Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Hastalıklar / Katarakt

Katarakt

Katarakt, aksu ve halk arasında göze perde inmesi olarak adlandırılan; göz bebeği arkasında yer alan, görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığı kaybolarak matlaşmasına neden olmaktadır.

Katarakt

Göz merceği önünde yer alan boşluğun sıvı ile dolması sonucunda ortaya çıkan hastalık; sıvının emilemez ve sertleşmesi ile gözün iç kısmında yer alan, sinir ve damar içermeyen merceğin üzerinde bulanık kısımların oluşması sonucunda, saydamlık kaybedilmesiyle birlikte; kahverengi ve sarı olarak renklenmesi ile ortaya çıkarak, görme duyusunun azalması ve görmeyi engellemesiyle sonuçlanan hastalıktır.

Gözlerin her ikisi ya da sadece birinde de görünmekte olup; sık olarak bir göz diğerine göre daha fazla etkilenmektedir. Saydam olan mercek, normal koşullarda ışığı gözün arkasına ileterek net bir şekilde görme duyusunun çalışmasını sağlamaktadır. Ancak mercek kısmi olarak bulanıklaşması durumunda ışığın yeteri kadar içeri girememesi durumuyla görüş etkilenmektedir. Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda bulanık alanlar genişleyerek sayı olarak artmaktadır. Bulanıklığın artması sonucu görüş daha fazla etkilenmektedir.

Katarakt sık olarak olarak yaşa bağlı ortaya çıksa da, doğumsal olarak da ortaya çıkmaktadır. Doğuştan oluşan “konjenital katarakt“, yaşa bağlı olarak ortaya çıkan “senil katarakt” olarak sınıflandırılmaktadır. % 90 oranla yaşa bağlı olarak gelişmekte olup; sistemik hastalıklar, göz hastalıkları, ilaç kullanımı, travmalar sonucunda ve doğumsal olarak yenidoğan bebeklerde ortaya çıkabilmektedir. Doğuştan gelen durumlarda, bebeğin göz bebeği bölgesini tamamen kapatacak şekilde olduğu durumlarda cerrahi operasyon gerçekleşebilmektedir. 3 yaşın altında olan bebeklerde gözün fiziksel gelişimi tamamlanmadığından cerrahi operasyon sırasında lens implantasyonu yapılmamaktadır. Yaşlanmaya bağlı olarak gelişen durumlarda, % 50 oranında genetik olduğu düşünülse de, bu duruma yol açan gen 2020 itibariyle henüz tespit edilememiştir. 40 yaş ve üzeri bireylerin 2 – 4 yıl aralıklarında ayrıntılı göz muayenesi yaptırması önerilmektedir. 55 yaş ve üzeri bireylerin 1 – 3 yıl aralıklarında olup; 65 yaş ve üzeri bireylerin ise 1 – 2 yıl aralığında uzman göz hekime muayene olmaları önerilmektedir.

Katarakt Belirtileri

Genel olarak yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan Katarakt; belirtileri ilk başlangıç döneminde fark edilmese de, gün geçtikçe göz merceğinin bulanıklaşması, netliğinin bozulması, puslu ve dumanlı belirtileri arasında yer almaktadır. Görüşün net olmadığı bölgelerde zaman zaman lekeler görülebilmekte olup; ışığı yetersiz veya yüksek olduğu durumlarda görme daha fazla bozulabilmektedir. Renkler daha solgun, keskinliği daha az olmasına sebep olan ve günlük yaşam kalitesini etkileyen katarakt; nadir olarak karanlıkta güçlü bir ışığın yansıması ile çift görme görülmektedir.

Katarakt Nedenleri

Gözün iris adı verilen renkli kısmın arkasında yer alan göz merceğini oluşturmakta olan; kristalin adlı proteinlerde kimyasal olarak değişiklikler ile proteolitik adı verilen ayrışmalar oluşmaktadır. Yüksek molekül ağırlıklı protein kümeleri oluşmakta olup; sisli, lekeli, bulanık görme gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Belirtilen protein kümelenmeleri zaman içinde artış göstererek, ışığın göz içinde bulunan merceğe girmesini engelleyen bir perde oluşturarak, göz saydamlığını azaltmaktadır. Gözde oluşan lekelenmeler ile protein kümelenmeleri ışığın dağılmasını engellemesi sonucu, görüntünün retinaya düşmesini engellemektedir.

