknikeri
 • Tıbbi Sekreter
 • Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Solunum Terapisti

Solunum Terapisti

Solunum Terapisti; akciğer travması, amfizem, astım, zatürre (pnömoni) ve solunumla ilgili diğer hastalıklar başta olmak …