Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde eğitim ve araştırma hizmetlerini yürütmek amacıyla 2016 – 2017 Akademik yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi sağlık bilimlerinin ilgili alanlarında, araştırma ve uygulamalar ile yenilik ve eleştirisel olarak düşünebilen; etik ilkeler doğrultusunda saygılı bireyler yetiştirerek, sağlık mesleği ile ilgili birimlere pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Fakülte kuruluş amacına uygun olarak; günümüz çağın gerektirdiği değişimleri yakalayarak Türkiye’nin gereksinimi olan nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Hamidiye hedefleri doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde tüm alanlarında tercih edilen, sağlık politikalarında söz sahibi ve lider Sağlık Bilimleri Fakültesi olmayı; uluslararası ve ulusal düzeyde bilgi ve araştırmalar yapacak yeteneğe sahip, toplumun sağlık sorunlarını bilen, eleştirel anlamda düşünme sürecini kullanabilen, insan hakları ve tüm değerlere saygılı olarak; fakülte ve toplum iş birliğini sağlamada öncülük edecek, topluma liderlik edecek sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hamidiye bireylerin ve Türk toplumunun sağlığının birinci önceliği sayan, sağlık hizmeti sunarken; eğitim ve deneyim ile sahip olunan bilgi, beceri ve imkanlarının tamamını kullanarak iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapabilen, üst düzeyde hizmet vermeye gayret eden, öncelikle zarar vermeme ilkesine uyan bir kurum olmayı temel ilke olarak belirlemiştir.

Temel Değerleri

Hamidiye hizmet verdiği bireylerin kişilik hakları ve mahremiyetine saygı gösteren, hastaların sağlığı ile ilgili kararları kendi vermesi hakkına saygı duyan; sağlık durumu hakkında, hastaların kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapmaktadır.

Hamidiye hastaların; ırk, din, etnik köken, kültür, politik görüş,inanç, meslek, sosyal durum, medeni hali, cinsiyet, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmamaktadır.

Hamidiye mevcut kaynaklar dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapmaktadır.

Hastalarının sağlık durumu, tanı, hastalıkların seyri ve tedavisi hakkında tüm tanımlanabilen bilgiler ile kişisel bilgiler, sağlık hizmetleri ile ilgili alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı göstermektedir.

Sağlık mesleklerini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygulayan; sağlık hizmetini, alanında almış olduğu eğitim, bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyo-kültürel değerleri dikkate alarak yürütmektedir. Bireylere ve topluma dürüst davranan; sağlık hizmeti sunumunda; bireylerin ve toplumun, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli uygulamaları kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmayan, sağlık personelleri yetiştirilmesine vesile olmaktadır.

Bölüm ve Anabilim Dalları

  • Beslenme ve Diyetetik
  • Çocuk Gelişimi
  • Dil ve Konuşma Terapisi
  • Ebelik
  • Ergoterapi
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Odyoloji
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet
İletişim

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Haydarpaşa Külliyesi

Adres: Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No: 38 PK: 34668 Üsküdar / İstanbul

Telefon : 0 216 346 36 36 / 2010 – 2011

Faks: 0 216 346 36 40

E-Posta: sbf@sbu.edu.tr

Web: sbf.sbu.edu.tr/

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; sağlık meslek yüksekokulu olarak 29 Mart 2012 tarihinde …