Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Meslekleri / Podoloji Uzmanı

Podoloji Uzmanı

Podoloji Uzmanı; ayak hastalıkları üzerine tedavi ve bakım hizmetini sunan ayak sağlığı uzmanı, podolog veya podiatrist olarak bilinmektedir.

Podoloji, latinceden Türkçeye, Podo (ayak) ve Loji (bilim), ayak bilimi olarak geçmiştir. Podolojinin tarihi 1600’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Avrupa ülkelerinde berberlik, dişçilik ve podolog olan üç meslek “Bader” adı verilen kişiler tarafından yapılıyordu. 19. yüzyılın başlarında Podoloji mesleği ile ilgili geliştirmek amaçlı çalışmalar yapılmaya başlanmış ve günümüze kadar gelmiştir. Türkiye’de Podoloji programı ilk defa 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından açılmıştır.

Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanların yarısından fazlası ayak sağlığı sorunu yaşamaktadır. Dermatoloji ve Ortopedi biliminin ayak sağlığı ile ilgili olsa da bu konuya özgü podoloji uzmanları ayrı bir meslek olarak doğmuştur.

Türkiye’de, 26 Nisan 2011 tarihinde çıkan kanuna göre Podolog, Meslek Yüksekokullarının Podoloji Programı’ndan mezun; bireylerin ayak sağlığı koruması ve bakımına yönelik hizmetler veren ve ilgili uzman hekimin teşhis ve tedavisi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak hastalıklarının tedavisini yapan sağlık teknikeridir. Sağlık Meslek Liselerinden mezun; Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru gibi alanlarından ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Podoloji Programında öğrenim görmüş olup; önlisans diplomasına sahip kişiler Podoloji Uzmanı veya Podolog ünvanını kullanmaktadır. Podolog, hekimlik alanına girmemekle birlikte, kendi başına yöntemsel tedavi edici ve bağımsız çalışmayı kapsamaktadır. Podolog, genel olarak hekimin müdahale alanını destekleyici ve tamamlayıcı yönde çalışmaktadır.

Podoloji Uzmanları, ayak sağlığının korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarıyla birlikte; medikal ayak bakımı ve eğitimi ile ilgili uzman hekimin teşhis ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; ayak destekleri, bandaj, parmak yastıkları, sargı ve tırnak protez uygulamaları yapmak, ayak sağlığı sorunları, tırnak patolojileri ve nasırların değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisi gibi görevleri bulunmaktadır.

Ayak sağlığının bakım şekli; önleyici, iyileştirici ve tedavi edici olarak uygulanmaktadır. Ayak hastalıklarına neden olan faktörler podoloji uzmanları tarafından belirlenerek; tedavi planlanarak uygulanmaktadır. Ayak hastalıklarının tekrarların önlenmesine yönelik koruyucu girişimlerle tedavi süreci tamamlanmaktadır.

Podoloji Uzmanı Hizmetleri

  • Aşırı terleyen ayak bakımı
  • Batık tırnak rehabilitasyonu
  • Çatlak topuk rehabilitasyonu
  • Diyabetik ayak rehabilitasyonu
  • Kalınlaşmış tırnak rehabilitasyonu
  • Mantar hastalığı olan tırnak bakımı ve rehabilitasyonu
  • Nasırlı ayak rehabilitasyonu
  • Sekil bozukluğu ayak rehabilitasyonu
  • Sığıl soruculu ayak rehabilitasyonu
  • Ortoz Uygulamaları

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Psikolog

Psikolog

Psikolog veya Ruh Bilimcisi; grup ya da bireysel davranışları veya hareket etme biçimlerini incelemektedir. Psikologlar …