Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Bilimleri Fakülteleri / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi; 01 Haziran 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesinin Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gerontoloji, Odyoloji, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümleri bulunmaktadır.

Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim amaç ve hedefleri; uluslararası platformlarda bilgi ve araştırma yeteneklerine sahip, toplumun sağlık sorunlarını bilen, eleştirel olarak düşünsel sürecini kullanabilen, insan hakları ve değerlerine saygılı, fakültenin toplum ile işbirliğinin sağlanmasında öncülük edebilecek, topluma liderlik edebilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmektedir. Fakülte, lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile lisansüstü eğitim programlarının yanı sıra; fakülte bölümlerinin Farabi, Mevlana ve Erasmus öğrenci hareketliliği mevcuttur.

Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık bilimlerini ilgilendiren alanlarda projeler üreterek bilimsel olarak toplum yararına dönüştürmeyi hedeflemekte olup; İstanbul Geronteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İst-GETAM) hedefleri doğrultusunda önemli projeleri arasında yerini almaktadır. Fakülte ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle eğitim ve projeleriyle çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi; sağlık hizmetlerinin sunulması, sağlık alanında farklı eğitimler görmüş sağlık profesyonelleri ile ekip halinde ortak amaç doğrultusunda çalışmaları mümkün kılmaktadır. Sağlık alanının çok boyutlu özelliğinin kaynaklarıyla, sağlık sektörünün farklı alanlarına eğitime yönelik programlarına duyulan ihtiyacı da karşılamaktadır. Fakülte günümüzde sağlık kapsamında ele alınabilecek tüm bilimleri içerisine alacak yapıya sahiptir.

Misyon ve Vizyonu

Fakülte Misyonu; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, insan hakları, özgürlükler ve değerlere saygılı, ulusal ve uluslararası alanlarda araştırma, rekabet, bilime katkılı, özgür ve çok yönlü düşünce gücüne sahip sağlık etiği ilkelerine uyan sorumlulukla, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmalarını benimseyen, araştırmacı, sağlık meslekleri alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi misyon olarak belirlemiştir.

Fakülte Vizyonu; sağlık bilimlerinde özgün eğitim ve araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen lider bir fakülte olmayı vizyon olarak belirlemiştir.

Fakülte Eğitim Amaç ve Hedefleri

  • Uluslararası alanlarda bilgi ve araştırma yeteneğine sahip.
  • Toplumu ve sağlık sorunlarını bilen.
  • Eleştirel düşünme sürecini kullanabilen.
  • İnsan hakları ve değerlerine saygılı.
  • Fakülte – toplum işbirliğini sağlamada öncü.
  • Topluma liderlik edecek sağlık profesyonelleri yetiştirmek.
İletişim

Adres: Büyükçekmece Yerleşkesi Alkent 2000 Mah. Yiğittürk Cad. No: 5/9/1 Büyükçekmece / İstanbul

Telefon: 0 212 866 37 00 – 43148

Faks: 0 212 866 38 31

E-Posta: sabif@istanbul.edu.tr

Web: sabif.istanbulc.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, MLP Care Grubu’na bağlı olarak 2016 yılında İstanbul, Topkapı‘da kurulmuştur. …