Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Ana Sayfa / Tıbbi Vakıf ve Dernekler / Endoüroloji Derneği

Endoüroloji Derneği

Endoüroloji Derneği 1988 yılında İstanbul‘da kuruldu. Üroloji Biliminin bir alt birimi olan Endoüroloji konusunda bilim adamları ve hekimleri bünyesinde toplayarak bu konunun Türkiye’de gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Endoüroloji Derneği; toplantılar, seminerler, sempozyumlar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenler. Fakülte ve uzmanlık sonrası ve akademik geliştirme çalışmaları düzenler, araştırmalar yapar. Meslektaşların mesleki ve tababet sanatı çalışmalarında yetişme ve gelişmelerini sağlamaya ve haklarını korumaya ve arttırmaya çalışır. Diğer mesleki kuruluşlar, fakülte, eğitim örgütleri ve tıp akademileri ile işbirliği yapar.

Endoüroloji Derneği, uluslar ve uluslararası, aynı amaçlarla faaliyet gösteren tıbbi kuruluşlarla; ortaklığa katılma veya davet etmek, delege gönderme ve kabul etme ödevlerinin yerine getirilmesinde yetkilidir. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mesleki faaliyetlere delege ve temsilci yollayabilir. Bu maksatla ödenek alıp, verebilir. Yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir. Yabancı derneklerin ve kuruluşların davetine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurtdışına gönderebilir.

Endoüroloji Derneği; gerektiğinde devlet organları ve tüzel kuruluşlarla amaçları yönünde ilişki kurup, güç birliği ve yararlık sağlar. Bilimsel yayınlar yapmak, endoüroloji’nin gelişmesine katkıda bulunacak maddi ve manevi yardımları sağlamak, konuya ilişkin tıbbi cihaz, makine ve malzemeler sağlamaktır.

Endoüroloji Derneği; tarafsız, özerk, tüm kurum ve kuruluşlara eşit uzaklıkta, ticari ve politik amaç gütmeyen, toplum ve çevre yararı öngören, açık, gerçeklere dayalı tespit, araştırma ve değerlendirmelerle söylem ve davranışlarda bulunur.

Endoüroloji Derneği Çalışma Grupları

  • Üroonkolojik Laparoskopi
  • Fonksiyonel Laparoskopi
  • Üreteroskopik ve Perkütan Taş Tedavisi
  • Robotik Cerrahi
  • Endoskopik Prostat Cerrahisi
  • Taş Hastalığında Temel Araştırmalar
  • Girişimsel Üroradyoloji

İletişim

Adres: Prof. Nurettin Öktem Sokak, Lale Palas Apt., 18/2 34382 Şişli / İstanbul

Telefon: 0 212 232 46 89 0 212 241 76 62

Faks: 0 212 233 98 04

GSM: 0 541 710 34 05

E-Posta: endouroloji@endouroloji.org.tr

Web: endouroloji.org.tr

Hakkında hipokratist

İlgili Konular

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türk Nöropsikiyatri Derneği, nöropsikiyatrisler tarafından Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti adı ile 1914 yılında …