Ailede katarakt hikayesi olan bireylerin, farklı sağlık sorunları ve hastalıkların yanı sıra; genetik bozukluklar, göz ameliyatları, uzun bir süre gözün güneş ışığına maruz kalması, şeker hastalığı, sık olarak steroid ilaçları kullanımı, göz travmaları ve üveit hastalıklar gibi birçok durumdan kaynaklandığı görülmektedir.

Katarakt Teşhis, Tanı ve Tedavi

Göz hastalıkları uzmanı tarafından hastalık öyküsü dinlenen hastanın; yoğun ışık yardımıyla hekimin, göz içini ayrıntılı bir şekilde incelemesini sağlayan oftalmoskop cihazı ile göz muayenesiyle göz merceğinin ne derecede etkilendiği tespit edilmektedir. Rutin göz muayenesi sırasında da bu yöntemle katarakt hastalığının varlığı bu yöntemle anlaşılmaktadır. Katarakt tedavisinde ilaç tedavisi ile önlenememekle birlikte, ilk evrelerinde gözlük kullanımı şikayetleri geçici olarak giderilmekte olup; ilerlemiş vakalarda tek seçenek cerrahi müdahaledir. Cerrahi endikasyon; hastaların görme düzeyi ve şikayetlere bağlı olarak konmaktadır.

Katarakt Ameliyatı

Katarakt ameliyatlarında gelişen tıp teknolojiyle birlikte günümüz şartlarında daha konforlu ve hızlı bir şekilde cerrahi operasyon yapılmaktadır.

Katarakt Ameliyatı Yöntemleri
Fakoemülsifikasyon (Fako)

Göz çevresi, yoğun olarak lokal anestezi altında yapılmakta olup; 2 ile 3 mm. çapında küçük bir kesi ile fako adı verilen fakoemülsifikasyon tekniği ile bulanıklaşan mercek, ultrasonik titreşimler ile parçalanarak çıkartılır. Göz içine yapay olarak astigmat için kullanılan torik lens ile monofokal adı verilen tek odaklı lens ya da multifokal adı verilen çok odaklı lens yerleştirilerek görme duyusu iyileştirilmektedir. Cerrahi operasyon 30 ile 45 dakika arasında sürmekte olup; aynı gün taburcu edilmekte ve katarakt ameliyat sonrası gözlüksüz olarak yakın ve uzak görüşü genel olarak sağlanmakta olup, genellikle belli bir süre göz damlası kullanımı önerilmektedir.

Göz İçi Lens

Katarakt cerrahisinde, gözün içinde yer alan mercek alınarak yerine çeşitli halkalardan oluşan çok odak kabiliyeti olan mercek konulmakta olup; görmeyi sağlayan gözdeki sarı noktanın üzerine halkaların bir kısmı uzak, bir kısmı da yakını görmeyi sağlamaktadır. Tedaviye uygun olan hastaların adaptasyon süreci ile uzak ve yakın gözlüklere olan bağımlılıklar azalabilmektedir.

Femtosaniye Lazer

Femtosaniye lazer ile katarakt ameliyatı; göze uygulanan damla sayesinde bölgesel olarak uyuşturularak, ameliyat narkozsuz, iğnesiz, bıçaksız ve ağrı hissetmeden gerçekleştirilmektedir. Halk arasında bıçaksız ve ameliyatsız katarakt ameliyatı olarak da adlandırılan yöntem, lazer teknolojisiyle ameliyatın en önemli aşamaları bıçak kullanılmadan ve komplikasyon riski ortadan kaldırılarak gerçekleştirilmektedir.

Sonuç

Kataraktı ameliyatı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı tedavi sürecini etkilemekle birlikte; katarakt tedavisi sonrası, tedaviyi gerçekleştiren hekim, hastane şartları, hasta seçimi ve katarakt ameliyatı fiyatları yoruma açık bir şekilde tedavi sürecinde önem taşımaktadır.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Hastalıklar

Hastalıklar

Hastalıklar, organizmanın içinde yapısal ve işlevsel anormalliği ya da düzensizleşmesi anlamına gelmektedir. Hastalıkları inceleyen bilim …