Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Meslekleri / Evde Bakım Asistanı

Evde Bakım Asistanı

Evde Bakım Asistanı, aileleri ile yaşayan hasta bireylerin, hekimlerin önerileri doğrultusunda; psikolojik tedavi, fizyoterapi ve rehabilitasyon gibi tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde sağlık ve bakımı ile ilgili olarak takip hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Evde bakım hizmeti sunmak üzere faaliyet gösteren; hastane, tıp merkezi, özel dal merkezi, poliklinik gibi özel sağlık kuruluşları bünyesinde evde bakım asistanlarını bünyesinde çalıştırmaktadır. Evde bakım hizmeti veren özel merkezler, tüzel veya gerçek kişilere ait olup; sadece evde bakım hizmeti sunmak üzere açılan ve faaliyet göstermektedir.

Hasta bireylerin tedavi planlaması, tıbbi olarak tedavisini üstlenen hekim tarafından hazırlanan tedavi planına göre gerçekleştirilmektedir. Evde bakım, merkezlerde hizmet veren evde bakım asistanı tarafından hazırlanan ve evde bakım hekimi tarafından onaylanan, hastaya verilecek bakım içeriği ve sıklığını detaylı anlatan yazılı planlama ile de gerçekleştirilmektedir.

Evde bakım hizmeti sunulacak alanla ilgili olarak psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanları gibi hekim dışı evde bakım asistanlığı hizmeti verebilmekle birlikte; asistanlar sadece görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak kendi mesleki mevzuatı, Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik ile sınırlıdır.

Sağlık meslek grubu içerisinde yer alan evde bakım asistanları; refah düzeyi yüksek olan ülkelerde sık olarak ihtiyaç duyulan geliri yüksek meslekler arasında yer almaktadır. Hasta ve yaşlılar başta olmak üzere, sağlık ve bakım hizmetlerini kapsayan bu meslek dalı Türkiye’de de giderek yaygınlaşmaktadır. Evde bakım asistanı, ameliyat sonrası bakıma ihtiyacı olan; hasta ve yaşlılar, yeni doğum yapan ve tedavisi evde süren anneler, hastalık sonrası kısa süreli bakım ihtiyacı duyanlar, aşı ve laboratuvar tetkikleri gibi hizmetleri evinde almak isteyenler için tercih edilen sağlık meslek dalıdır.

Evde Bakım Asistanı Hizmet Sunumu

Evde bakım hizmetlerinde devamlılık esastır. Hastanın talebi ve yapılan sağlık hizmetinin gereklerine göre gündüz veya gece, hafta sonu, tatil günleri dahil olmak üzere gerekli durum halinde 24 saat kesintisiz olarak hizmet verilebilecek şekilde olması gerekmektedir. Evde bakım asistanları ihtiyaç halinde belirli saatlerde de evde bakım hizmeti verilebilmektedir.

Evde bakım hizmeti almak isteyen hastaların veya ailelerinin, sağlık kuruluşlarına bizzat veya telefon ile müracaat edebilmektedir. Çağrı merkezi görevlileri tarafından evde bakım asistanı talep eden kişi ya da ailesi ile görüşme yaparak, gerekli bilgiler verilmektedir. İlk görüşmeyi takiben hekim veya hemşire tarafından görüşme yapılmaktadır. Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenmektedir. Bakım hizmeti alacak kişi hekim ve hemşire tarafından evinde ziyaret edilerek, kişinin bakım ihtiyaçları, ev şartları koşullara göre belirlenmektedir. Hekim tarafından evde bakım hizmeti alacak kişinin varsa tanısı koyulup, tedavisini planlayan diğer hekimler ile bağlantı kurularak, tedavi planı alınır ve son olarak da evde bakım planı ve tedavi planı oluşturulmaktadır.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri; sağlık hizmet sunumu çerçevesinde özgün görevi olan ve bu alanda çalışanları ifade etmektedir. …