Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Alternatif Tıp / Kupa Terapisi

Kupa Terapisi

Kupa Terapisi veya Kupa Uygulaması; kan dolaşımının artmasını sağlamak için vücudun belli noktalarına bölgesel vakum yapılan tamamlayıcı tıp uygulamasıdır.

Kupa Terapisi; vücudun belli noktalarına vakumla beraber içerisinde bulunan hava boşaltılarak negatif basıncın etkisiyle cildin kabarmasını sağlayan kuru kupa uygulaması ile aynı şekilde başlayıp, deri üzerinden kan boşaltabilmek amacıyla cilde yüzeysel insizyonlar yapılan yaş kupa uygulaması olarak ikiye ayrılmaktadır.

Uygulama, hastalıkların ilişkili olabilecek alanlarında tedavileri destekleyici yöntem olarak; sertifikası bulunan doktor, diş doktoru ve doktor gözetiminde sertifikalı sağlık meslek mensupları tarafından hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunmadan uygulanmaktadır.

Kuru Kupa Terapisi

Kuru kupa uygulamaları, sabit ve hareketli kupa olmak üzere ikiye ayrılmasının yanı sıra uygulamalar kendi içinde de sınıflandırılmaktadır. Sabit kupa uygulamasında belirlenen noktaya kupa kapatıldıktan kısa – 5, orta – 10, uzun 15 dakikalık süreler belirlenerek uygulanmaktadır. Hareketli kupa terapisinde uygulanacak bölgeye masaj yağları sürülerek kaygan bir zemin oluşturulmasının ardından kupa vakumlanarak, uygulama alanında vakum azaltılmadan cilt üzerinde gezdirilerek hareket ettirilmektedir. Kupa hedeflenen bölgeye hızlı olacak şekilde yerleştirilip hızlıca geri alınarak, bu seri şekilde tekrarlanarak devam ettirilmektedir.

Kuru kupa uygulamasında, yüze kupa, flaş kupa ve herbal uygulamaları günümüzde sık olarak kullanılmaktadır. Flaş kupa uygulamasında belirlenen bölgelerde kupa çok kısa süreliğine yerleştirilerek, geri alınır ve uygulama tekrarlanarak mevsimsel dış patojenlerin etkilerini azaltmasının yanı sıra iyileşmeyi hızlandırdığı, organları rahatlattığı düşünülmektedir. Herbal kupa terapisi uygulaması; hedeflenen bölgeye, hastalığa özgü olarak farklı şekillerde aromaterapötik yağlar kullanılarak hareketli bir şekilde kullanılmasının yanı sıra sabit kupa içerisine bitkisel solüsyonların yanında yağlar ilave edilerek de uygulanabilmektedir. Herbal kupa yönteminde bitkisel dekoksiyon içerisine atılan bambu kupalara bitki özleri emdirilmesinin sonrasında kupalar terapide kullanılmaktadır. Yüze kupa uygulaması, diğer yöntemlerle aynı prensibe dayanmasına rağmen; yüz hacamatı farklı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yüz kupaları tipik olarak daha küçük ve daha yumuşak tasarlanmıştır. Yüz bölgesinde kupanın aynı yerde çok uzun süre bırakılmaması gerekmektedir. Kupa, anlık hareket halinde tutulup beş saniyenin üzerine çıkılmadan uygulanması ve renk değişiklikleri dikkat edilmesi gereken konulardan biridir.

Yaş Kupa Terapisi

Yaş kupa uygulaması yapılacak bölge dezenfektanla temizlendikten sonra bir süre kuru kupa uygulaması yapılmasının ardından deriden kan boşaltabilmek için uygulama yapılan bölgelere cilde bistüri ile yüzeysel insizyonlar yapılarak aynı bölgeye yeniden kupa kapatılmaktadır. Kan yüzeye çıkma işlemi tamamlanmasının ardından uygulanan bölge temizlenerek, kupa tekrar kapatılmaktadır. Doku ve hücreleri çevreleyen boşluklardaki interstisyel sıvının bir miktar gelmesinin ardından uygulama tamamlanmaktadır.

