Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler / Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği; Devlet Memurları Kanunu, Emniyet Teşkilat Kanunu ve Polis Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak 3 Ocak 2018 tarihinde hazırlanarak Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin amacı; Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamaların yanı sıra; Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarındaki atamalarda, hastalanma durumlarının yanında malullük ve vazife malullüğünde veya çalışmaya devam etme durumunda aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir. Yönetmelikte geçen hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartları; giriş raporu ve son durum-dilimi belirtmekte olup, sağlık kurulu raporu alınması ile ayrıntıların ve yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsamaktadır.

Yönetmelikte tanımlanan ve tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, Emniyet Teşkilatına alınacak öğrenciler ve memurlar hakkında düzenlenmesi zorunlu olan sağlık kurulu raporları; giriş raporu ve sağlık bilgi formu dahil olmak üzere sağlık durumları ve tedavileri ile ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsamasının yanında; öğrencilikten itibaren takip eden yıllarda, atanmaları halinde de kadrolarının bulunduğu birimlerce takip edilen, yazılı bilgi-belgelerle birlikte bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

emniyet teşkilatı sağlık yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği; hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki; A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumları; giriş raporundaki branşlarda uzman hekimi bulunan, gerekli laboratuvar testleri ile radyolojik ve tıbbi görüntüleme yöntemlerini uygulayabilen, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerini uygulama kapasitesi olan veya her branşa ait kliniği olmasa bile özel branşlar için kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verilen devlet hastaneleri, devlet eğitim ve araştırma hastaneleri ve devlet üniversitelerine bağlı hastanelerde yapılmaktadır.

emniyet genel müdürlüğü sağlık şartları yönetmeliği

Sağlık Kurulu Raporu

Emniyet Teşkilatına alınacak öğrenci ve memurlar hakkında düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu için yapılacak muayene ve giriş raporunda bulunması gereken branşlar ile hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer branş muayeneleri, test, görüntüleme ve fonksiyon tespit yöntemleri aşağıda sıralanmıştır.

Muayeneler
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Dermatoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Endokrinoloji
 • Gastroenteroloji
 • Genel Cerrrahi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları
 • Hematoloji
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kardiyoloji
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Nefroloji
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Psikiyatri
 • Romatoloji
 • Üroloji
Görüntüleme ve Fonksiyon Tespit Yöntemleri
 • Akciğer Grafisi – PA
 • Batın USG
 • Ekokardiografi – EKO
 • Elektrokardiografi – EKG
 • Genital USG
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Odiometri
 • Ürogenital USG
Laboratuvar Testleri
 • AKŞ, TSH
 • ALT, AST, ALP, GGT, HBsAg, HBV DNA, Anti HCV, HCV RNA
 • İdrar Biyokimyası / Mikroskopisi, Cre, Üre
 • Kanda β-hCG
 • Tam Kan Sayımı

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği için tıklayınız. EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği; bulaşıcı hastalıkların listesinin belirlenmesi, önlenmesi, kontrolü ile birlikte …

Bir cevap yazın