Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Sendikaları / Genel Sağlık – İş

Genel Sağlık – İş

Genel Sağlık – İşGenel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası; 14 Ekim 2010 tarihinde kamu sağlık iş kolunda çalışanların emek mücadelesini örgütlemek ve yürütmek amacıyla Ankara’da kurulmuştur.

Genel Sağlık - İşGenel Sağlık-İş, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5.maddesinde belirtilen 3 sıra no’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetleri hizmet kolunda sağlık sendikası olup; 12 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulunda aldığı kararla Birleşik Kamu İş Konfederasyonuna katılmıştır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunda yer alan hizmetlerin planlandığı, üretildiği ve yönetildiği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri ile; eklentilerinde ve bu hizmetlere yönelik eğitim araştırma ünitelerinde işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, tüm kamu görevlilerini kapsamaktadır.

Genel Sağlık – İş Amaç ve İlkeleri 

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası; üyelerinin ekonomik, sosya-kültürel, mesleki, sendikal, hukuksal ve özlük hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirmesinin yanı sıra; tüm kamu çalışanlarına evrensel çalışma standartlarına uygun toplu sözleşme ve grev hakkı tanınması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması konusunda mücadele etmesinin yanında; hizmet kolundaki tüm çalışanların sendikalaşması için çaba göstermeyi ve sendikanın tüm organ ve birimlerinde sendika içi demokrasiyi katılımcı bir anlayışla yaşama geçirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Genel Sağlık-İş, üyelerin yaptıkları işe uygun olarak, insan onuruna yaraşır bir şekilde hayat sürebilmelerine imkan verecek; adil ve yeterli ücret almaları ve prim, teşvik, ek ödeme ya da özendirme adı altında yapılacak ödemelerin adaletli olarak zamanında yapılabilmesini sağlamaktadır. Sendika, üyelerinin ve diğer çalışanların ruhsal ve bedensel olarak; onurlu, huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir biçimde çalışabilecekleri iş ortamlarının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmaktadır. Hizmet kolunda meslek hastalıklarının tanımlanarak, öncelikle oluşmalarını engellemek üzere; her türlü tedbirin alınmasını ve teşhis, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarının ücretsiz ve öncelikli olarak yapılmasını sağlamasının yanında; proje üreterek her türlü kurum, kuruluş ve meslek örgütü ile işbirliği içinde faaliyette bulunmaktadır.

Genel Sağlık-İş, tüm hak ve yetkileri etkin bir biçimde kullanarak; üyelerinin ve tüm çalışanların iş güvencelerinin korunması ve sendikasızlaşmanın engellenmesi amacıyla; dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, felsefi inanç ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin, tüm üyelerinin ve çalışanların hak ve özgürlüklerden adaletli ve eşit bir biçimde yararlanabilmeleri için hukuksal süreçler dahil olmak üzere her türlü girişimlerde bulunmaktadır.

İletişim

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 32/15 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 312 230 66 64

Faks: 0 312 230 66 63

E-Posta: iletisim@genelsaglikis.org.tr

Web: www.genelsaglikis.org.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası – KESS; sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet …

Bir cevap yazın