İnsizyonların oldukça yüzeysel atılmasına özen gösterilmelidir. Derin yapılan insizyonlar iz kalmasına ve bozucu alan mekanizmasıyla vücutta tedavi engeli oluşturmasına neden olabileceği unutulmamalıdır. Cildi tüm dokuları bir arada tutan, örümcek ağına benzer biyolojik bir kumaş olan fasya katmanları üzerinde çekerek, bölgeye kan akışını arttırarak cildi gençleştirdiği düşünülmektedir. İnsizyonları cilt kıvrımlarına paralel olarak atılması iz kalmaması için önerilmekle birlikte Geleneksel Çin Tıbbı uygulaması temel alınarak yapılan uygulamalarda ise akupunktur meridyenlerine paralel olarak Kupa terapisi uygulanırken kullanılan yöntemler ülkelere ve kültürlere göre değişiklikler göstermektedir.

Bazı inanışlarda yaş kupa terapisinde tedavi öncesi ve sonrası 48 saat hayvansal gıda tüketilmemesi önerilmekte olup; ay takviminin 3. haftasının 15, 17, 19 ve 21. günleri uygulama yapılmaması önerilmektedir. Dolunay döneminde ayın çekim etkisine bağlı olarak insan bedeninde sıvıların yükseldiği ve bu çekimin etkisine maruz kaldığı; vücut sıvıları cilde yaklaşırken yüzeye toksik materyal taşıdığı düşünüldüğü için hicri ayların 3. haftası yaş kupa uygulaması yapılmasına inanılmaktadır.

Tarihçesi

Geleneksel tıp uygulamaları arasında en eski geçmişe sahip olan kupa terapisi; ilk olarak Antik Çağ’da uygulanan yöntem; bir çok teknik ve stilleri uygulandıkları coğrafi konumlara göre bölgelere özgü hayvan boynuzları, bambuların ardından seramik, cam, metal ve plastik gibi malzemeler kullanılmıştır. Orta Doğu’da M.Ö. 3500 yıllarında hayvan boynuzları ve bambular kullanılan uygulama; ilk kanıtı, M.Ö 3300 yıllarında Antik Mezopotamya’dan kalma doktor mühürlerinden “Ubi Plethore Ibi Evacuairin bol olduğu yeri tahliye et” anlamına gelen cümleyi doğrulamıştır. Bölgelere özgü kullanılan malzemelerin kafası uygulayıcı doktorun amblemi olarak kabul edilmiştir.

hacamat ve kupa tedavisi Antik Mısır’da M.Ö 1500’lü yıllara ait; tıp bilgileri içeren en eski ve en önemli yazmalardan biri olan Ebers Tıp Papirüsü’nde yer alan kupa uygulamasından yabancı cisimlerin vücuttan uzaklaştırılması ile ilgili bir yöntem olarak bahsedilmesinin yanı sıra; Mısır’da bulunan lahitlerde kupa tedavisine ait çizimler bulunmaktadır. Bu tür ritüel eylemler Çin, Yunan, Kore, Tibet, Latin Amerika ve Kuzey Afrika kültürlerinin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu coğrafyasının tümü; vücudun kendini iyileştirme yeteneğini destekleyerek tüm kültürlerde uygarlığın başlangıcından itibaren binlerce yıl uygulanmıştır.

Geleneksel Çin Tıbbında kupa terapisine ait bildirilen ilk yazılı kaynak; M.Ö 300 yıllarında Han Hanedanlığı’nın eski bir mezarında bulunan “Bo Shu – The Chu Silk Manuscript” adlı ipek üzerine yazılmış olan kitapta bulunmaktadır. Hacamatla ilgili bazı cerrahi yöntem ve akupunktura yardımcı olarak kullanılan kupa uygulaması faydalı etkileri gözlemlendikçe bağımsız bir tedavi metodu olarak gelişimini sürdürmüştür. Asya’da M.S 265 – 420 yılları arasında hüküm süren Jin hanedanlığı döneminde ilk yardımın yaratıcısı Ge Hong; vücuttaki sıvıları boşaltmanın bir yolu olarak hayvan boynuzlarının kullanılmasından bahsetmektedir.

Humoral Patoloji Teorisi

Temelinde Antik Yunan filozofu Aristo tarafından ortaya atılmış ve “evrene dörtlü ritim hakimdir’’ felsefesinden türemiş; ateş, hava, toprak ve su üzerine oluşturulmuş olan humoral patoloji teorisi, Hipokrat tarafından tıp bilimi içerisinde kullanılmaya başlamıştır. Geleneksel kupa terapisi; kuru kupa uygulamasının vücutta sıcaklık oluşturduğu, yaş kupa uygulamasında ise vücuttaki sıcaklığı uzaklaştırdığı kabul edilmektedir. Sıcak tabiatlı olan insanlar yaş kupa uygulaması, soğuk tabiatlı olan insanların ise kuru kupa tedavisi uygulamasından daha fazla fayda gördüğü düşünülmektedir. Hipokrat ve Galen‘in ardından bir çok hekim yöntemin nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı bilgiler vermiştir. Geleneksel Çin Tıbbında ise kendine özgü 5 temel madde oluşturularak vücutta organlara ait enerji kanallarda oluşabilecek; kan tıkanıkları için yaş kupa terapisi, enerji blokajları hareketli kuru kupa terapisi ile enerji akışının normale dönmesine katkı sağlamaktadır.

