Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ana Sayfa / Tıbbi Sözlük / H Tıp Terimleri

H Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, H Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer alan H ile başlayan tıbbi terimlerinin karşılığındaki açıklaması tanı ve tedavi amacı ile kullanılmamıştır.

Tıbbi Terimler Sözlüğü bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek aynı zamanda herkese açık dizin kaynağına katkıda bulunabilirsiniz. Bunun yanında Taslak içeriğine katkıda bulunmak için info@hipokratist.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Takipçilerimizin hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca hipokratist.com ile ilişkinizin devamını dileriz.

H Tıp Terimleri

H Tıp Terimleri

Halitosis / Halitoz: Ağızdan kaynaklanmayan kötü nefes kokusu.

Hemangioma / Hemanjiyom: Kan damarları dokusunda oluşmuş iyi huylu tümör.

Hemarthrosis / Hemartroz: Eklem içinde kan bulunması.

Hematemesis / Hematemez: Kan kusma.

Hematocele / Hematosel: Testislerin etrafında kan birikmesi.

Hematocrit / Hematokrit: Kan hacmine göre alyuvarların hacmini ölçmeye yarayan aygıt.

Hematologist / Hematolojist: Kan ve/veya kan hastalıkları alanında uzman.

Hematology / Hematoloji: Kan ve/veya kan hastalıkları ile ilgili uzmanlık alanı.

Hematoma / Hematom: Vücuttaki kanamalarda, kanın dokular arasında tutulması ya da kitle oluşması.

Hematosalpinx / Hematosalpinks: Fallop tüpünde kan birikmesi.

Hematuria / Hematüri: İdrarda kan bulunması.

Hemianopsia / Hemianopsi: Bir ya da iki gözün, görme alanının yarısının kaybolması ya da zayıflaması.

Hemiplegia / Hemipleji: Vücudun yarısı, tam ya da kısmi paralizisi, felç veya Yan inme.

Hemolysis / Hemoliz: Alyuvarların yıkılması, parçalanması ve bununla birlikte hemoglobinin serbest kalması.

Hemoptysis / Hemoptizi: Kan tükürme.

Hemostasis / Hemostaz: Bir kanamanın spontan ya da terapötik girişimle durması.

Hemothorax / Hemotoraks: Göğüs boşluğunda kan bulunması.

Hepatitis / Hepatit: Karaciğer dokusunun iltihabı.

Hepatocellular / Hepatoselluler: Karaciğer hücreleri ile ilgili.

Hepatocyte / Hepatosit: Karaciğer hücresi.

Hepatoma / Hepatom: Karaciğer tümörü.

Homeostasis / Homeostaz: İç denge, organizmanın bireyin değişik ısı, kan bileşimi gibi fizyolojik değerlerini normal düzeye getirme ya da normal düzeyde tutma eğilimi.

H Tıp Terimleri

Humeral / Humeral: Humerus ile ilgili.

Hydroartrosis / Hidroartroz: Eklem içinde sıvı bulunması

Hydrocele / Hidrosel: Testislerin etrafında sıvı birikmesi.

Hydrocephalus / Hidrosefalus: Özellikle çocukluk döneminde beyinde su toplanması.

Hydronephrosis / Hidronefroz: Böbrek pelvisinde aseptik idrar birikiminin oluşturduğu kistik görünümlü şişlik.

Hydrosalpinx / Hidrosalpinks: Fallop tüpünde sıvı birikmesi.

Hydrothorax / Hidrotoraks: Göğüs boşluğuna sıvı bulunması.

Hyperbilirubinemia / Hiperbilirubinemi: Kanda bilirubin düzeyinin yükselmesi.

Hypercalcemia / Hiperkalsemi: Kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması.

Hypercapnia / Hiperkapni: Kanda yoğun miktarda karbondioksit bulunması.

Hypercholesterolemia / Hiperkolesterolemi: Kanda kolesterol düzeyinin yükselmesi.

Hyperchromia / Hiperkromi: Cildin normal pigmentasyonunun aşırı olmasına verilen ad.

Hyperemesis Gravidarum / Hiperemezis Gravidarum: Hamilelikte aşırı kusma durumu.

Hyperemesis / Hiperemezis: Aşırı kusma durumu.

Hyperesthesia / Hiperestezi: Duyarlığın çeşitli şekillerinin aşırılığı ya da artması, duyusal uyarılara karşı aşırı duyarlık gösterme.

Hyperglycemia/ Hiperglisemi: Kanda glukoz veya şeker miktarının artması.

