Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Ergoterapi

Ergoterapi; yaş, cinsiyet ve sosyal koşullar gibi bireysel ve sosyal değişkenlerle birlikte; inceleme, araştırma, uygulama amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Ergoterapi; üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri ergoterapi bölümleri Türkiye’de ergoterapi alanının dünya standartlarına uygun, verimli yöntemlerle öğrenilmesini sağlamaktadır. Özel tedaviye ihtiyacı olan bireylerin: zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, çevresel, duygusal, konuşma ve dil gelişimi güçlüğü olan veya davranış problemleri olan bireylerin kendine bakım ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma katılarak uyumlarını sağlamaktır.

Ergoterapistler gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için; gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla beraber tıbbi, psikolojik, psikososyal, sosyal davranışsal olarak ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir. Ergoterapistler, kişilerin ve toplulukların bağımsızlığını; ev, sosyal ve iş yaşamlarının gereği olan rolleri ile aktiviteleri yapabilme becerilerini kimseye muhtaç olmadan yapabilmelerini sağlamaktadır. Teknik, yasal ve davranış engellerini ortadan kaldırarak özürlü kişilerin iş yapabilme potansiyellerini artırmaktadır. Dezavantajlı bireylerin iş bulabilmelerine yardımcı olmak ve Avrupa iş kazandırma stratejilerini Türkiye’de uygulayabilmektedir. Dezavantajlı gruplar; özürlüler, sokak çocukları, alkol ve madde bağımlıları, yaşlılar ve şiddet gören kadınların aktivite ve rol performanslarını artırarak yeterliliklerini ve toplumsal katılımlarını sağlamaktadır. Anlamlı ve amaçlı, fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejilerle geliştirmektedir. Ergoterapistler, bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık bir grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışmaktadır.

Ergoterapi İlgil Alanları
 • El Rehabilitasyonu
 • Engelli Bireyler
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • LGBT‘li bireyler
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Mülteciler
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Onkolojik Rehabilitasyon
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Yardımcı teknoloji
Ergoterapistlerin Çalışabilecekleri Yerler
 • Adli kurumlar
 • Gönüllü Kuruluşlar
 • Fabrikalar
 • Halk Sağlığı ve İş Sağlığı Merkezleri
 • Hastaların Kendi Ev ya da İş Yerleri
 • Hastaneler
 • Huzurevleri
 • Kamu Kuruluşları
 • Okullar
 • Özel Eğitim Kurumları
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Sağlık Merkezleri
 • Üniversiteler

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Perfüzyonist

Perfüzyonist, Perfüzyon alanında Lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer Lisans eğitimleri üzerine …