Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Doktorlar / Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman

Ord.Prof.Dr.Mazhar Osman, 5 Mayıs 1884 tarihinde Batı Trakya bölgesinde, Yunanistan‘ın Evros ilinin Sofulu ilçesinde doğmuştur. Ruh ve Sinir Hastalıkları Profesörü, Tıp Bilim İnsanı‘dır.

Babası Ziraat Bankası’nda memur olan Osman Zühtü Efendi, Annesi Çerkes Süleyman Bey’in kızı Atiye Hanım’dır. Babasının Ziraat Bankası Kırklareli şubesine tayini için gittikleri beldede; İlkokul (iptida) ve ortaokul (rüştiye) eğitimlerini tamamlamıştır. Babasının Ziraat Bankası Üsküdar şubesine terfi etmesi ile 1894 yılında Üsküdar Mülki İdadisi Mektebine başlayıp, 1898 yılında okul birincisi olarak mezun olmuştur. Tıbbiye-i Askeriye’ye giren Mazhar Osman, 1904 yılında Tabip Yüzbaşı olarak mezun olmuştur.

Dr. Mazhar Osman, mezun olduktan sonra Gülhane Askeri Hastanesi Akliye Servisi‘nde staj yapmış ve 1906 yılında asistan olarak göreve başlamıştır. 2. Meşrutiyet‘in ilanından kısa bir süre sonra, iki cilt olarak hazırladığı “Tababet-i Ruhiye” adlı kitabının ilk cildinin yayımlanmasından aldığı avansla ve asistan maaşının da katkısıyla, ihtisas sahasında bilgisini arttırmak ve Almanca öğrenip dünyadaki son gelişmeleri takip edebilmek için Eylül 1908’de Almanya‘ya gitmiş ve Mart 1909’a kadar Max Planck Psikiyatri Enstitüsü (Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie) Münih‘de dünyaca ünlü psikiyatristlerin ve özellikle de organistik psikiyatrinin öncülerinden Prof. Dr. Emil Kraepelin‘in yanında nöroloji ve psikiyatri ihtisasını yapmıştır.

Ord.Prof.Dr.Mazhar Osman

Askeri Tıbbiye ile Mülki Tıbbiye

Dr. Mazhar Osman; Almanya’da bulunduğu dönemde, Askeri Tıbbiye ile Mülki Tıbbiye‘nin tek bir çatı altında birleştirilmesi ve öğretim üyesi kadrosunun büyük ölçüde azaltılması sonucunda kadro dışı bırakılarak maaşı kesilmiş ve Yemen‘e tayini çıkmıştır. Ancak Gülhane Tatbikat Mektebi‘nin yöneticilerinden Prof. Dr. Julius Wieting‘ten aldığı teklif üzerine, 1909 yılında Gülhane‘de önce İç Hastalıkları (Emraz-ı Dahiliye) asistanı ve daha sonra da Akıl ve Sinir Hastalıkları ve Elektroterapi (Emraz-ı Asabiye ve Akliye ve Tedavi-i bi’l) asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı dönemde Dr. Abdülhak Adnan Adıvar‘dan boşalan Galatasaray Sultanisi‘ndeki okul hekimliği görevini vekaleten üstlenerek; 1910 yılında Divanyolu‘nda muayenehane açarak serbest hekimlik yapmaya da başlamıştır. 1911 yılında yeniden gittiği Almanya, Berlin‘de Charité Psikiyatri Kliniği‘nde uzmanlık sahasındaki çalışmalarına bir süre daha devam etmiştir. 1912 yılında Balkan Savaşları sırasında seyyar askeri hastane başhekimi (sertabibi) olarak Çatalca ve Lüleburgaz cephelerinde koleraya karşı verilen mücadeleye katılmıştır.

İstanbul‘a döndüğünde, Akliye ve Asabiye şubesi askeri hastanelerden kaldırılınca, çalışmalarına Gülhane Tatbikat Mektebinden ve askerlikten istifa etmiştir. 1914 yılında Haseki Hastanesi başhekim ve Akıl Hastaları Gözetimevi (Mecanin Müşahedehanesi) ‘nin müdürü olmuştur. Birinci Dünya Savaşı‘nın çıkması üzerine yeniden askere alınmış ve binbaşı rütbesiyle Haydarpaşa Askeri Hastanesi Asabiye Mütehassıslığı‘na tayin edilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Devletin el koyduğu Fransız La Paix Hastanesi‘nde kurulan “Şişli Şehremaneti Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi” nin başhekimliğine, 1917 yılında Mazhar Osman getirilmiştir. Hastanenin aynı zamanda Akıl ve Sinir Hastalıkları Bölümü şefi olarak da görevlendirilen Dr. Mazhar Osman, başhekimliği döneminde, Haseki Hastanesi‘ndeki akıl hastalarının, La Paix Hastanesi‘ne nakledilmesini sağlamıştır. 1918 yılında Dünya Savaşı sonunda Mondros Mütarekesi ile La Paix Hastanesi Fransızlara geri verilmiştir. Dr. Mazhar Osman başarılı yöneticiliği ve uygulamaları ile hastanedeki görevine devam etmiş ve 1918 yılında Fransa tarafından madalya ile onurlandırılmıştır.

