Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıp Kongreleri / Isparta Otizm Kongresi

Isparta Otizm Kongresi

Isparta Otizm Kongresi; T.C. Isparta Valiliği, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı tarafından birincisi 4 – 7 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Türkiye genelinden öncelikle otizm spektrum bozukluğu alanında uzmanlarla birlikte aynı zamanda araştırmacılar, uygulamacılar, otizmli çocukların aileleri, öğrenciler ve politikacıların katılacağı kongrenin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

Isparta Otizm Kongresinin amacı, otizm üzerine çalışan çocuk ve ergen psikiyatri, pediatri, nöroloji, özel eğitim, psikoloji, psikiyatri, ergoterapi, psikolojik danışma ve rehberlik ile aynı zamanda; diğer meslek alanlarındaki uzmanların bir araya gelmeleri sağlanması amaçlanmaktadır. Çocuk, ergen ve erişkinlerde otizmin belirtileri, özellikleri ve tedavi yöntemlerinin son gelişmeler ışığında konuşulacağı, bununla birlikte sahada yaşanan zorluklar, sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir zemin oluşması hedeflenmektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan ya da risk altındaki çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel bilimsel bilgilerle birlikte kongrede, otizm spektrum bozukluğu alanında ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmalar, sözlü ve poster bildiriler ile katılımcılar yer alacaktır.

Kongrede, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış aynı zamanda otizm alanında uzmanlaşmış bilim insanlarının katılımıyla; 4 – 5 – 6 – 7 Şubat günleri boyunca online olarak gerçekleşmesinin yanı sıra ayrıca Kongrenin ardından tüm katılımcılara, e-posta yoluyla katılım belgesi gönderilecektir.

Isparta Otizm Kongresi

Kongre Konuları

 • Asperger Sendromu mu? Toplumsal İletişim Bozukluğu mu? Tanı Sorunları
 • Erişkinlik Döneminde Otizm
 • Güncel Bilgiler Işığında Otizm Spektum Bozukluğunun Nedenleri
 • Her Çocuk Oynar – Otizm Tanılı Çocuklarda Oyun ile Eğitim
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklar için Kapsamlı Eğitim Modeli – Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar – Bilişsel Süreçler
 • Çok Disiplinli Ekip Çalışmasına Liderlik – İlişki Temelli Uygulamalar – Ortak Dikkat Müdahaleleri –
 • Otizimli Çocuk ve Gençler için Sosyal Beceri Eğitimi
 • Otizm Tanılı Çocuğa Sahip Olmak, Ailelerin Hekimlerden ve Eğitimcilerden Beklentileri – Çocuklar İçin Duyu Bütünleme Müdahaleleri
 • Otizmde Bağımsız Yaşam İçin İstihdam – Cinsel Gelişim ve Eğitimi – Davranış Sorunlarıyla Baş Etme – Etkileşim Rehberliği
 • Otizmlilerde Evde Yürütülen Eğitim: Ailelerle İş Birliği  – Fiziksel Aktivite – Günlük Yaşam Becerileri Nasıl Kazandırılır
 • İlaç Tedavileri – Sınıf İçi Uygulamalar – Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler
 • Otizmin Erken Dönem Belirtileri – Tedavi Yolculuğunda Ailelerin Önündeki Engeller
 • Sağlıkta Otizmle İlgili Yeni Hizmet ve Planlamalar
 • Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Müdahale Programında Yeri
İletişim

Isparta Otizm Kongresi

Kongre Sekreteryası

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kliniği

İletişim Sorumlusu

Dr. Süleyman Emre Özyürek

WhatsApp: 0 506 512 61 51

E-Posta: ispartaotizmkongresi@gmail.com

Web: www.ispartaotizmkongresi.com

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

HIMSS 2019 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı

HIMSS 2019 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı

HIMSS 2019 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, Türkiye ve bölge coğrafyadaki ülkeleri …

Bir cevap yazın