Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Şifahaneler / Hafsa Sultan Darüşşifası

Hafsa Sultan Darüşşifası

Hafsa Sultan Darüşşifası kitabesine göre, Hicri 946 – Miladi olarak 1539 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından annesi Ayşe Hafsa Sultan adına yaptırılmıştır.

Külliyenin mimarı Acem Ali, Darüşşifayı tamamlayamadan 1538 yılında yaşamını yitirmiştir. Külliyenin onarım gördüğü tarihlerde darüşşifanın da onarılmış olması mümkündür. Külliye ve Darüşşifa 1922 yılındaki Yunan İşgalinde yakılmış olup; 1962 – 1963 yılları arasında restore edilmiştir. Uzun yıllar boş olan yapı 1996 yılında Celal Bayar Üniversitesine tahsis edilmiştir. Celal Bayar Üniversitesi tarafından restorasyonu yapılan yapı 30 Kasım 2013 tarihinde Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmete açılmıştır.

Hafsa Sultan Darüşşifası

Hafsa Sultan Darüşşifası, giriş kapısı üzerinde yazılı mermerden yapılmış kitabesinde Hicri 946 yılında bitirilmiştir diye yazmaktadır. Darüşşifanın giriş kapısı, eserin kıblesine, külliye imareti ile hankahının bulunduğu avluya açılmaktadır. Darüşşifa, medresenin 15 – 20 metre kuzeybatısında kurulmuş olup, dikdörtgen simetrik planlı, revaksız avlulu bir yapı olarak göze çarpmaktadır. Ortasında sekizgen şadırvanı bulunan yapının, enine dikdörtgen planlı orta avlusunun etrafını odalar çevrilmiştir. Batısında üç, doğusunda iki, kuzey ve güneyinde ise eyvanların yanlarında ikişer tane oda bulunmaktadır. Yapı biri geniş olarak tasarlanmış, üç eyvan ve dokuz odadan oluşmakta olup, odalarda ocaklıklara da yer verilmiştir. Girişteki geniş eyvanın köşelerine ise odalar yerleştirilerek, kuzeydeki eyvanın da iki tarafına yerleştirilen odalar dikdörtgen planlı, doğu ve batıya yerleştirilen odalar da kare olarak planlanmıştır.

Sultaniye Darüşşifasında 1575 tarihli Saruhan Evkaf Defteri’nde, Hafsa Sultan Vakfı’ndan 2 ile 25 akçe arasında değişen yevmiyelerle 10 sağlık görevlisi, 12 yardımcı hizmetli, 3 kişi de idari görevli olmak üzere 25 görevli kayıtlı olarak gözükmektedir. Darüşşifanın dikdörtgen planlı dört büyük odası; tabip, göz hekimi, cerrah ve vekilharç odaları olup, tedavi işlemleri buralarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Kare planlı yaklaşık 16 m2 büyüklükte olan diğer beş odada yatakta tedavisi yapılarak, poliklinik hizmetleriyle de burada hastalar tedavi ediliyordu. Hafsa Sultan Darüşşifası tıp eğitiminin verildiği bir uygulama hastanesi olduğu 1671 yılında Manisa’ya gelen Evliya Çelebi seyahatnamesinde belirtmiştir.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Ve Sultaniye dâr-ı şifâsında medrese-i dâru’ş-şifâ ilm-i tıp görülür. Ehl-i fazl hekimbaşısı vardır. Haftada iki gün ders okunur ve haftada iki gün “salâdır cümle ehl-i derde” deyüp gûnâ-gûn ma‘âcin ve edviyeler ve meşrûbât et‘ımeler mebzûldür.” Evliya Çelebi

Sultaniye Külliyesi’nde tüm ihtiyaçları karşılanan bazı öğrenciler, darüşşifada haftanın iki gününde hocalarından ders almakta, iki gününde de hocalarının nezaretinde hastaları tedavi ettiği belirtilmiştir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tokat Muineddin Süleyman Darüşşifası

Tokat Muineddin Süleyman Darüşşifası

Tokat Muineddin Süleyman Darüşşifası; halk arasında Bimarhane Tekkesi, Darüşşifa, Gökmedrese, Kırk Kızlar Medresesi ve Pervane …