Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Sağlık Hizmeti Basamakları

Sağlık Hizmeti Basamakları

Sağlık Hizmeti Basamakları; koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmetler olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 70’inci maddesinde yer alan “Hizmet basamakları ve sevk zinciri” kanununun uygulanması bakımından sağlık hizmeti birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak Sağlık Bakanlığı tarafından basamaklandırılmıştır.

Hizmet basamakları sağlık kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuatında tanımlanan; hastaların ayaktan veya yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceğine sahip sağlık kurum ve kuruluşları belirtilmiştir.

Birinci Basamak

 • Acil Sağlık Hizmeti Birimleri (112)
 • Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
 • Yönetmeliğe uygun kuruluşlar)
 • Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)
 • Belediye Poliklinikleri
 • Eczaneler (6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna uygun eczaneler)
 • Entegre İlçe Devlet Hastaneleri (E2 ve E3)
 • Evde Bakım Hizmetleri
 • Halk Sağlığı Laboratuvarları (L1 – L2)
 • İlçe Sağlık Müdürlüğü (bünyesinde sağlık kuruluşu bulunan)
 • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri
 • Muayehaneler
 • Özel Poliklinikler (Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe uygun kuruluşlar)
 • Resmi Kurum Tabiplikleri
 • Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)
 • Türk Silahlı Kuvvetler Sağlık Üniteleri
 • Üniversite Mediko-Sosyal Birimleri

Birinci basamak sağlık kuruluşları ilgili birimler tarafından onayı alınmış faaliyet izin belgelerine; ilgili mevzuat kapsamında açılacak benzer birimler bağlı birim olarak eklenebilmektedir.

 • Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimleri
 • Enfeksiyon Kontrol Birimleri
 • Entegre Sağlık Hizmeti Birimleri
 • Evde Sağlık Hizmeti Birimleri
 • Göçmen Sağlığı Merkezleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri
 • Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri
 • Sağlık Evleri
 • Sağlıklı Hayat Merkezleri
 • Sıtma Savaş Dispanserleri
 • Verem Savaşı Dispanserleri
 • Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimleri

İkinci Basamak

 • Devlet Hastaneleri
 • Resmi Kurum Hastaneleri
 • SSK Hastaneleri
 • Özel Hastaneler
 • Özel Dal Hastaneleri
 • Özel Tıp Merkezleri
 • Özel Dal Merkezleri

İkinci basamak sağlık kuruluşları ilgili birimler tarafından onayı alınmış faaliyet izin belgelerine; ilgili mevzuat kapsamında açılacak benzer birimler bağlı birim olarak eklenebilmektedir.

 • Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezleri
 • Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri
 • Diyaliz Merkezleri
 • Ek Hizmet Binaları
 • Gebe Okulları
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Birimleri
 • Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri
 • Müstakil Ruhsatlandırılan Tanı ve Tedavi Merkezleri
 • Obezite Merkezleri
 • Semt Poliklinikleri
 • Tıbbi laboratuvarlar
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri

Üçüncü Basamak

 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Üniversite Hastaneleri

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, sağlık hizmetlerinin Türkiye genelinde etkin …