Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Meslekleri / Radyoterapi Teknikeri

Radyoterapi Teknikeri

Radyoterapi Teknikeri, radyasyon terapisti veya terapötik radyograf; radyoloji ve radyoterapi bölümü radyasyon onkolojisi alanında çalışan yardımcı sağlık meslek mensubudur.

Radyoterapi teknikerleri; Sağlık Bakanlığının yataklı ve yataksız tedavi kurumları, koruyucu sağlık hizmeti kuruluşları, üniversite ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastane, özel klinik ve polikliniklerde görev almaktadır. Radyasyon onkolojisi uzmanının belirlediği tedaviyle, sağlık fizikçisinin belirlediği ölçü ve hesaplara göre uygulamalarda görev almaktadır. Kanser hastalığının tüm evrelerinde; teşhisinden tedavi sürecinin sonuna kadar, radyoloji uzmanları, sağlık fizikçileri, onkologlar, radyasyon onkolojisi hekimleriyle beraber çalışmaktadır.

Tedavi öncesinde sarf malzemelerini hazır bulundurması ve cihaz kullanma talimatına uygun olarak sorumluluğu altında olan; bilgisayarlı tomografi, nükleer görüntüleme, radyodiyognostik, röntgen, ultrason gibi tıbbi cihazları çalıştırma, kalibrasyonları ve bakımıyla ilgilenmektedir. Ayrıca sorumlu olduğu tıbbi cihazların oluşabilecek arızası halinde; en kısa sürede sağlık fizikçisi ve cihazın bakımından sorumlu firma yetkilisine haber vermektedir.

Radyoterapi teknikerleri, sorumluluğu altında olan; tıbbi cihazları kullanıma hazır hale getirmesi ile aynı zamanda tedaviye girecek hastaların günlük randevularını oluşturmaktadır. Hasta dosyasında kayıtlı olan; tedavi bilgileri ile kullanılan tıbbi cihazlarda bulunan bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmektedir. Radyoterapi sırasında hastayı izlemesinin yanında beklenmeyen durumlarda veya komplikasyon gelişmesi halinde ilgili sorumlulara bildirmektedir. Tehlike anında radyasyon güvenliği kurulu tarafından hazırlanmış olan acil durum planında ayrıca belirtilen talimatları uygulamaktadır. Radyasyon güvenliği ve kalite kontrol biriminde görev alması; bununla birlikte radyasyon güvenliği açısından gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Radyoterapi teknikeri; tedavi ünitelerinin temizliği ve düzeninin sağlaması, bunun dışında imhası gereken radyoaktif atık malzemelerin bertaraf edilmesi ile çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirlerin alınmasında görev almaktadır.

Radyoterapi Teknikeri

Radyoterapi Teknikerliği Eğitimi 

Radyoterapi teknikerliği mesleğinin eğitimi; üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Radyoloji ve Radyoterapi bölümlerinde 2 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Radyoterapi teknikeri eğitim süresi boyunca; Anatomi, Biyoistatistik, Bölgesel Radyoloji, Fizik, Fizyoloji, Görüntüleme Yöntemleri ve bununla birlikte İlk Yardım ve Reanimasyon, İnsan Vücudunun Radyoloji Anatomisi, Nükleer Tıp, Sağlık Mesleğinin Esasları ve Deontoloji, Patoloji, Parenteral Tedavi Uygulamaları, Psikoloji, Radyografi, Radyoloji Fiziği, Radyolojide Araç-Gereç Bakımı ve Onarımı, Radyolojik İncelemeler, Radyasyon Onkolojisi, Radyasyondan Korunma, Radyolojiye Giriş ve Temel Fizik gibi mesleki eğitim dersleri verilmektedir.

Sağlık meslek liselerinin Radyoloji ve Radyoterapi bölümlerinden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları durumunda; ÖSYM’nin kılavuzunda belirtilen radyoterapi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilmektedir. Sağlık meslek liselerinin sınavsız geçiş için radyoloji ve radyoterapi bölümleri dışındaki bölümlerden aynı zamanda lise ve dengi okullardan mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS adı verilen Öğrenci Seçme Sınavına girmeleri, yeterli sayısal puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilmektedir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

midwife

Ebe

Ebe, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde; gebelik öncesi hazırlık eğitimi ile anne-babalığa ve doğuma …

Bir cevap yazın