İslam coğrafyasında uygulana kupa terapisi, Hejama adı verilen fincanlar kullanılmıştır. İbn-i Sina, 1025 yılında El-Kanun fi’t-TıbTıbbın Kanunu adlı eserinde adet koşullarını kupa terapisi ile tedavi ettiğini açıklamıştır.

Kupa Tedavisi

Türkiye’de Kupa Terapisi

Halk arasında “bardak çekme” ve hacamat olarak bilinen Kupa uygulaması; Türkiye’de 27 Ekim 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir. 16 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan Kupa Uygulaması Eğitim Standardı ile birlikte doktor  ve diş tabiplerinin 40 saatlik eğitimi sonrasında kupa uygulama sertifikası alabilmesi imkanı sağlanarak; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Kupa uygulaması ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılmaktadır.

Kupa Uygulaması Ünitelerinde
  • Organik bir rahatsızlığı tanımlanmayan hastalarda immün sistemi güçlendirilmesi.
  • Fibromiyalji Sendromu – FMS.
  • Romatizmal hastalıklara ait kronik ağrı, eklem hareket kısıtlılığı, sabah tutukluğu ve yorgunluk.
  • Kas-İskelet sistemi mekanik ağrılar.
  • Diz ağrısı.
  • Migren ve gerilim tipi baş ağrıları.
  • Uyku bozuklukları.
  • Sindirim sistemi hastalıklarına ait bulantı, kusma, kabızlık.
Uygulama Merkezlerinde
  • Nevralji adı verilen yüz ve baş bölgesinde hissedilen ağrılar.
  • İnmeye bağlı gelişen hıçkırık, yorgunluk, afazi.
Kupa Terapisi Uygulanmayacak Durumlar

Bacak damarları ve toplar damarları tutan bir hastalık olan Trombofilebit, aktif ve cerrahi yaraların yanı sıra; dekompanse adı verilen dengeleme rahatsızlığı olan kalp hastalığı, hemoglobin 9,5 mg/dl’nin altında olan anemi, kanın gerektiği gibi pıhtılaşmaması sonucuna bağlı hemofilinin yanında; kanama / pıhtılaşma bozukluğu öyküsü, antiagregan ilaç kullanımı durumlarında ve varisin doğrudan üzerine kupa uygulamamaktadır. Sağlık Bakanlığı uygulama ve araştırmalar sonucundan ortaya çıkan öngörülmeyen durumlarda, bilim komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde gerekli düzenlemeler getirerek yasaklamalar getirebilmektedir.

Kupa Uygulaması için Cihaz ve Malzemeler

Kupa uygulamasında tek kullanımlık kupa seti, epidermal insizyon sağlayacak kesici / delici alet, tek kullanımlık eldiven, uygulama için uygun muayene yatağı, uygulama bölgesinin temizliğinde kullanılabilecek solüsyonların bulunması zorunludur. Kupa setleri cam, plastik, silikon, elektrikli ve manuel pompalı veya pulsatif malzemelerden oluşmaktadır.

Sonuç

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları içinde yer alan Kupa Terapisi; modern tıbbi gelişmelerle birlikte kullanımı azalmış olmasına rağmen günümüzde hala sık olarak uygulanmaktadır. Dünya üzerinde kronik rahatsızlıkların artışı ile birlikte hastalıklarda kür sağlanmasının azalması, tedavisi belli olmayan hastalıkların artışı, kimyasal ilaç kullanım isteğinin azalması ile beraber doğal yaşama dönüş gibi nedenlerden dolayı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelim hastane ve klinik bünyesinde sıkça yapılmaya devam etmektedir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları modern tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanabildiği gibi bazı hastalık ve bazı uygulamalar tedavi yöntemi olarak da kullanılabilmektedir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Hipnoterapi

Hipnoterapi bireylerin çeşitli nedenlerden dolayı, endişe ve kaygı gibi sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla; …

Bir cevap yazın