Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Şifahaneler / Mardin Eminüddin Maristanı

Mardin Eminüddin Maristanı

Mardin Eminüddin Maristanı, Şeyh Eminüddin Bimaristanı veya Şeyh Eminüddin Bimarhanesi olarak anılmakta olup;  cami, medrese, hamam, bimaristan ve çeşmeden oluşan külliye, Artukoğullarından Eminüddin Bey tarafından yaptırılmaya başlanmış olup, külliyenin inşaatı tamamlanmadan vefat etmiştir. Vefatı sonrası ağabeyi Artuklu Beyliğinin hükümdarı Necmeddin İlgazi külliyeyi tamamlayarak kardeşinin ismini vermiştir.

Günümüzde de Mardin’de mevcut olan cami ve hamamın adı, Emüniddin Maristan Camii ve hamamı olarak geçmektedir. Bimaristan harap olmuş ve ortadan kalkmış olsa da; cami, medrese ve hamam tarih boyunca birçok tamir görmüş olmakla birlikte günümüzde mevcuttur. Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da külliye şeklinde inşa edilmiş ilk yapı toplulukları arasında yer almakta olup; aynı zamanda en erken tıp medresesi ve şifahane örneklerindendir.

Mardin’de bulunan diğer hamamların suyu gibi sarnıç suyu olmayan; Maristan hamamının suyu yerden kaynar ve tuzludur. Halk arasında Maristan hamamının suyunun şifa özelliği olduğu, asabiye ve cilt hastalıklarına çok yararlı olduğu inancı taşımıştır. Mardinlilerin Maristan hamamında senede bir defa yıkanma geleneği yakın tarihe kadar devam etmiş, 1960’lı yıllara kadar sürmüştür. Bimaristanın Maristan hamamının yanında bina edilmiş olması, hastaların bu hamam suyundan istifade etmeleri düşüncesine dayandığı anlaşılmaktadır. Bimaristan, zamanında çok rağbet görmüş; hatta Musul’dan buraya tedavi için hastalar gelerek, fazla yığılmalar olduğu dahi olurmuş. Buraya Maristan Hamamı denmesinin sebebi de bimaristana yakınlığından olduğu tahmin edilmektedir.

Su Tedavisi

Mardin Eminüddin Maristanı
Mardin Eminüddin Maristanı

Mardin Eminüddin Maristanı sıcak su kaynağına sahip bulunan Maristan hamamı ile ona bağlı bölümlerinin su tedavisi için kullanıldığı ve hamam bölümlerinde uygulamalı bilgiler verilen bir tıp medresesi ve şifahane olarak tasarlandığı tedavi usulleri ve çalışanlarının diğer darüşşifaların vakfiyelerinde belirtildiği gibi olduğu anlaşılmaktadır.

Artukoğulları, Mardin’de ve Silvan’da, yaptırdıkları şifahaneler önemli hizmetler ifa ettikleri gibi, ünlü tıbbi eserlerden Dioscorides Pedanius‘un De Materia Medica (Tıbbi Maddeler) kitabı yeniden Arapça’ya tercüme ettirmekle de tıbbın tüm Ortadoğu bölgesinde eczacılık ve tıp alanında kaynak kitap olarak kullanılmış ve gelişmesinde etkili olmuştur. Mardin’de yaptırdıkları şifahane, arşiv kayıtlarına göre 19. yüzyıla kadar vazifesini sürdürmüştür.

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi

Çankırı Cemaleddin Ferruh Darülafiyesi; Selçuklu emirlerinden Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından 7 Ekim 1235 tarihinde Çankırı’da …