Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Perfüzyonistler Derneği

Perfüzyonistler Derneği

Perfüzyonistler Derneği; Türkiye’de kalp cerrahisinde perfüzyon uygulamaları yapan perfüzyonistler arasında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla 1997 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Perfüzyonistler Derneği

Perfüzyonistler Derneği; perfüzyonist mesleğinin kalp cerrahisindeki önemi konusunda kamuoyunu aydınlatma, bilimsel gelişmeleri izleme, üyelerinin bu alandaki bilgi ve becerisini geliştirmektedir. Türkiye‘deki perfüzyon eğitiminin standartlarının yükseltilmesi ve uluslararası seviyeye ulaştırılması için ulusal politikalar oluşturarak perfüzyonla ilgili tüm alanlarda mesleki ve bilimsel standartları geliştirmektir.

Perfüzyonistler Derneği; amacı doğrultusunda üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirerek, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate almaktadır.

Dernek, her türlü konferans, seminer ve bölgesel toplantılar gibi etkinliklere katılarak, bilimsel araştırmaları desteklemekte ve bilimsel yayınlar düzenlemektedir. Dernek üyelerine, perfüzyon lisans, perfüzyon yüksek lisans bölümü öğrencilerine gerekli gördüğünde burs imkanı sağlamakla birlikte; yurt içi ve yurt dışında üyelerinin mesleki eğitim almalarına destek vermektedir.

Dernek açık kalp ameliyatı sırasında, kalp-akciğer aygıtı aracılığıyla hasta kanının oksijenlenmesi ve kanın arteryel sisteme pompalanması ile belirgin vücut dışı kan dolaşımını sağlayan Extracorporeal Circulation ECC; uygulanan ve konuyla ilgilenen kimselerin bir araya gelmesi, bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarması sağlanmaktadır. ECC uygulamakta olanlar, uygulama sırasında karşılaştıkları sorun ve zorluklara ortaklaşa bilimsel çözümler aramalarının yanı sıra; üyeler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayarak, biriken deneyim ve bilgileri belgeleyip yayınlamaktadır. Dernek, uluslararası alanlarda ECC ile ilgili bilimsel ve güncel gelişmeleri üyelerine ve kamuoyuna ulaştırarak; eğitim ve öğretim için gerekli standartları saptamaktadır.

Perfüzyonist’in Tanımı

Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ”Perfüzyonistlik Yetki Belgesi” olanlar ve 26 Nisan 2011 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre; Perfüzyonist, Perfüzyon alanında LİSANS eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer LİSANS eğitimleri üzerine PERFÜZYON alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahelelerde ilgili uzman tabibler gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur.

Perfüzyonist’in Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İlgili uzman hekimlerle işbirliği yaparak;

 • Kalp-akciğer makinasını yönetir.
 • Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanını yönetir.
 • Kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini takip eder ve gerekli girişimlerde bulunur.
 • Miyokardın korunmasıyla ilgili gerekli işlemleri (kardiyopleji uygulaması) yapar.
 • Hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapar.
 • Antikoagülasyonun monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gereken girişimlerin yapılmasını sağlar.
 • Terapötik hipotermi-hipertermi uygulamaları, termojenik lavaj ve vucüt sıcaklığı regülasyonu yapar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ürünleri transfüzyonu, gerekli medikasyon ve anestezik ajanların uygulamasını yapar.
 • Ototransfüzyon, cell saver uygulamasını yapar.
 • İzole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını, kemoterapötiklerin ve hücresel tedavilerin verilmesini sağlar.
 • Gerektiğinde donör doku ve organlarının korunmasına yardımcı olur.
 • Ekstrakorporeal membran oksijenasyon (ECMO) ve kısa, orta ve uzun dönem ventriküler destek cihazlarının yönetimini yapar.
 • İntravasküler membran oksijenasyon yönetimini yapar.
 • Kan gazları ve kan biyokimyasnın monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gerekli girişimlerin yapılmasını sağlar.
 • Preoperatif hasta hazırlığı ve operasyon sonrası mortalite ve morbidite toplantılarına aktif olarak katılır.
 • Gerektiğinde trombosit jel üretimini yapar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım fonksiyonlarının sağlanması için gerekli malzeme ve tekniğe hekimle konsülte ederek karar verir.
 • Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın transportunda destek sağlar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım sistemleri ve hasta dolaşımıyla ilgili hasta kayıtlarını tutar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım sistemleriyle ilgili olarak perfüzyonist, perfüzyonist adayları ve diğer tıbbi personelin eğitimine ve yeterlilik/performans değerlendirmesine destek verir.
 • Kalite kontrolü çalışmalarında rol alır.
 • Mesleki gelişimini sağlamak amacıyla alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere katılır, bilimsel yayınları izler ve değerlendirir.
 • Profesyonel etik kurallarına uyar.
 • Hasta haklarına duyarlılık gösterir.
İletişim

Adres: Korkut Reis Mah. İlkiz Sk. No: 18/9 Sıhhıye / Ankara

Telefon: 0 532 219 75 88

E-Posta: info@perfuzyon.org.tr

Web: www.perfuzyon.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği – KDAD; kozmetik dermatoloji alanında bilimsel ve sosyal faaliyetler yürütmek …