Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Hastaneler / Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994 yılında kurulmuştur. Derince Sopalı’da bulunan SSK Kocaeli Hastanesi’nde 80 yatak kapasitesi ile hizmete başlamıştır. Fakülte 1995‐1996 eğitim‐öğretim yılından itibaren 41 öğrenci ile öğretime başlamış ve 2016‐2017 eğitim-öğretim yılında 159 öğrenci mezun vermiştir. Tıp fakültesi hastanesinin 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hizmet veremeyecek düzeyde hasar görmesi sonucunda 240 yataklı prefabrik hastane ile 3 adet prefabrik dershane inşa edilmiş ve büyük özverilerle eğitim‐öğretime ara verilmemiştir. Fakülte 20 Haziran 2005 tarihi itibariyle Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içindeki en son teknolojiye uygun olarak inşa edilmiş olan 722 yatak kapasiteli yeni binalarına taşınmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim, anabilim dalları ve hastane hizmetleri aynı bina içinde entegre olarak yürütülmekte ve 103.000  m2 kapalı alana sahip bir komplekste çalışılmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 722 yatağa sahiptir ve üst düzey teknoloji ile modern bir binada hizmet vermektedir. Tıp Fakültesi Eğitim Bloğu ise 1635 m₂ derslik, 660 m₂ laboratuvar alanı ile mezuniyet öncesi eğitimindeki bütün dershaneler, amfiler, küçük grup çalışma odaları, multidisipliner öğrenci eğitim laboratuvarları, öğrenci yemekhanesi, dinlenme ve serbest çalışma alanları ile 2011‐2012 Eğitim yılında kullanıma açılmış ve fakülte açısında önemli bir mekânsal rahatlama sağlanmıştır.

Kocaeli  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi Eğitimi

Kocaeli  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi,  mezuniyet  öncesi  eğitimin  yanı  sıra  ana  ve  yan  dal uzmanlık  eğitimi  veren;  eğitim,  araştırma  ve  hizmeti  bilimsel  temellerde  entegre  etmeyi amaçlayan bir kurumdur. Fakültede öğrenci eğitimi 6 yıldır. Uygulanan eğitim modeli, ilk üç yılda teorik sunumlar ağırlıklı olmak üzere ders kurullarına dayanan karma entegre bir modeldir. Öğrenciler dördüncü ve beşinci dönemlerde hasta başı uygulamaların başlaması ile kliniklere gelmekte, son yılda ise hasta takip sorumluluğu da verilen intörn hekimler olarak mezuniyet sonrası döneme hazırlanmaktadır. Tıp eğitiminde olabildiğince “öğrenci merkezli” bir  fakülte olmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda uzun zamandır öğrenci ve öğretim üyeleri geri bildirimleri ile eğitimde öğrenci bakışı değerlendirilmektedir.

Klinik öncesi eğitimde amfi dersleri ağırlıkta olmakla birlikte ‘’Toplumsal Duyarlılık ve Öğrenci  Araştırmaları Programı” ve klinik beceri uygulamaları yanı sıra sosyal tıp ve etik gibi pratiğe dönük programlar ile eğitim desteklenmektedir. Yine son yıllarda öğrenci geri bildirimleri ve öğretim üyelerinin  görüşleri doğrultusunda Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) uygulamaları, öğrencileri klinikle erken tanıştırmayı hedefleyen Hekimliğe Hazırlık Programı, Temel İletişim Becerileri Programı, Çözümleyici Vaka Tartışması ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Programı, Fizik Muayene Stajı, Yaz Stajı gibi yeni çalışmalar ve uygulamalar ile eğitim programı güçlendirilmiştir. Mezuniyet öncesi eğitim, dekanlık ve eğitim komisyonu tarafından yönetilmekte ve tüm öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katkısı alınmaktadır. Bu  hedefle Tıp Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuş ve Tıp Eğitimi Öğrenci Grubu oluşturulmuştur.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, bütün ana dallarda uzmanlık eğitimi verilmektedir. Uzmanlık eğitimi  anabilim dalları temelinde ve dekanlık bünyesindeki “Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu” koordinasyonu  ile  yürütülmektedir. Ana dallar yanında 26 bilim dalında 27 hekim yan dal uzmanlık eğitimi almaktadır. Bütün anabilim dalları asistan karnesi hazırlamış ve eğitim programlarını ilgili uzmanlık derneklerinin önerileri  doğrultusunda gözden geçirmiştir. Bununla birlikte asistan karnelerinin yeterli ölçüde kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Eğitimin izlenmesi amacıyla her yıl düzenli olarak Araştırma Görevlileri Akademik Genel Kurulu yapılmaktadır.

Kocaeli  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi Bölümleri

Temel Tıp Bilimleri

 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 • Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri

 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı
 • Radyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bilimleri

 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı

İletişim

Adres: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Yerleşkesi 41380, İzmit / Kocaeli

Telefon: 0 262 303 75 75

Faks: 0 262 303 70 03

Web: tip.kocaeli.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Çorlu Devlet Hastanesi

Çorlu Devlet Hastanesi

Çorlu Devlet Hastanesi; Doğum ve Çocuk Bakımevi olarak 50 yatak kapasitesi ile 29 Ekim 1963 …