Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları DerneğiİMUD; iş ve meslek hastalıkları uzmanlarının kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneği olarak 2014 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Dernek kuruluş amacı doğrultusunda; eğitim, araştırma ve çalışan sağlığının korumasının yanı sıra işe bağlı hastalıklar ile meslek hastalarının tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyon standartlarını oluşturmaktadır. Dernek, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları konusunda ulusal politikalar geliştirerek bu alanda en etkin koruma ve tedavileri sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası alanlarda, çalışanların sağlığını geliştirme, üst düzeye çıkarmaya çalışma ve bu düzeyde sürdürmektir.

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği; kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyetlerde işbirliği içinde bulunmaktadır. İMUD; Dernekler, vakıflar, üniversiteler, ilgili bakanlılar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret ve Sanayi Odaları, Emniyet Müdürlüklerinin yanı sıra ilgili olabilecek tüm diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmaktadır.

Dernek, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları ile ilgili çalışma konularında ulusal ve uluslararası düzeyde, tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte bireyler arasında elektronik ve diğer ortamlarda bilgi ve haberleşme ağı oluşturmaktadır. İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları üzerine, başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere toplumu bilinçlendirmek, eğitmek suretiyle destek oluşturmasının yanı sıra; çalışanların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için standartlar belirleyip hayata geçirmek üzere önlemler alınmasını teşvik etmektedir. Dernek; kanunlar çerçevesinde iş yerleri, çalışanlar ve iş verenlerin sağlık hakları konusunda öneriler geliştirerek bilgilendirmektedir.

İMUD

Misyon ve Vizyonu

İMUD, çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlandığı, çevreyi de koruyan sağlıklı işyeri koşullarının oluşturulması ile; meslek hastalıklarının tanı, tedavi, rehabilitasyon süreçlerinin sağlığı koruyucu bir bakış açısıyla yürütülmesine öncülük etmektedir. Dernek, iş sağlığı ve meslek hastalıkları uzmanlarının eğitim, çalışma ve ilgili özlük haklarının savunucusu ve destekleyicisi olmayı kendine misyon edinmiştir.

İMUD, bilimsel bilgi üretebilen, sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunan; ulusal ve uluslararası dernek, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde koruyucu hekimlik ilkelerini yaygınlaştıran bir referans merkezi haline gelmeyi kendine vizyon edinmiştir.

İletişim

Adres: Korkut Reis Mah. Strazburg Caddesi No: 15/22 Sıhhiye, Çankaya / Ankara

E-Posta: imudiletisim@gmail.com

Web: imud.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Viral Hepatitle Savaşım Derneği; yaygınlığı, tanı, savaşım ve korunma yöntemleri önemini belirlemek amacıyla 1990 yılında …

Bir cevap yazın