Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıp ve Sağlık Kitapları / Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri

Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri

Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri Semptomdan Tanıya kitabı; Prof. Dr. Ersin Akpınar, Dr. Öğretim Üyesi Gülen Gül Mert, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kurthan Mert tarafından 464 sayfa olarak Akademisyen Kitabevinden 2018 yılında çıkmıştır.

Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri kitabının oluşmasında ilham kaynağı olan tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık sisteminin omurgasını oluşturan aile hekimlerinin, bireylerin sağlığını koruma ve iyileştirme konusunda klinik uygulamaları ile günlük pratiklerinde pediyatrik yaş grubunun büyük bir kısmını oluşturmasından doğan mesleki sürekli eğitime katkı sağlamaktır.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumları zaman içinde değişkenlik gösteren yaşam koşullarına uyum sağlayarak genel tıp uygulamalarında farklı gelişimler göstermiştir. Aile hekimlerinin, bireyin ana rahmine düşmeden başlayan sağlık bakımında gebelik öncesi bakım (prekonsepsiyonel), yaşamın ilk 10 yıl ve sonrasında da sürmesi önemli rol bu kitabın içeriğinin daha geniş tutulmasını da sağlamıştır. Aile hekimleri için, büyüme ve gelişimin izlenmesinin yanısıra pediyatrik nüfusu koruma ve tedavisinde uluslararası ve ulusal kılavuzların takip edilmesini de gerektirmektedir.

Veriler, birinci basamakta görev yapan aile hekimlerinin sayısının artmasıyla hastalığa bağlı ölüm oranın (mortalite), hayatta kalanların (morbidite) ve sağlık harcamalarının azaldığını göstermektedir. Aile hekimlerinin, yaş cinsiyet, sağlık sorunu ayırt etmeksizin tüm bireylerin sağlık sorunlarına bütüncül olarak, kapsamlı ve sürekli bireyselleştirilmiş sağlık bakımı sunmasına bağlanmıştır. Birey merkezli, toplum ve aile yönelimli bakış açısının önemi olarak görülmektedir.

Birinci basamakta hastalıkların erken tanı ve tedavisi, hastalığın ilerleyen dönemlerindeki tanı ve tedavisinden daha zor olduğu durumlarda aile hekimlerinin farklılaşmamış hastalık ve organize olmamış hastalar için yol gösterici olacağını kitaba katkı sağlayan tüm hekimlerin ve geleceğin teminatı çocuklara sağlıklı bir gelecek sağlayacak tüm aile hekimlerin emeği yadsınamaz.

Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri Kitabının İçindekiler

 • Çocuk Hastada Aile Hekimliğine Yönelik Öykü Alma (Anamnez)
 • Sağlam Çocuk Takibi Beslenme ve Büyüme Sorunları
 • Solunum Sıkıntılı Yenidoğana Yaklaşım
 • Yenidoğan Sarılığına Yaklaşım
 • Yenidoğan Canlandırması
 • Hematürili Çocuğa Yaklaşım
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuğa Yaklaşım
 • Akut Bronşiyolit
 • Çocukluk Çağı Pnömonileri
 • Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu
 • Anafilaksi
 • Krup ve Stridor
 • Çocuk ve Adolesanlarda Diyabet
 • Konjenital Hipotiroidi
 • Çocuklarda Boy Kısalığı
 • Akut Gastroenterit
 • Akut Batın
 • Gis Kanamaları
 • Çocuklarda Akut Karın Ağrısı
 • Akut Bilinç Değişikliği Olan Çocuğa Yaklaşım
 • Konvülziyonlu Hastaya Yaklaşım
 • Siyanotik Bebeğe Yaklaşım
 • Akut Romatizmal Ateş
 • Akut Zehirlenmelerde Yaklaşım
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği
 • Ateşli Çocuğa Yaklaşım
 • Çocukluk Çağının Döküntülü Hastalıkları
 • Çocukluk Çağının Kan Dolaşımı Enfeksiyonları
 • Çocukluk Çağında Anemiye Yaklaşım
 • Çocukluk Çağının Kanamalı Hastalıklarına Yaklaşım
 • İstismar Mağduru Çocuğa Yaklaşım
 • Çocuklarda Sık Görülen Dental Sorunlar ve Aile Hekimliği Uygulamalarında Erken Dönem Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamalarının Önemi
 • Pediatride Dermatolojik Aciller
 • Sistemik Hastalıkların Dermatolojik Belirtileri
 • Çocuklarda Dil Gelişim Bozuklukları
 • Çocuklarda Palyatif Bakım
 • Çocuklarda Psikiyatrik Aciller
 • Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 • Pediatrik ve Adolesan Jinekolojisi

Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin PediatriKitap: Reçete Örnekleri İle Aile Hekimleri İçin Pediatri Semptomdan Tanıya

Yazar: Editör: Prof. Dr. Ersin Akpınar Yardımcı Editörler: Dr. Öğr. Üyesi Gülen Gül Mert, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurthan Mert

Sayfa Sayısı: 464

Baskı Yılı: 2018

Dil: Türkçe

Yayınevi: Akademisyen Kitabevi

 

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Adli Tıp & Adli Bilimler

Adli Tıp & Adli Bilimler

Adli Tıp & Adli Bilimler kitabı; adli tıp ve adli bilimler alanında güncel ve temel …