Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulması, Bakanlar Kurulunca 14 Mayıs 2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Fakülte bünyesinde Bölüm ve Anabilim Dallarının açılması 22 Mayıs 2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda incelenmiş ve uygun görülmüştür. 1 Ekim 2009 tarih ve 27363 sayılı resmi gazete ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış ve hemen sonra 20 Ekim 2009 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Misyonu

Sağlığın temel yaşamsal ve sosyal bir hak olduğunu kabul eden; insan sağlığı, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığını bilen, korumayı ve iyileştirmeyi önceleyen; üst düzeyde, kapsamlı tıp bilgileri, becerileri ve tutumlarla donanmış; hastalıkların tanı ve tedavisinde doğru klinik kararlar verip ve bunları en iyi şekilde yapabilen; bilimsel gelişmeleri bilen ve katkıda bulunabilen; iyi iletişim kurabilen, tıp mesleğini seven, insan ve hasta haklarına saygılı; araştırma, uygulama, karar verme yeteneklerini kazanmış; kaliteli sağlık hizmeti sunabilen; deontoloji ve etik değerleri gözeterek mesleği uygulayan; özgüvenli, üretici, öğrenmeyi öğrenen, kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren; uluslararası düzeyde kabul edilen ölçülerde yetkin ve nitelikli hekimler yetiştirmek.

Hekim dışı sağlık çalışanlarının ve toplumun eğitimine katkıda bulunmak.

Toplum ve insan sağlığını anlamaya, açıklamaya, korumaya, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik; dünya bilgi üretimi ve birikimine katkı sağlayacak; hekimlikle ilgili tüm mesleki ve evrensel etik ilkelerle yapılacak bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek.

Bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini koruyan ve iyileştiren; hasta merkezli hizmet anlayışı ile ayrım gözetilmeksizin herkesin eşit ve kolay erişebileceği; çağdaş işletmecilik kurallarıyla, gelişen ve değişen sağlam yönetim ve organizasyon modeliyle; nitelikli ve sürekli eğitilen çalışanların iş doyumunu ve motivasyonu sağlanmış; bilgi sistemleri ile donatılmış, iletişim mekanizmalarının işlerliğinin sağlanıldığı ve kullanıldığı; hasta ve yakınlarının memnuniyetini önemseyen; insanlık onuruna saygılı, açık, dürüst, güvenilir ve çevreye duyarlı; teknolojinin en son imkânlarını, çağdaş tanı ve tedavi metodlarını kullanarak; gelişen ve insana yakışır estetik bir alt yapı anlayışıyla; sürekli ve uluslararası standartlarına uygun ve mükemmellik derecesinde; hakların ve sosyal sorumluluğun bilincinde; öncü ve yenilikçi uygulamalarıyla; bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden; tanı, tedavi ve rehabilitasyonun en yüksek kalitede olacak şekilde ve küresel düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

Toplumun ve bireylerin sağlıklı kılabilmesi için insan haklarına savunan, ülke ve dünya sağlık politikaları üretmek ve etkin katkıda bulunmayı misyon edinmiştir.

Vizyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda önde gelen tıp fakülteleri ile eşdeğer; eğitim, bilim ve teknoloji dünyasıyla bağları gelişmiş; kurumsal kimliği ve kültürü güçlü, yenilikçi ve öncü tıp fakültesi olmayı vizyon edinmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri
Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı
 • Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı
 • Yenidoğan Bilim Dalı
 • Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
 • Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Gastroenteroloji Bilim Dalı
 • Romatoloji Bilim Dalı
 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
 • Nefroloji Bilim Dalı
 • Genel Dahiliye Bilim Dalı
 • Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı

 • Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp Anabilim Dalı

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • Yoğun Bakım Bilim Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 • Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 • Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 • El Cerrahisi Bilim Dalı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi Anabilim Dalı

Biyofizik Anabilim Dalı

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

İletişim

Adres: Kötekli Mahallesi Marmaris Yolu Bulvarı No:50 48000 Menteşe / Muğla

Telefon: 0 252 211 48 00

Faks: 0 252 211 13 45

E-Posta: tipfak@mu.edu.tr

Web: www.tip.mu.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı – TESA tarafından 23 …