Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Genel Sağlık Testleri / Mikrobiyoloji Testleri

Mikrobiyoloji Testleri

Mikrobiyoloji Testleri, enfeksiyon hastalıklarının tanısının doğru bir şekilde yapılabilmesi ve uygulanmakta olan tüm yöntemlerin duyarlılığının yanı sıra; laboratuvarlarda incelenecek klinik örnekler belirli kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır. Tıbbi laboratuvarlara gelen örneklerin, uygun koşullarda doğru yer ve zamanda alınması erken tanı ve tedavi olanağı sağlamakta olup; örneklerin toplanma ve nakillerinde tüm bilgileri içermekte olan formlar kullanılmaktadır.

Mikrobiyoloji Testleri

Mikrobiyoloji Testleri

Örnek Toplama Genel Prensipleri

Örnek üzerinde yer alan etiket ya da laboratuvar istek belgesi üzerinde olması gereken bilgiler.

 • Hasta Ad – Soyad
 • Cinsiyeti
 • Yaş
 • Hasta Protokol Numarası
 • Örnek Türü
 • Örnek Bölgesi
 • Doktor Ad – Soyad ve Kliniği
 • Klinik Bulguları ve Öntanısı
 • Hastanın Kullandığı İlaçlar ve Eşlik Eden Hastalıklar
 • Örnek Alındığı, Nakili, Laboratuvar Teslim ve Sonuç Tarih – Saat
 • Örneği Çalışıldığı Cihaz ve Yöntem
 • Test Tekrarı ve Sonuçları
 • Örneğin Çalışıldığını Onaylayan Uzman Ad – Soyad
Örnek Toplanması

Örneklerin uygun koşullarda steril örnek kapları kullanılarak, aseptik teknikle örnek alınmakta olup; istenilen kültür tekniklerinin doğru uygulanabilmesi için belirtilen yeterli miktarlarda örnek alınmaktadır. Örnekler antibiyotik kullanımı olmayan hastalardan alınmakta olup; antibiyotik kullanan hastaların en son aldığı dozdan uzun süre sonra örnek verilmesi gerekmekte ve laboratuvar istek belgesine kullandığı antibiyotikler yazılmaktadır. Numuneler tercihen erken saatlerde ve alındığı bölge tanımlanarak yapılmaktadır.

Örnek Nakli
 • Örneklerin gerekli olan tüm bilgileri etiketlenmelidir.
 • Örnekler uygun taşıma kaplarında ve mümkün olan en kısa sürede laboratuvarlara teslim edilmelidir.
 • Nakil işlemi mümkün olandan uzun sürecek örnekler 2-8 derece arasında bekletilmedir.
 • Kan kültür şişesi oda ısısında ve beyin omirilik sıvısı 370 derecede bekletilmelidir.
 • Stuart, Amies, Carry-Blair steril taşıma ortamı kullanılmasının yanı sıra; anaerop örnekler, Carry-Blair taşıma ortamında nakil işlemi gerçekleşmelidir.
 • Anaerop kültür için aspirat sıvılarının alındığı enjektör iğnesi tıpaya geçirilerek laboratuvara transfer edilmelidir.
Örnek Reddedilmesi
 • Örneklerin uygun olarak alınmaması ve nakledilmemesi
 • Örneklerin uygun etiketleme yapılmaması
 • Örneklerin miktarı
 • Örneklerin taşıma kabından sızıntısı
 • Örnekler uygun olmayan kaplarda alınması
 • Formalinli kap içinde gelmesi
 • Beyin omirilik sıvısı ve kan dışında olan örnekler 24 saat içinde birden fazla gönderilmesi
 • Mikroskop incelemesi sonrası kalitesiz olarak kabul edilen örnekler

Örnek Toplama

İdrar Örnekleri

İdrar yolu enfeksiyonu, bakteriüri adı verilen idrarda bakterilerin bulunması ve idrarda iltihap hücreleri olan lökositlerin varlığı olarak tanımlanan piyüri tanısında sık olarak “orta akım idrarı” kullanılmaktadır.

 • Kateterizasyon / Sonda ile idrar alınması
 • Suprapubik aspirasyon ile idrar alınması
 • Sistoskopi yöntemi ile çift taraflı üreter kateterizasyonu
 • Mesane yıkama testi
Kan Örnekleri

Mikroorganizmaların kana geçme tanısı için kan kültüründe etkenin saptanabilmesi; deri temizliği ve kan örneğinin alınma zamanı ile miktarına bağlıdır.

