Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Şifahaneler / Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası

Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası

Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası; külliyenin en son parçası olarak İstanbul, FatihAksaraySuriçi‘nde Mimar Sinan tarafından 1550 yılında inşa edilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman‘ın eşi Haseki Hürrem Sultan‘a yaptırdığı Avratpazarı semtinde Mimar Sinan başmimar olduktan sonra ilk yaptığı eser; başlangıçta cami inşa edildikten bir yıl sonra medrese ve sıbyan mektebi yapılmış, imaret ile darüşşifa on iki yıl sonra bir külliye haline kavuşmuştur. Haseki Külliyesi, Avratpazarı semtinin önüne geçen bölge “Haseki” adıyla anılmaya başlanmıştır. Haseki Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi üzerinde inşa edilen Haseki Darüşşifası; Osmanlı mimarisi tarihinde en özgün eser olarak kabul edilmektedir.

Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası Yapısı

Darüşşifa, sekizgen açık bir avlunun beş kenarı etrafında bulunan kubbeli odalar ile kuzey cephesi Cevdet Paşa Caddesinden bağımsız bir giriş olarak planlanmıştır. Sekizgen açık avlunun doğu, batı ve güney yönlerinde iki sıra halinde yer alan odalar çift kubbeli olup; güneydoğu ve güneybatı köşelerinde birer büyük kubbe ile örtülü geniş kemerlerle üç tarafı kapalı, bir tarafı tamamen açık avluya açılan birimler, avlu etrafındaki mekanlara geçişi sağlamakla birlikte; günümüzde demir doğramalı camekanlarla kapatılmıştır. İmaret ile darüşşifa arasında kalan ve caddeden girilen bölümde yer alan iki bağımsız odanın ilaç hazırlamak için kullanılmıştır. Darüşşifa avlusundan geçilen kuzeydeki küçük avluda tuvaletler yer almaktadır.

Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası zaman içinde değişen fonksiyonuna uygun olarak; hizmet veren darüşşifa tarihi boyunca Haseki Sultan Darüşşifası, Haseki Mecanin Müşahedehanesi, Darülcünun Bimarhanesi, Haseki Mahpesi, Haseki Zindanı, Haseki Sultan Kadın Darüşşifası, Haseki Şifahanesi, Acezehane, Haseki Bimarhanesi ve Haseki Nisa Hastahanesi, Haseki Sultan Nisa Hastahanesi, Hamidiye Nisa Hastahanesi ve Haseki Kadınlar Hastahanesi gibi isimlerle anılmıştır.

Vakfiyesinde, darüşşifanın bir tedavi kurumu olduğu; ilk kuruluşunda sağlık personeli iki doktor, bir cerrah, bir göz hekimi, bir eczacı, idrar şişelerine bakan iki hizmetli ve dört hastabakıcı ile beraber; idari ve yardımcı görevlilerle birlikte çalışanların sayısı 28 kişi olduğu, çalışanların ücretleriyle birlikte gideri 114.550 akçe olarak belirtilmiştir.

Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası

Darüşşifa‘nın tarihi yapısı 20 Ocak 1976 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı‘na devredilerek İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü adıyla bir süre eğitim ve idare binası olarak kullanılmıştır.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Topkapı Sarayı Şifahane ve Eczanesi

Topkapı Sarayı Şifahane ve Eczanesi

Topkapı Sarayı Şifahane ve Eczanesi; Topkapı Sarayının harem dairesi ve enderunun dışında kalan bölüm olan …

Bir cevap yazın