Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu adı ile 19 Mart 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Ankara‘da kurulmuştur. Kurum; 10 Temmuz 2018 tarihli 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile adı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu adı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

KHGM; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurma ve işletme, gerektiğinde bunları birleştirilmesi, ayırması, nakletmesi veya kapatmasını gerçekleştirmektedir. KHGM; sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaktadır. Performans değerlendirmeleri yaparak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmaktadır. Sağlık kuruluşlarında hasta hakları, hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü; Sağlık Bakanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektedir.

KHGM; kamuya sağlık hizmeti verme sorumluluğu içinde, sağlık hizmetlerini insan odaklı, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan profesyonel yönetim anlayışıyla sunmak, verimliliği ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmayı misyon edinmiştir.

KHGM; sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulduğu uluslararası alanda referans gösterilen güvenilir, saygın ve öncü bir kurum olmayı vizyon edinmiştir.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Daire Başkanlıkları
 • Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
 • Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
 • Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Dairesi Başkanlığı
 • Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • İnsan Gücü Planlama Dairesi Başkanlığı
 • İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı
 • Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Dairesi Başkanlığı
 • Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı
 • Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı
 • Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı
 • Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Dairesi Başkanlığı
 • Ek Ödeme Dairesi Başkanlığı
 • Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı
 • Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı
 • İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı
İletişim

Adres: Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 565 00 000 312 565 00 01

E-Posta: khgm.iletisim@saglik.gov.tr

Web: khgm.saglik.gov.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü; müsteşarlık makamına bağlı olarak İnşaat Müdürlüğü adı 1979 yılında kurulmuştur. SYGM; …