 • Örneklerin alınması
 • Örnek hacmi
 • Kan kültürü sayı ve zamanı
Üst Solunum Yolu Örnekleri
 • Boğaz sürüntüsü
 • Burun sürüntüsü
 • Nazofarengeal aspirasyon
 • Nazofarengeal sürüntü
 • Burun yıkama sıvısı
 • Sinüs aspirasyon örneği
 • Dış kulak yolu
 • Timpanosentez sıvısı
 • Oral kültürler
Alt Solunum Yolu Örnekleri
 • Direk balgam örneği
 • İndüklenmiş balgam
 • Trakeostomi ve endotrakeal aspirasyon
 • Bronkoskopi örneği
Örnek Toplanması
 • Bronkoalveolar lavaj ve bronşiyal yıkama
 • Bronşiyal fırçalama
 • Transbronşiyal biyopsi
 • Akciğer aspirasyonları
 • Akciğer biyopsisi
Santral Sinir Sistemi Örnekleri
BOS Kültürü
 • Lomber ponksiyon
 • Ventrikül sıvısı
Diğer Santral Sinir Sistemi Örnekleri
 • Beyin Apsesi
 • SSS Biopsi Örnekleri
Steril Vücut Sıvı Örnekleri

Plevral, Perikardiyal, peritoneal ve sinovyal sıvı perkütanöz aspirasyon uygulaması aseptik koşullarda yapılmaktadır.

Yara ve Yumuşak Doku Örnekleri
Yara
 • Yanık yaraları
 • Bakteriler için yüzeyel yaralar
 • Mantar enfeksiyonu için yüzeysel lezyonlar
 • Ülser venodüller
Derin Yara, Aspirasyon ve Doku Örnekleri
 • Derin yara ve abseler
 • Yama deri biopsisi
 • Yumuşak doku aspirasyonu
 • Isırık yaraları
 • Kemik örneği
Genital Sistem Örnekleri
Kadınlar
 • Amniyotik Sıvı Örneği
 • Bratholin Bezi Örneği
 • Serviks Örneği
 • Endometrium Örneği
 • Üretra Örneği
 • Vajen Örneği
 • Fallop Tüpleri ve Pelvik Kavite Örneği
 • Vulva Örneği
Erkekler
 • Epididim ve testis sıvıları
 • Üretra
 • Prostat sıvısı
 • Penis lezyonu
Kadın – Erkek Rektal Sürüntü
Gastro İntestinal Sistem Örnekleri
 • Dışkı Kültürü
 • Rektal Sürüntü
 • Mide Duodenum Aspirasyon Sıvısı Kültürü
 1. Mide Aspirasyonu
 2. Duodenal Aspirasyon
 • Mide Biyopsileri ve Yıkama
 1. Özefagus, Mide ve Duodenal Örnekler
 2. Rektal Biyopsi
 3. İnce Bağırsak Biyopsisi
 4. Sigmoidoskopi
Katater Enfeksiyon Örnekleri
Göz Bölgesinden Alınan Örnekler
 • Konjiktiva Sürüntüsü
 • Kornea Kazıntısı
 • İntraoküler Sıvı

Taşıma Ortamları

 • Örneklerin kurumasını önlemektedir.
 • pH’nın korunmasını sağlamaktadır.
 • Yavaş olarak çoğalmayı sağlamaktadır.
 • Anaerop ortam sağlamaktadır.

Antikoagulanlar

 • Kan, kemik iliği, sinoviyal sıvı gibi örneklerde pıhtı oluşumunu önlemektedir.
 • Mikroorganizmanın pıhtı içinde bağlı kalması engellenmektedir.
 • Genel olarak Sodyum Polyanethol Sulfonate – SPS %0.025(w/v) konsantrasyonu antikoagulan olarak kullanılmaktadır.
 • Neisseria’lar ve bazı anaerop bakteriler SPS’in yüksek konsantrasyonunda inhibe olmaktadır.
 • Heparin viral kültürler olan gram pozitif bakteriler ve mayaları inhibe etmek için kullanılmaktadır.
 • EDTA ve Sitrat mikrobiyoloji alanında kullanılmamaktadır.

Mikrobiyoloji Testleri 

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

İdrar Analizi

İdrar Analizi

İdrar Analizi, İdrar Tahlili, Ürinaliz veya Tam İdrar Tahlili – TİT olarak adlandırılmakta olup; fiziksel, …

Bir cevap yazın