Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 13.02.1970 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınmak suretiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı olarak ve tıp eğitim programının son üç klinik yılını kapsamak üzere kurulmuştur.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; 30.11.1973 tarihinde merkezi Eskişehir’de olmak üzere “Anadolu Üniversitesi” adı ile özerk ve tüzel kişiliğe haiz bir üniversite kurulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak Üniversitelerarası Kurulun tespitiyle kurulmuştur. Eskişehir’de ilk yüksek öğretim kurumu olan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 28 Mart 1983 tarihinde Anadolu Üniversitesi adını almıştır. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesi birleştirilmiştir. Fakülte 18 Ağustos 1993 tarihinde Anadolu Üniversitesinden ayrılarak yeni kurulan Osmangazi Üniversitesine bağlanmıştır. Üniversitenin ismi 06 Temmuz 2005 tarihinde“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. 2016 yılı itibari ile Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine bağlı 98 ( 43 Anabilim Dalı ve 55 Bilim Dalı’nda lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi vermektedir.

Türkiye’nin sağlık sorunlarını bilen, iyi tanı koyup, iyi tedavi edebilen, koruyucu hekimliği uygulayabilen, Türkiye’nin kalkınması ve evrensel gelişmeye katkıda bulunan, bilimsel düşünceyi kendisine rehber edinen hekimler yetiştirme çabasında olan Fakülte, öğrencilerini öncelikle Türkiye’nin ihtiyacı olan pratisyen hekimliğe hazırlamaktadır. Ayrıca katılacakları uzmanlık sınavlarında başarılı olacakları ve akademik çalışma yapabilecekleri bilgi ve beceri kazandırmaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; 01.01.2015 tarihi itibari ile 01.01.2021 tarihine kadar Akredite olmuştur. Entegre Eğitim Sisteminin uygulandığı fakültede PDÖ (Probleme Dayalı Öğretim) oturumları ile öğrencilerin hasta ve hastalıkla ilgili problemleri çözme yetenekleri geliştirilmektedir. Fakültede Farabi (yurt içi) ve Erasmus (yurt dışı) Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programları uygulanmaktadır. Farabi Programında 9 Üniversite ile Erasmus Programında ise 4 Üniversite ile karşılıklı anlaşması bulunmaktadır. Bu değişim programları ile öğrencilerin farklı Tıp Fakültelerinde eğitim görmeleri sağlanmaktadır. Her öğrenciye 1 mikroskopun verildiği Çok Amaçlı Merkezi Mikroskopi Laboratuvarında aynı anda 200 öğrenciye uygulama olanağı sağlanmaktadır. Laboratuvar aynı zamanda CCD kamera sistemine sahip monitörlerle desteklenmektedir. Maketler üzerinde temel hekimlik becerilerinin kazandırıldığı Mesleki Beceriler Laboratuvarı 1999 yılından beri faaliyet göstermektedir. Fakülte derslikler bloğunda bulunan Elektronik Kütüphane ve Bilgisayar laboratuvarında bilgisayar ve internet olanağı vardır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Biyofizik Anabilim Dalı
 • Biyoistatistik Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri

 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • Radyoloji Anabilim Dalı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Cerrahi Tıp Bilimleri

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı
İletişim

Adres: ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi 26480 Eskişehir

Telefon: 0 222 239 37 70

Faks: 0 222 239 37 72

E-posta: ogutipfakdek@ogu.edu.tr

Web: tip.ogu.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı‘nın kuruluş amacına yönelik olarak Dr. Rıdvan …