Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni

Farmakoloji

FarmakolojiEcza Bilimi; Antik Yunan’da; farmakon = ilaç, logos = bilim demektir. Günümüzde canlı organizmalardaki deney hayvanı ve insanların ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen anabilim dalıdır.

Mısır’daki milattan önce 1550 yıllarında yazıldığı sanılan Ebers Tıp Papirüslerinden birçok bitkinin tedavi amacıyla kullanıldığı anlaşılmıştır. Antik Yunan’da milattan önce 460 – 370 yılları arasında yaşayan, tıbbın babası diye anılan Hipokrat; “Baştaki Yaralara Dair“, “Doktorun Görevleri“, “Hava, Su, Toprak“, “Salgın Hastalıklar” adlı eserlerinde 400’e yakın ilaç hakkında bilgi vermiştir.
Milattan sonra 130 – 200 yılları arasında yaşamış olan Galen, eserlerinde 500’ü aşkın bitkinin tedavi amacıyla kullanıldığına dair bilgi vermiştir.

Yeni maddelerden karmaşık bileşikler elde ederek veya bitkilerden ayrışmasını sağlayarak maddelerin etkilerini biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanları üzerinde, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek; ilaç geliştirme, ilaç yapımı, kullanıma sunulmasındaki çalışmalarına katkı veren ve ilaçlar ile biyolojik dizgeler arasındaki etkileşimleri inceleyen bir tıp ve eczacılık bilimidir.

Farmakoloji, deneyleri ve canlılar üzerindeki araştırmalardan klinik uygulamaya kadar uzanan bu karmaşık ve yoğun süreci birçok alt dalı ve yardımcı bilim dalları ile yakından bağlantılı yürütülmektedir.

Farmakoloji Dalları
 • Biyokimyasalfarmakoloji
 • Endokrinfarmakoloji
 • Farmakodinamik
 • Farmakokinetik
 • Farmakoterapi
 • İmmünofarmakoloji
 • Kardiyovaskülerfarmakoloji
 • Klinikfarmakoloji
 • Klinik Farmasi
 • Kronofarmakoloji
 • Molekülerfarmakoloji
 • Nörofarmakoloji
 • Psikofarmakoloji
 • Radyofarmakoloji
Farmakolojiye Yardımcı Bilim Dalları

Eczacılık Bilim Dalları

 • Farmakognozi
 • Farmasötik Kimya (Medisinal Kimya)
 • Farmasötik Teknoloji
 • Toksikoloji

Tıp Bilim Dalları

 • Anatomi
 • Dahiliye
 • Fizyoloji
 • Histoloji ve Sitoloji
 • Patoloji ve Fizyopatoloji

Tüm Alt Dalları

 • Biyokimya
 • Mikrobiyoloji

Diğer Temel Bilim Dalları

 • Biyoloji
 • İstatistik
 • Fizik
 • Kimya
 • Mantık
 • Matematik

İlaçların Kaynaklar

 • Bitkiler
 • İnorganik Maddeler
 • İnsanlar ve Hayvanlar
 • Mikroorganizmalar
 • Radyoaktif İzotopolar
 • Sentetik Maddeler

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji veya Medikal Onkoloji; kanserli hastaların kemoterapi uygulamaları ve kanserden korunma, erken tanı, tarama, …