Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

PCR Testi

PCR Testi; DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzime bağlı olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelerdir.

Polymerase Chain ReactionPCR yöntemi Türkçe’ye Polimeraz Zincirleme Tepkimesi olarak çevrilmiştir. Tüp içerisinde tüm canlı hücrelerle virüslerde bulunan nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılması esasına dayanmaktadır. Bir çeşit laboratuvar ortamında klonlama olarak da tanımlanan PCR; 94 – 98 °C aralığında gerçekleştirilen yüksek basınçlı ısıtma, 37 -65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama ve 72 °C’de gerçekleştirilen uzama aşamalarından oluşması ile beraber bu döngülerin belirli sayıda tekrarlanmasına dayanmaktadır.

Amerikalı biyokimyacı Dr. Kary Banks Mullis‘in 1980’li yıllarda yaptığı çalışmalarla Polimeraz Zincir TepkimesiPCR keşfinden ötürü 1993 yılında Nobel Kimya Ödülüne layık görülmüştür. Dr. Mullis, PCR yönteminin gelişmesinde en büyük katkıyı yüksek sıcaklıklarda dahi dayanabilen tek enzim olan “Taq Polimeraz“ın bulunması ile yapmıştır. İlk olarak ABD‘nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan dünyanın ilk ulusal millî parkı olan “Yellowstone Milli Parkı“nda bir kaplıcada yaşayan “Thermus Aquaticus” bakterisinden izole edilmiştir.

PCR yöntemine dayalı olarak belli dizilere sahip ve sentetik olarak üretilebilen moleküller olan birçok başlatıcı DNA teknikleri geliştirilmiştir. PCR yöntemine dayalı Random Amplified Polymorphic DNARAPD; Amplified Fragment Length PolymorphismAFLP; Simple Sequence RepeatSSR ve Inter Simple Sequence RepeatISSR gibi moleküler markör teknikler; birçok bitki ve hayvanda genetik akrabalığın teşhisinin yanı sıra tür içi ve türler arasında kullanılmaktadır.

polymerase-chain-reaction

PCR Testi ile Hastalıkların Teşhisi

PCR testi vücuttaki bir çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespit edilmesinin yanı sıra; genetik ve babalık testlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir çok hastalık etkeni, erken dönemde ve hızlı şekilde tespit edilebilmesinin yanında 2019 yılında Çin‘in Wuhan şehrinde ortaya çıkan kısa sürede 200’ün üzerinde ülkeye yayılan Yeni Coronavirüs – COVİD-19 pandemisinde koronavirüs taraması ve teşhisi için PCR Testi tüm dünyada sık olarak kullanılmıştır.

PCR Testi Uygulaması

PCR testleri, sağlık personelleri tarafından burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk ile sürüntü ya da farklı belirtilere göre; balgam örneğinin yanı sıra ileri derecede olan vakalardan veya entübe hastalarından solunum yollarından örnek alınarak; özel bir kaba konularak laboratuvar test kartuşuna aktarılarak çalışılan bir antijen testidir. Örnekler laboratuvarda PCR Cihazı – Termal Döngü Cihazı ile otomatik olarak filtre edilmesinin ardından ultrasonik dalgalarla DNA‘sı salınarak, PCR ajanları ile DNA moleküleri karışmaktadır. Reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı olarak çoğalma ve tanımlama yapılmasının ardından laboratuvar ortamında klonlama olarak da tanımlanan PCR; 3 aşamada belli derece aralıklarında gerçekleştirilen yüksek basınçlı ısıtma, tavlama ve uzama aşamalarından oluşmasını sağlayarak, bu döngülerin belirli sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir.

PCR Testi Yapan Hastane ve Laboratuvarlar

PCR testi, tüm Kamu ve Özel Hastanelerle birlikte Üniversite Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı, referans laboratuvarlar PCR testi çalışması yapılmaktadır.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

İdrar Analizi

İdrar Analizi

İdrar Analizi, İdrar Tahlili, Ürinaliz veya Tam İdrar Tahlili – TİT olarak adlandırılmakta olup; fiziksel, …

Bir cevap yazın