Hypergonadism / Hipergonadizm: Gonad hormonların aşırı salgılanması ve bununla birlikte erken cinsiyet gelişimine sebep olduğu durum.

Hyperhidrosis / Hiperhidroz: Aşırı terleme durumu.

Hyperinsulinism / Hiperinsülinizm: Pankreastan salgılanan insülin miktarının artması.

Hyperkalemia / Hiperkalemi: Kanda potasyum konsantrasyonunun normalden yüksek çıkması.

Hyperkeratosis / Hiperkeratoz: Epidermisin kornu tabakasının aşırı kalınlaşmasıyla karakterize olan durum.

Hyperkinesis / Hiperkinezis: Aşırı hareketlilik veya hiperaktivite.

Hyperlipidemia / Hiperlipidemi: Kanda yağ düzeyinin yükselmesi.

Hypernatremia / Hipernatremi: Kanda sodyum konsantrasyonunun yüksek olması.

Hyperopia / Hiperopi: Yakın görmezlik. Parelel ışık demetlerinin retina arkasında bir noktada toplanması ve bununla birlikte karakterize kırma anomalisi. Aynı zamanda yakındaki cisimleri görmede zorluk şeklinde ortaya çıkmaktadır.

H Tıp Terimleri

Hyperparathyroidism / Hiperparatroidizm: Paratiroid bezinin hiperfonksiyonu ile birlikte ortaya çıkan sendrom.

Hyperpigmentation / Hiperpigmentasyon: Deride aşırı derecede renklendirici madde bulunması.

Hyperpituitarism / Hiperpituitarizm: Hipofizin anterior lobunun glandüler hücrelerinin aşırı fonksiyonundan ileri gelen patolojik sendrom.

Hyperpnea / Hiperpne: Solunumun normalden hızlı olması.

Hypertention / Hipertansiyon: Kan basıncının normalden yüksek olması.

Hyperthyroidism / Hipertiroidizm: Tiroid bezinin aşırı çalışması durumu.

Hypertrophy / Hipertrofi: Bir organın hacimi ve bununla birlikte ağırlığının artması.

Hypertropia / Hipertropi: Göz küresinin yukarı dönmesi.

Hypocalcemia / Hipokalsemi: Kanda kalsiyum konsantrasyonunun düşük oluşu.

Hypocapnia / Hipokapni: Kanda az miktarda karbondioksit bulunması.

Hypochromia / Hipokromi: Bir doku ya da organın normal boyanmasının veya renklenmesinin azalması.

Hypodermis / Hipodermis: Deri altı katı.

Hypoesthesia / Hipoestezi: Duyarlığın değişik şekillerinin azalması, duyusal uyarılara karşı kayıtsızlık.

Hypoglycemia / Hipoglisemi: Kanda glükoz veya şeker seviyesinin düşük olması.

Hypogonadism / Hipogonadizm: Gonad hormonların yetersiz salgılanması ve bunun yanında cinsiyet gelişiminde gecikmeye sebep olduğu durum.

Hypoinsulinism / Hipoinsülinizm: Pankreastan yeterince insulin salınamaması sonucunda tip II diyabet adı verilen şeker hastalığı oluşması.

Hypokalemia / Hipokalemi: Kanda potasyum düzeyinin normalin altında olması.

Hyponatremia / Hiponatremi: Kanda sodyum tuzlarının düşük düzeyde bulunması.

Hypoparathyroidism / Hipoparatiroidizm: Paratiroid bezi aktivitesinin düşük olması.

Hypospadias / Hipospadiyas: Konjenital anomali sonucunda, üreterin penisin arka yüzünde bulunması.

Hypotension / Hipotansiyon: Kan basıncının normalin altında veya düşük olması.

Hypothyrodism / Hipotiroidizm: Tiroid bezinin yetersiz çalışması durumu.

Hypotropia / Hipotropi: Göz küresinin aşağı dönmesi.

Hypoxia / Hipoksi: Oksijen yetersizliği.

Hysterectomy / Histerektomi: Uterusun kesip çıkarılması.

Hysterosalpingectomy / Histerosalpingektomi: Uterus ve bununla birlikte fallop tüplerinin kesip çıkarılması.

Hysterosalpingogram / Histerosalpingogram: Uterus boşluğuna radyoopak bir madde enjekte edilerek uterus radyografisi çekmek.

Hysterotomy / Histerotomi: Uterusun kesilmesi.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

B Tıp Terimleri

B Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, B Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer alan …

Bir cevap yazın