Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; Samsun Sağlık Yüksekokulu adı ile 20 Mart 1997 tarihinde Samsun’da kurulmuştur.

Bakanlar Kurulu Kararı gereği Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde gerekli yasal işlemler yerine getirilerek kurulan Samsun Sağlık Yüksekokulu; 08 Nisan 2016 tarihinde alınan karar ile kapatılarak yine aynı tarihte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuştur.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi; sağlık alanında gelişmelerin ve araştırmaların niteliğini artırmak için bilimsel araştırmaların sonucunda koruyucu sağlık ile hastalıkların tanı ve tedavi sürecindeki gelişmelerin takibinde bilgi paylaşımını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi‘nde 2015 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergi, sağlık alanında yapılan çalışmalardan üretilen sonuçları ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılması ve bilimsel bilgi üretim sürecine katkı sağlamaktır.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi‘nde; idari ve akademik çalışma odaları ve 20’ye yakın dersliği ile birlikte bilgisayar, hemşirelik, ebelik, kimya, antropometri ve beslenme bölümü mutfak uygulama laboratuvarlarının yanı sıra arşiv, amfi, konferans salonu, seminer salonu, yemekhaneler, kantin ve mescidi bulunmaktadır.

19 mayıs üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini saptayarak, sağlığı koruyan ve geliştiren tedavi hizmetlerinin yanı sıra rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren sosyal sorumluluk bilinci ile yüksek evrensel nitelikte bilgi beceriyle birlikte bilimsel düşünme gücüne sahip etik değerlere duyarlı mezunlar yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi; eğitim, uygulama ve bilimsel araştırma alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmayı ve toplumun sağlıkla birlikte sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin rol almayı kendine vizyon edinmiştir.

A k a d e m i k B i r i m l e r

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Beslenme ve Diyetetik Bölümü Çocuk Gelişimi Bölümü Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Ebelik Bölümü Ergoterapi Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Gerontoloji Bölümü Hemşirelik Bölümü Odyoloji Bölümü Ortez ve Protez Bölümü Sağlık Yönetimi Bölümü Sosyal Hizmet Bölümü
İletişim

Adres: OMÜ Kurupelit Kampüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi PK: 55200 Atakum / Samsun

Telefon: 0 362 457 60 20

Faks: 0 362 312 19 19

Web: ssbf.omu.edu.tr

H a r i t a

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; 23 Nisan 2015 tarihinde Balıkesir‘in Bandırma ilçesinde eğitim …

Bir cevap yazın