Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1987 yılında Denizli Tıp Fakültesi adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1994 yılında Denizli’de Güneş binasında hizmete açılmıştır.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi; 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren IV, V ve VI. sınıflar Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görmeye başlamışlardır. 1999-2000 eğitim öğretim yılından itibaren ise fakülte probleme dayalı öğrenci merkezli “aktif eğitim” yöntemi ile eğitim verilmeye başlanmıştır. Fakültede I, II ve III. sınıflarda probleme dayalı, IV ve V. sınıflarda ise taska dayalı aktif eğitim verilmektedir. Dönem VI öğrencileri hekimliğe hazırlarken koruyucu hekimliğin, bilimsel düşüncenin, sürekli mesleksel eğitim ve gelişimin önemini özümsemeleri amaçlanarak intörnlük eğitimi verilmektedir.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi; üç temel çalışma alanı olan eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri konusunda Atatürk ilkeleri doğrultusunda, toplum ve insanlığa yararlı çalışmaları amaç edinmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Misyonu

Eğitim: Etik ve deontolojik kurallara bağlı, öğrenmeyi öğrenen, yeterli bilgi birikimine sahip, doğru tanı koyabilen, gerekli tedaviyi bulunduğu yerin imkanları ölçüsünde uygulayabilen, toplum sağlığını ve koruyucu hekimliği ön planda tutan, doğru iletişim kurabilen, kendini sürekli geliştirebilen, ekip çalışmasının önemini bilen, gerektiğinde lider rolü üstlenebilecek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı ve yetkin hekimler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Araştırma: Uluslararası düzeyde kabul gören, tıp biliminin gelişmesine katkıda bulunan araştırmalar yapmaktır.

Sağlık Hizmetleri: Çağdaş, kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Vizyonu

Tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmetleri alanında dünya standartlarına taşımak; bu üç konuda ürettiği politikalar ile ülke politikalarına katkıda bulunabilmek ve bu uygulamaları ile uluslararası düzeyde önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almaktır.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri

Temel Tıp Bilimleri

 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Biyoistatistik Anabilim Dalı
 • Biyofizik Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 • Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri

 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
 • Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Ruh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • Radyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bilimleri

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı

İletişim

Adres: Yeni Eğitim Binası Kat:2 20070 Kınıklı / Denizli

Telefon: 0 258 296 16 0203

Faks: 0 258 296 17 65

E-Posta: info@pau.edu.tr/tip

Web: www.pau.edu.tr/tip

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı‘nın kuruluş amacına yönelik olarak Dr. Rıdvan …