Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Kan Örneği

Kan Örneği; kan ve kan ürünleri hizmetleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda faaliyet gösteren; tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinin kan merkezleri, Sağlık Bakanlığının tespit edeceği diğer özel tıp fakülteleri ve hastanelerin merkez ve laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.

Kan Örneği; polikliniklerin istekleri doğrultusunda hasta kaydı yapıldıktan sonra kan örnekleri laboratuvarlarının kan alma birimlerinde alınmaktadır. Kan örnekleri için testlere göre uygun örnek tüpü seçilerek yapılmakta olup; seçilen tüplere barkod etiketleri yapıştırılarak, kan alma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Acil Servis ve Servislerde hastaların kan örnekleri, kendi birimlerinde hemşireler tarafından alınmakta olup; test istekleri sisteme girildikten sonra testlere göre örnek kabı seçimi yapılarak, örnek kaplarına barkod etiketi yapıştırılmaktadır.

Kan örnekleri; damar yolu açık hastalarda kan alma işlemi sıvı verilen koldan asla yapılmamaktadır. Kan alınan birimler toplanan örnekleri, uygun koşullarda belirtilen yerlerde bekletmektedir. Acil kan örnekleri kan alma birimleri, acil servis ve servislerde biyolojik örnek alma ve örneklerin transferi işlemleri; örnek alma ve transferi talimatı, örnek kabul-red talimatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Kan Alma Sırası

Tüplerin kapak renklerine göre alınan kan örnekleri, belli bir sıra ile tüplere konulmakta olup; global laboratuvar standartları olan Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerilerine göre uygulama aşağıdaki şekilde gibi olmalıdır.

kan tüpü renkleri

Kırmızı Kapaklı Tüpler: Biyokimya testi için kullanılan tüptür. Kırmızı kapaklı tüple serumla plazmanın hızlı ayrılmasını sağlamaktadır. Jelsiz ve Antikoagülan yoktur.

Sarı Kapaklı Tüpler: Biyokimya testi için kullanılan tüptür. Sarı kapaklı tüple serumla plazmanın hızlı ayrılması sağlanmaktadır. Jelli ve Antikoagülan yoktur.

Mor Kapaklı Tüpler: Hemogram testi için kullanılan tüptür. Mor kapaklı tüpler hasta için tam kan sayımı istenildiğinde kullanılır. Antikoagülan, K-EDTA

Siyah Kapaklı Tüpler: Sedimantasyon testi için kullanılan tüptür. Sedimantasyon hızını gösteren bir testtir. Antikoagülan, Na-Sitrat (1:3)

Gri Kapaklı Tüpler: Glikoz testi için kullanılan tüptür.

Mavi Kapaklı Tüpler: Koagulasyon testi için kullanılan tüptür. Kanın pıhtılaşma durumunu ölçmek için kullanılır. Barkodda INR, APTT yazabilmektedir. Antikoagülan, Na-Sitrat (1:9)

Yeşil Kapaklı Tüpleri: Tek kullanımlık, vakumlanmış steril kan alma tüpüdür. Püskürtülerek kurutulmuş Lityum Heparin ya da Sodyum Heparin içerir, vakumlanmış steril kan alma tüpüdür.

Örnekler laboratuvar ortamında, yapılacak olan test isteklerine göre çeşitli kontroller yapılarak; tüpün kapağı açılarak kan alınmış ise kapakların doğru kapatılıp kapatılmadığı, kanın pıhtılaşmasını önleyen madde antikoagülan içeren tüplerde pıhtılaşma olup olmadığı, alınan kan miktarlarının tüplerin üzerindeki seviye çizgisine uygun olup olmadığı, kontaminasyon adı verilen doğal olup olmadığı, kabul edilen örneklerin, çalışılacak testlere göre serum veya plazma elde etmek üzere, sıvı veya katı maddedeki parçacıkları ayrıştıran santrifüj cihazı ile santrifüj edilmektedir. Santrifüj süresi ve hızı testlere göre değişiklik göstermekte olup; genel olarak, serum veya plazma elde etmek için kan örneklerinin 3000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilmektedir.

Alınan kan örneklerinin direk olarak güneş ışığı almayacak şekilde pıhtılaşma süreci bitene kadar oda ısısında bekletilmektedir. Geçen süre içerisinde genel olarak 20 – 25 dakika kadar sürmekte olup; Bu süre sonrası serumun santrifüj ile pıhtıdan ayrılması gerekmektedir.

Örneklerin Analizi

Klinik laboratuvarlarına gelen kan örnekleri analiz edilmeden önce, analizleri gerçekleştiren cihazların güvenilir sonuçlar verdiğinden emin olabilmek için cihazlara düzenli olarak çeşitli kontrol uygulamaları yapılarak, sonuçlar bir uzman tarafından değerlendirilmektedir. Günlük olarak yapılan ve test sonuçlarında olası sistematik veya rastlantısal hataları yakalayabilecek en rutin uygulama “İç Kalite Kontrol” yöntemidir. Testlerin doğruluğu belirli zaman aralıklarında bağımsız “Dış Kalite Kontrol” kuruluşları tarafından da değerlendirilmektedir

Analiz sonuçları otomatik olarak Laboratuvar İşletim Sistemine aktarılarak, hastaların tüm sonuçları toplanmaktadır. Sonuçlar önce ilgili laboratuvar teknik elemanları tarafından değerlendirilerek uygun bulunan sonuçlar onaylanarak değerlendirilmek üzere uzman onayına sunularak, onayından geçtikten sonra rapor edilmektedir.

Uygun olmayan test sonuçlarının sebebi araştırılarak, ilgili klinikle iletişime geçilir veya preanalitik adı verilen analiz öncesi ve analitik ya da fizyolojik test sonuçlarını etkileyebilecek uygulamalar/interferanslar değerlendirilerek gerekli aşamalarda müdahale edilip doğru sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Acil kan örneği, rutin süreçten ayrı tutularak hemen çalışılmakta olup; analiz sonuçları bekletilmeden onaylanmaktadır. Panik Değer Listesine ait bir test sonucu görülürse, analiz süreci tekrar gözden geçirilerek, gerekirse test tekrarlanmaktadır. Panik Değer Bildirimi yapılan her durum kayıt altına alınmakta olup; test sonucu hastanın klinik tablosu ile uyumlu değilse hastadan yeni kan örnekleri alınarak test tekrarlanmaktadır.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Üre

Üre

Üre, insan vücudunda besin yoluyla alınan protein maddelerinin yakılması sonucunda meydana gelen; amonyak, karaciğerde karbondioksitle …