Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Şifahaneler / Osmanlı Şifahaneleri

Osmanlı Şifahaneleri

Osmanlı Şifahaneleri; Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 1299 yılından başlayarak, son dönemlerine kadar sağlık hizmeti ve tıp alanında eğitimler veren kurumlardır.

Osmanlı döneminde inşa edilen şifahaneler, Selçuklu döneminde inşa edilen şifahanelerle büyük ölçüde paralellik göstermektedir. Osmanlı Devleti döneminde Anadolu’da sağlık hizmeti veren kurumları bimarhane, darüşşifa ve şifahane olarak anılmış olmasına rağmen; genel anlamda “şifa yurdu” anlamında olan darüşşifa adı sık olarak tercih edilmiştir. 1299 – 1922 yılları arasında varlığı ile sağlık alanında 19. yüzyılın ortalarından itibaren önemli sağlık yatırımları yaparak günümüzde kullanılan hastane kavramını yerleştirmiştir.

Sıhhi müesseselerin kaynak kurumları büyük ölçüde vakıf gelirleriyle hizmet vermiş olan şifahaneler; Osmanlı Devleti, Selçuklu Devrinden kalan vakfiyeleri değiştirmeyerek özellikle şifahane yapılmayan yerlerde bu nitelikte sağlık kuruluşları yaptırmışlardır. Anadolu Tıbbı‘nın Türkiye’deki bilimsel uzantıları olan Selçuklu ve Osmanlı Devleti Şifahaneleri; tıp biliminde yaşanılan deneyim ve bilgilerin temelini oluşturmuştur.

Osmanlı’nın kurduğu ilk şifahane, Osmanlı Devleti’nin dördüncü padişahı Yıldırım Bayezid tarafından Bursa Yıldırım Beyazıt Külliyesi’nin içinde yer alan, 1394 – 1399 yılları arasında inşa edilen Yıldırım Darüşşifası‘dır. Osmanlı döneminde inşa edilen ilk şifahane ve tıp eğitimlerinin başladığı ilk yerlerden biri olarak kabul edilen Yıldırım Darüşşifası‘nın planları, dönemin devlet adamı ve mimarlarında Hacı İvaz Paşa tarafından hazırlanmıştır.

Selçuklular ve Osmanlı döneminde inşa edilen şifahanelerin, mimari yapısı genel olarak birbirine benzer özellikte eyvanlı ve revaklı avlulu medrese şeklinde inşa edilmiş olmalarına rağmen; Selçuklu dönemindekiler büyük, gösterişli ve sağlam yapılar olarak göze çarparken, Osmanlı dönemi mimarileri daha işlevsel ve ince hatlı yapılar olarak kendini göstermektedir. Şifahaneler arasındaki bir diğer fark ise; Osmanlı şifahaneleri kapsamlı bir anlayış ve sanat yorumu ile yapılmış olmalarının yanı sıra çoğunlukla bir bütün olarak inşa edilen, medrese, cami, hamam gibi yapıların bir bütünü olarak, Külliye olarak adlandırılmaktadır. Osmanlı Şifahaneleri, yatarak tedavinin yanında haftada iki gün karşılıksız poliklinik hizmeti sunan sağlık kuruluşlarıdır.

Osmanlı Şifahaneleri

Osmanlı Darüşşifaları

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi; Selçuklu emirlerinden Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından 7 Ekim 1235 tarihinde Çankırı’da …

Bir cevap yazın