Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Prostat Kanseri Derneği

Prostat Kanseri Derneği

Prostat Kanseri Derneği (PROSDER), prostat kanseri ve diğer üroloji hastalıkları alanında çalışan; Üroloji (Bevliye) hekimlerini, ilgili diğer alanlarda çalışan uzman tıp doktorlarını bünyesinde bulunduran bir tıbbi uzmanlık derneğidir.

Prostat Kanseri Derneği, Türkiye’de ve dünyada giderek artan bir şekilde daha sık karşılaşılan prostat kanserine; özellikle tanı ve tedavide günümüz olanaklarında multidisipliner bir yaklaşımı sağlamak için, konu ile ilgili uzmanlık alanlarında birlikte çalışılacağı bir dernektir. Prostat Kanseri Derneğinin amacı; ulusal prostat kanseri ve diğer prostat hastalıkları sorununa multidisipliner bir yaklaşımın sağlanmasının yanında, bu yaklaşımın ülke geneline yayılmasını sağlamaktır. Bu konuda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktır. Ayrıca, ülkemizde prostat kanserinin ilerlemesinin önlenmesi ve erken tanısı için en etkin yöntemlerin uygulanmasını sağlamak ve var olan prostat kanserli hastalar ile diğer prostat hastalarının en son tıbbi yenilik ve uygulamalardan yararlanabilmesi için güncel bilgileri takip ederek, prostat kanserinin doğru bir şekilde tedavisini sağlamak ve bu konuda en üstün çabayı göstermektir.

Prostat Kanseri Derneği Faaliyetleri

Prostat Kanseri Derneği bu amaçları gerçekleştirebilmek için bilimsel kongre, seminer, panel, sempozyum, toplantı ve çalışmalar düzenleyen, ilgili alanda düzenlenen toplantılara katılarak ve yayınlar yapmaktadır. Prostat kanserli hastalar ve yakınlarının eğitimi, rehberlik hizmetleri oluşturarak ve önerilerde bulunmaktadır. Hasta bakım hizmetlerinde, tanı ve tedavide etik standartlar geliştiren, bu alanda eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için gereken çabayı gösteremektedir. Bunları yerine getirirken benzer amaçlı diğer Ulusal Türk Kanser Derneği gibi ve Uluslararası dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği yapacak, esas uzmanlık alanımız olan derneklerimizin daha da güçlenmesine katkıda bulunacak, ortak bilimsel ve sosyal toplantılar düzenleyecek, düzenlenen toplantılara en üst düzeyde gerekli desteği vererek ortak çalışmalar yürütecektir.

Prostat Kanseri Derneği

Üyelerin aktif katılımıyla güçlü bir multidisipliner yapıya kavuşacak olan dernek; üyeleri ve hastaları arasında bilimsel ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacı ile görev ve çalışma grupları (epidemiyoloji, erken tanı, evreleme, tedavi, korunma, izlem, etik ve sosyal ilişkiler gibi konularda) oluşturacaktır.

 

İletişim

Adres: Çubuklu Mah. Vatan Caddesi Dost Sokak (G-97) No: 26 34805 Kavacık/Beykoz/İstanbul

Telefon: 0 850 840 90 74

Faks: 0 216 322 94 51

E-Posta: info@prostatkanseridernegi.org

Web: www.prostatkanseridernegi.org

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği, nöropsikiyatrisler tarafından Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti adı ile 1914 yılında …