Toptaşı Bimarhanesi

Toptaşı BimarhanesiDr. Mazhar Osman 1 Mayıs 1919 tarihinden itibaren, “İstanbul Seririyatı” adlı dergi çıkarmaya başlamıştır. İçkinin bazı akıl hastalıklarını tetiklediğini öngören Dr. Osman, ülkede içki ile mücadeleyi ilk başlatan kişi olarak 5 Mart 1920’de Yeşilay Cemiyeti‘ni kurucuları arasındadır. Haseki Hastanesi‘ndeki başhekimlik görevi devam ederken; hasta yoğunluğu ve personel yetersizliğinden, tedavi koşullarının zamanla elverişsiz hale geldiği Toptaşı Bimarhanesini ıslah edebilme düşüncesiyle, 1920 yılında da Toptaşı‘nın başhekimliğine atanmıştır. 1921 yılında Toptaşı ve Zeynep Kamil Hastanelerinin yönetimleri birleştirilerek Dr. Mazhar Osman‘a verilmiştir. Ancak 1922 yılında Toptaşı‘nın idaresi ve başhekimliği Dr. Mazhar Osman‘dan alınınca Zeynep Kamil Hastanesi‘ndeki başhekimlik görevinden de istifa etmiştir. 1923 yılında, Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluşu ile hükümet tarafından Toptaşı ve Zeynep Kamil Hastanelerinin başhekimliğine tekrar getirilmiştir.

Mazhar OsmanToptaşı’ndaki binayı yetersiz bulan Dr. Mazhar Osman, hükümetinin onayı ile Bakırköy‘deki Reşadiye Süvari Kışlasının onarılıp 1927 yılında hastane haline getirilmesini sağlamıştır. Türkiye’nin ilk modern akıl hastanesi, İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) adıyla kurulmuş, idaresi ve başhekimliğine getirilmiştir.

Üniversite Reformu

1933 yılında Üniversite Reformu ile İstanbul Dar’ül- Fünunu Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyesi kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almış; Psikiyatri ve Nöroloji klinikleri Bakırköy Hastanesi‘ne taşınarak, Psikiyatri Kliniği Başkanlığı‘na Mazhar OsmanOrdinaryüs Profesör” olarak atanmıştır.

1941 yılında Bakırköy Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi başhekimliği görevinden istifa eden Ord.Prof.Dr.Mazhar Osman, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Ord.Prof.Dr.Mazhar Osman, Bakırköy Hastanesi‘nden sonra, bir diğer hizmeti ise 1941 yılında Türkiye’nin ilk modern cüzzam hastanesini Elazığ‘da açılmasını sağlamıştır.

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman; Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti (Türk Nöropsikiyatri Derneği), Yeşilay ile birlikte Hamburg Akıl Hastalıkları Derneği, Fransız Nöroloji Derneği, New York Nöroloji Akademisi gibi yabancı sağlık kuruluşları üyelikleri ile Sinir Hastalıkları ve Keyif Veren Zehirler gibi çeşitli mesleki eserleri bulunmaktadır. Prof. Mazhar Osman, Türkiye’de seroloji, nöro-patoloji, deneysel psikoloji laboratuvarları oluşturulmasında önemli rol oynamıştır.

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman, uzun yıllar Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyetine başarılı çalışmaları ile hizmet etmiş, Mazhar Osman ismi psikiyatri ile bütünleşmiş, ünü tüm ülkeye yayılmış, kendini ruh hekimliğine adamış; özellikle de ruhsal sorunları olanlara halk arasında “Mazhar Osmanlık” deyimi ortaya çıkmıştır.

Vefatı

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman, halkın sağlığına oldukça önem verdiği halde, kendi sağlığına yeterince önem vermeyen yaşamının son döneminde ciddi sağlık problemleri ile karşılaşmıştır. Tedavisinin daha kolay olacağı düşüncesiyle eşiyle birlikte kalmaya başladığı Ortaköy Şifa Yurdu‘nda 31 Ağustos 1951 tarihinde, 67 yaşında ani kalp krizi sonucunda vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmiştir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Prof. Dr. Müfide Küley

Prof. Dr. Müfide Küley

Prof.Dr.Müfide Küley, tam adı Fatma Müfide Kazım Küley; 1904 yılında Sakız Adası‘nda doğmuştur. İlk Kadın …