Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi; 17.04.1998 tarihinde kurucu dekan atanması ile Mersin Metropol İş Merkezinde faaliyete geçmiş ve 1998-1999 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Mersin Üniversitesine devredilen Mersin Yenişehir PTT Tesisleri yapılan tadilatlardan sonra 17.02.1999 tarihinde Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü olarak hizmete açılmıştır. 1999 yılının Haziran ayında Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Temel Tıp Bilimleri Bölümü bu kampüste yer alan kendine ait binaya taşınmıştır.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998–1999 eğitim-öğretim yılında 28 öğrenci almış; bu öğrenciler eğitimlerinin ilk 3 yılını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, sonraki yılları ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamışlardır. Fakülte 1999–2000 eğitim-öğretim yılında 28 öğrenci ile kendi bünyesinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Uyguladığı tıp eğitimi ile araştırma ve uygulama hastanesinde verdiği sağlık hizmetini sürekli iyileştirerek sunmak için başlattığı Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları; 30.10.2003 tarihinde TS- EN-ISO 9001:2000 standardına uygun TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin alınması ve devamında yapılan iç ve dış tetkikler sonrasında 08.02.2007’de belge yenilenmesi ile sonuçlanmıştır. Fakülte 30.10.2003 tarihinde aldığı TSE-ISO-EN 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 29.01.2013 tarihinde tekrar yenilenerek TS-EN-ISO-9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile devamlılığını sağlamıştır.

Akreditasyon

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (TEPDAD) Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından mezuniyet öncesi tıp eğitimi yönünden 01.01.2012 tarihinden 01.01.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere akredite edilmiştir. UTEAK tarafından akreditasyonun yenilenmesi için 2017 yılında TEPDAD’a tekrar başvuru yapılmış, başvuru kabul edilmiştir. Yeniden akreditasyon sürecinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Genel Cerrahi, Radyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dalları mezuniyet sonrası eğitim (tıpta uzmanlık eğitimi) yönünden ilgili uzmanlık dernekleri tarafından yeterlik belgesi almıştır. Birçok anabilim dalı da bu yönde faaliyet göstermektedir.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, geleneksel uygulamalı tıp eğitiminin yanı sıra, dünyadaki değişim ve gelişmelere uygun olarak kanıta dayalı tıp ve topluma dayalı tıp uygulamaları; mesleki beceriler, iletişim becerileri ve probleme dayalı öğrenim oturumları şeklindeki aktif eğitim çalışmalarını da içeren entegre bir eğitim programı sürdürülmektedir. Hastaya bütüncül yaklaşıma önem veren sisteminde ilk iki yılda insan organizmasının normal yapı ve işlevleri; üçüncü yılda ise yapı ve işlev bozuklukları entegre bir şekilde işlenmektedir. Mesleki beceri laboratuvarlarında maketler üzerinde deneyim kazanılmasına yardımcı olunurken; hasta ve hekim memnuniyetini en üst düzeye çıkartacak iletişim becerileri eğitimi de bu yıllarda başlamaktadır. Dördüncü ve beşinci yıllarda eğitim klinik stajlarla sürdürülmektedir. Altıncı ve son yıl olan aile hekimliği (intörnlük) döneminde ise öğrenciler hasta ile doğrudan iletişim kurarak ve sorumluluk alarak hekimlik yolunda deneyimlerini artırmaktadırlar.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, her türlü teknik donanıma ve laboratuvar imkanına kavuşmuştur. Fakültede Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere 3 bölüm, bu bölümler içinde anabilim dalları ve bilim dalları bulunmaktadır. Fakültede eğitim-öğretim sürecini etkin bir şekilde yürütebilmek üzere Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Fakültede araştırma görevlisi ile yan dal araştırma görevlisine mezuniyet sonrası uzmanlık/yan dal uzmanlık eğitimi ve öğrencilerine lisans eğitimleri verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı ile YÖK Başkanlığı arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokol gereği Sağlık Bakanlığı’na bağlı Mersin Sağlık Meslek Lisesi Binası 1998 yılı sonunda 20 yıllığına Mersin Üniversitesi’ne devredilmiş ve 15.03.1999 tarihinden itibaren 200 yataklı hastane ve 1.500 m²’lik poliklinik binası ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hizmete açılmıştır.

İletişim

Adres: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir / Mersin

Telefon: 0 324 241 00 00 / 29003

Faks: 0 324 341 24 00

E-Posta: tipfakultesi@mersin.edu.tr

Web: www.mersin.edu.tr/tip-fakultesi/

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı‘nın kuruluş amacına yönelik olarak Dr. Rıdvan …