Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları / Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları SendikasıOnur Sağlık Sen; 2015 yılında İzmit, Kocaeli’de kurulmuştur.

Onur Sağlık Sen, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda belirtilen Sağlık Sosyal Hizmetleri kolunda kurulmuş olup; bu hizmetlerin planlandığı, üretildiği ve yönetildiği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerleri ile bunların eklentileri ile sağlık hizmetlerine yönelik eğitim araştırma ünitelerinde kadro ve pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini kapsayan sağlık sendikaları içinde yer almaktadır.

Onur Sağlık Sen; dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin demokratik ve çağdaş sendikacılık ilkeleri çerçevesinde, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi ile birlikte; Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin bağımsızlığı ve milli egemenliğinin korunması, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması yer almaktadır. Sendika, Anayasa’da ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeksizin, milli ve manevi değerlere saygılı kalarak; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının kurulması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amaçlamaktadır.

Onur Sağlık Sen Amaç ve Hedefleri

Onur Sağlık Sen, kuruluş amacınını gerçekleştirebilmesi için; üyelerinin yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmeleri ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak verecek adil bir ücret sağlamaktadır. Sendikal üyelerinin dil, din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç farkı gözetmeksizin tüm kamu çalışanlarından oluşan, hak ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma koşullarını üyelerine sağlamakta olan Sendika; üyeleri ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirler almaktadır. Üyelerinin gelecekte güven ve refah içerisinde yaşamalarını sağlayacak şekilde sosyal güvenlik sisteminden eksiksiz yararlanmalarını sağlayan Onur Sağlık Sen; mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik mesleki ve teknik eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası; atama, görevde yükselme, meslekte ilerleme ve yer değiştirmelere ilişkin tüm mevzuatın çalışanlara adil ve tarafsız bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. Milli gelirden tüm çalışanların adil bir şekilde pay alması, kamu hizmetlerinde kalite, verimlilik, etkinlik ve vatandaşın memnuniyetini sağlamayı esas alan çalışmalar yapan Sendika; çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uluslararası standartlara uygun hale getirilmesini sağlamaktadır. Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelede toplumsal duyarlılık yaratılması, özürlü üyelerinin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yapılmasının yanı sıra; kamu görevliler ile tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun toplu sözleşme ve grev hakkı tanınması için mücadele etmektedir.

Katılımcı Demokrasi

Onur Sağlık Sen, katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için sağlık alanında yer alan kamu çalışanlarına yönetime katılma ve siyaset hakkının tanınması ile danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapmasının yanı sıra; Toplu Sözleşme ve Grev hakkının alınması, İnsan Hakları Evrensel Bilgirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçilmesi için çaba göstermektedir. Çalışma hayatı ile birlikte, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunmaktadır.

Onur Sağlık Sen, çevre bilincinin yerleştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapmanın yanı sıra; bilgi toplumuna ulaşılması için üyelerinin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sendika, üyelerinin özlük haklarını koruma, tüm resmi iş ve işlemlerde üyelerine yasa ve yönetmeliklere uygun davranılmasını sağlama, haksızlık yapılmasını engellemenin yanında; kadın üyelerinin kadın olmaktan ileri gelen sorunları için çalışmalar yapmaktadır.

Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası; kuruluş amacına uygun olarak hizmet kolu içinde sendikal örgütlenme bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

İletişim

Adres: Cedit Mah. Eyüp Kaymaz Sok. No: 20 İzmit / Kocaeli

Mobil: 0 505 346 97 670 506 844 30 03

E-Posta: onursagliksen@gmail.com

Facebook: onursagliksen

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Genel Sağlık - İş

Genel Sağlık – İş

Genel Sağlık – İş – Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası; 14 …

Bir cevap yazın