Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Gırtlak

Gırtlak; boyun bölgesinin ön kısmında soluk borusunun üst tarafında yer alan çenenin 4 cm. kadar altından başlayarak halk arasında iman tahtası olarak bilinen sternum kemiğinin üst çıkıntısının 3 – 4 cm. yukarısına kadar uzanan solunum ve ses organıdır.

Antik Yunan‘da “λάρυγξ lárynxboğazgırtlak“, İngilizcelarynx ve voiceboxses kutusu” olarak bilinen kelime Türkçe’ye “larinks veya larenks” olarak geçmiştir.

Gırtlak, yumuşak ve sert kıkırdaklar tarafından iskeleti oluşturmasının yanında hassas yapıdaki birçok küçük kas grubu aracılığıyla hayati fonksiyonları sağlamaktadır. Trakea adı verilen soluk borusunun başlangıcına yerleşmiş olan gırtlağın, ösefagus adı verilen yemek borusu ile solunum borusunu birbirinden ayırmaktadır. Adem elması olarak bilinen çıkıntının erkeklerin en büyük kıkırdağı olmasının yanı sıra ses tellerinin çevreleyen tiroid; kıkırdağın üst çıkıntısı tarafından oluşmuştur. Kadınlarda anatomik yapı gereği belirgin bir çıkıntı oluşmamaktadır. Gırtlağın çevresi bazı kişilerde farklılık göstermekle beraber, ortalama olarak erkeklerde 136 mm., kadınlarda 112 mm. kadar oluşmaktadır.

Gırtlak

Gırtlağın Görevleri

Tüm memeli hayvanlarda bulunan gırtlağın en önemli görevlerinden biri ham bir ses üretmek olup; ürettiği ses dil, damak, dişler ve dudaklar aracılığı ile harfler, heceler ve kelimeleri oluşturarak temel iletişim aracı olan konuşmaya dönüşmektedir. Ses çıkarma ve konuşma esnasında birbirine bitişen ses telleri; arasından geçen hava ile üzerini kaplayan örtücü bir tabaka olan mukozayı titreştirerek ham bir ses ortaya çıkarmaktadır. Gırtlağın hassas kasları tarafından belirlenen ses tellerinin uzunluğu ve gerginliği, çıkan ses frekansının tonunun inceliği ve kalınlığını belirlemektedir.

Gırtlağın diğer önemli görevlerinden biri de, alınan sıvı ya da katı gıdaların soluk borusuna kaçmasını önleyerek; vokal kord adı verilen ses tellerinin nefes alıp verme sırasında uzaklaşması ile false kord adı verilen yalancı ses tellerinin sıkı bir şekilde kapanması ile gerçekleştirerek; yutma işlemi sırasında dil ve dil kökü tarafından aşağıya doğru itilen gıdalar, piriform sinus adı verilen iki yanında bulunan boşluklardan yemek borusuna yönlendirmektedir.

Diğer önemli fonksiyonlarından biri de, öksürük esnasında gırtlağın kapanması ile solunum kaslarının kasılarak göğüs içi basıncını artırmasıyla birlikte; ses tellerinin ani bir şekilde açılarak basınçlı havanın ağızdan dışarı çıkması ile beraber oluşan akciğer soluk borusu sisteminin temizliğini sağlayan bir reflekstir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Kolesterol

Kolesterol

Kolesterol, vücudun tüm hücrelerinde bulunan mumsu tabaka, yağ benzeri bir madde; hayvanların hücre zarlarında bulunan …