Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Hastaneler / İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 16 Ocak 1960’ta İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adı altında dönemin Ortadoğu ve Balkanların en büyük hastanesi unvanına sahip olduğu biliniyor. Hastane dönemin   Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından hizmete açılmıştı. 560 yatak, 100 doktor, 65 hemşire, 339      yardımcı sağlık personeli, 53 diğer personel olmak üzere toplam 557 çalışanı ile 28.604 m²’lik arazi üzerinde hizmete girmiş ve modern araç gereçlerle donatılmıştır.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim ve Sağlık Tesisleri

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilk başhekimi Dr. Mahir Güvençer olup, aynı yıl içerisinde yerine Dr. Saim Aksan Baştabip olarak atanmış ve görevini 1975 yılı sonuna kadar devam ettirmiştir. 1960 ve 1975 yılı poliklinik sayısı 230.000 civarı, yatan hasta sayısı 9.000, ameliyat sayısı 3.500 civarı olup, doluluk oranı % 82, hastanede yatış gün sayısı ise 17 gündü.

1975 yılında Op. Dr. Mücahit Atmanoğlu Baştabip olarak göreve başlayıp, 1996 yılında emekliye ayrılmıştır.

1978 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesisleri içerisinde ilk Hemodiyaliz Merkezi 8 makine ile hizmete girmiş olup, 1984 yılında bu sayı 17’ye ulaşmıştır.

1981 yılında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının çocukları için Zübeyde Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi açılmıştır.

1985 yılında hemşire lojmanı binası, personel yemekhanesi ve poliklinik yapılmış ve üst teras kapatılıp kat ilavesi sağlanarak yatak sayısı 804’ e çıkarılmıştır.

1987 yılında Koroner Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girmiştir.

1996 – 2000 yılları arasında Doç. Dr. Mustafa Caniklioğlu Baştabiplik görevini sürdürmüştür. Bu dönemde, Kan Merkezi, 5 yataklı Post Op Yoğun Bakım Ünitesi, Patoloji Laboratuvarı yenilenerek, Kreşin üstüne taşınıp açılmıştır. Tomografi cihazı hizmete girmiştir. Endoskopi Ünitesi ana bina bodrum kata açılmıştır. Poliklinik eczanesi poliklinik binasına eklenen prefabrik yapıya taşınmıştır.

2000 – 2004 yılları arasında Doç. Dr. Gazi Zorer Baştabiplik görevini sürdürmüştür. Acil ünite yeniden yapılandırılarak modern altyapısı ve yeni organizasyonu ile hizmete açılmıştır, acil laboratuvarlar ve eczane acil ünitede yer almıştır, acil ünite alt katında 4 adet ameliyathane, 14 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi yapıldı, poliklinik Osmaniye’ye taşındı, eski poliklinik merkezi yatış ve özel dal poliklinikleri haline getirildi, TS-EN ISO-9002 Kalite Güvence Belgesi alındı. Merkezi sterilizasyon ünitesi kuruldu; endoskopi ünitesi poliklinik binasında yeni düzenlenen yerine taşındı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2004 yılında Op. Dr. Özgür Yiğit göreve başlamış ve aynı yıl ameliyathane restorasyonu tamamlanmış ve 2005 yılı başında da hemşire lojmanı restorasyonu tamamlanarak CildiyeBiyokimyaEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak hizmet vermeye başlamıştır.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19 Şubat 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığı‘na devredildi. Hastane devirden sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını aldı. 14 Mart 2005 tarihinden itibarende Dr. Muhammet Alp Yılmazgil tarafından hazırlanan şimdiki amblemini kullanmaya başladı. Amblem, İstanbul’u simgeleyen Boğaz köprüsü ve Ortaköy camii ile hastanenin Samatya ve Osmaniye‘deki binalarını sembolize eden alt kısımları birleşik iki yılan sembolünü içermektedir.

Bu dönemde ayrıca İnternet, otomasyon ve intranet gibi çağımızın en önemli bilişim alanlarında çalışmalar hızlandırılarak tüm klinik ve poliklinikler bilgisayarlarla donatılmıştır. Ayrıca veri giriş ve danışma personelleri alımı, çamaşırhane hizmetlerinin özel sektörden satın alınması ile hizmet sunumunda hızlanma ve iyileştirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Hastanenin hizmetleri hakkında tüm hak sahiplerini bilgilendirme amaçlı olarak Web sitesi hazırlanarak www.istanbuleah.gov.tr adresinden yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda Hasta Hakları Birimi kurulmuştur. Hastane arşivinin yenilenmesi çalışmaları yapıldı. 11.11.2005 tarihinde hastane Bebek Dostu Hastane unvanını almıştır. Yine bu dönemde İstanbul’da ilk defa SMS ile randevu sistemi devreye sokuldu. Bu hizmetle hastaların bekleme sürelerinin azaltılması, daha rahat randevu alabilmeleri ve mesainin azami ölçüde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İletişim

Adres: Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. Etyemez 34098 Samatya / İstanbul

Telefon: 0212 459 60 00

Faks: 0212 459 62 30

E-Posta: info@istanbuleah.gov.tr

Web: www.istanbuleah.saglik.gov.tr

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi – University of Washington School of Medicine – UWSOM; 1946 yılında …