Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Perfüzyonistler Derneği

Perfüzyonistler Derneği

Perfüzyonistler Derneği; Türkiye’de kalp cerrahisinde perfüzyon uygulamaları yapan perfüzyonistler arasında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla 1997 yılında Ankara’da kuruldu. Perfüzyonist mesleğinin kalp cerrahisindeki önemi konusunda kamuoyunu aydınlatmak. Perfüzyon alanındaki bilimsel gelişmeleri izlemek, üyelerin bu alandaki bilgi ve becerisini geliştirmek. Türkiye‘deki perfüzyon eğitiminin standartlarının yükseltilmesi ve uluslararası seviyeye ulaştırılması için ulusal politikalar oluşturarak perfüzyonla ilgili tüm alanlarda mesleki ve bilimsel standartları geliştirmektir Perfüzyonistler Derneği; bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate almaktadır.

Perfüzyonist’in Tanımı

Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ”Perfüzyonistlik Yetki Belgesi” olanlar ve 26 Nisan 2011 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre; Perfüzyonist, Perfüzyon alanında LİSANS eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer LİSANS eğitimleri üzerine PERFÜZYON alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahelelerde ilgili uzman tabibler gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur.

Perfüzyonist’in Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İlgili uzman hekimlerle işbirliği yaparak;

 • Kalp-akciğer makinasını yönetir.
 • Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanını yönetir.
 • Kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini takip eder ve gerekli girişimlerde bulunur.
 • Miyokardın korunmasıyla ilgili gerekli işlemleri (kardiyopleji uygulaması) yapar.
 • Hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapar.
 • Antikoagülasyonun monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gereken girişimlerin yapılmasını sağlar.
 • Terapötik hipotermi-hipertermi uygulamaları, termojenik lavaj ve vucüt sıcaklığı regülasyonu yapar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ürünleri transfüzyonu, gerekli medikasyon ve anestezik ajanların uygulamasını yapar.
 • Ototransfüzyon, cell saver uygulamasını yapar.
 • İzole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını, kemoterapötiklerin ve hücresel tedavilerin verilmesini sağlar.
 • Gerektiğinde donör doku ve organlarının korunmasına yardımcı olur.
 • Ekstrakorporeal membran oksijenasyon (ECMO) ve kısa, orta ve uzun dönem ventriküler destek cihazlarının yönetimini yapar.
 • İntravasküler membran oksijenasyon yönetimini yapar.
 • Kan gazları ve kan biyokimyasnın monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gerekli girişimlerin yapılmasını sağlar.
 • Preoperatif hasta hazırlığı ve operasyon sonrası mortalite ve morbidite toplantılarına aktif olarak katılır.
 • Gerektiğinde trombosit jel üretimini yapar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım fonksiyonlarının sağlanması için gerekli malzeme ve tekniğe hekimle konsülte ederek karar verir.
 • Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın transportunda destek sağlar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım sistemleri ve hasta dolaşımıyla ilgili hasta kayıtlarını tutar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım sistemleriyle ilgili olarak perfüzyonist, perfüzyonist adayları ve diğer tıbbi personelin eğitimine ve yeterlilik/performans değerlendirmesine destek verir.
 • Kalite kontrolü çalışmalarında rol alır.
 • Mesleki gelişimini sağlamak amacıyla alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere katılır, bilimsel yayınları izler ve değerlendirir.
 • Profesyonel etik kurallarına uyar.
 • Hasta haklarına duyarlılık gösterir.
Perfüzyonistler Derneği Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

Semih Ufuk Tezeren
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi /Cebeci Kalp Merkezi / Ankara

Genel Sekreter

Ahmet Ali Çoban
Adana Numune Araştırma Eğitim Hastanesi /Seyhan Uygulama Merkezi / Adana

Sayman

Mehmet  Hadi Çağlayan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / Bursa

Üye

Doğanay Önal
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Cerrahisi Bölümü / İzmir

Üye

Nihal Kolbaş
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul

Üye

Tamer Sarı
Bayındır Hastanesi / Sögütözü /Ankara

Üye

Tolga Öztemel
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul

Üye

Sabır Alkan Ukan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / Antalya

Üye

Ömür Özmen
Batum International Hospital / Batum

Perfüzyonistler Derneği’nin kuruluşundan günümüze görev alan başkanlar;
 • Günşat Aydın
 • Rasim Sarıoğlu
 • Ali Ekber Çiçek
 • Hürriyet Ersayın
 • Celal Aksoy
 • Mehmet Akil
 • Tamer Sarı
 • Nuran Ay Dereli

İletişim:

Adres: Korkut Reis Mah. İlkiz Sk. No: 18/9 Sıhhıye / Ankara

Telefon: 0532 219 75 88

E-Posta: info@perfuzyon.org.tr

Web: www.perfuzyon.org.tr

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği

Türk Tıp Eğitimi Kurumu Derneği, tıp eğitimcilerin bilimsel, hukuksal ve sosyal alanlarda temsil etmek amacı …