Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Sağlık Kurum ve Kuruluşları / Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Hizmet İçi Eğitim olarak 13 Aralık 1983 tarihinde faaliyet göstermeye başlamıştır.

Personel Genel Müdürlüğüne bağlı iken 03 Şubat 2006 tarihinde Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Hizmet İçi Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı olarak faaliyetlerini göstermeye devam etmiştir.“

Hizmet İçi Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı; 11 Ekim 2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında KHK ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı adıyla faaliyetlerine devam etmiştir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılında yapılan teşkilat yapısındaki değişiklik ile Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı adını alarak; tescil iş ve işlemleri ile birlikte daha önceden Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Uzaktan Sağlık Eğitim SistemiUSES birimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye başlamıştır.

Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görevleri

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar ile merkez teşkilatlarında çalışan personelinin aday memur eğitimleri ile personelinin uyumu, görevde yükselme eğitimlerinin yanı sıra; koordinesi, izleme, denetimi, hizmet içi eğitimlerin planlanması, programlanması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. ESTH Daire Başkanlığı; Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı doğrultusunda Sağlık Bakanlığının eğitim politikası ile birlikte amacına uygun olarak birimlerin önerilerini dikkate alarak yıllık eğitim plan taslağı ve eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim harcamalarını Eğitim Kuruluna sunmaktadır.

Daire Başkanlığı, oluşturduğu yıllık hizmet içi eğitim planına göre; ilgili birimleriyle iş birliği içinde oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla uygulanacak olan; hizmet içi eğitimin konuları, eğitilecek Sağlık Bakanlığı personeli, eğitim görevlileri, yerleri, tarihleri, süreleri, araç ve gereçleri ile beraber eğitim metotlarını içeren programların hazırlanmasını sağlamaktadır. ESTH Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı personelinin eğitimi ile ilgili işleri planlayarak organize ederek, izlemesinin yanı sıra; hizmet içi eğitime katılanların belgeleri, puanları düzenleme ve arşivleme yapmaktadır.

Hizmet içi eğitim plan taslaklarını ve hizmet içi eğitim faaliyetleri sonuçlarını Eğitim Kurulu’na sunan Başkanlık; aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile ilgili Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu‘nun ilgili iş ve işlemlerini yapmaktadır. Görevde yükselme eğitimi ile ilgili görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav kurulunun kurulması ile ilgili iş ve işlemleri yapan Daire Başkanlığı; eğitime katılan personele verilen belgelerin kaydı ile ilgili birimlere bildirilmesini sağlamaktadır. Sağlık kurum ve kuruluşlarının sertifikalı eğitim başvurularını değerlendirmesi ile Tıpta Uzmanlık Kurulu veya Sağlık Meslekleri Kurulu ile koordinasyonu sağlayarak sonuçlandırmaktadır. Eğitim sonrası sertifika almaya hak kazanmış personeller; sertifikalarının tescil işlemleri ile birlikte sağlık alanında düzenlenecek sertifikalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen diğer tüm görevleri yerine getirmektedir.

İletişim

Adres: Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi PK: 06800 Ankara

Telefon: 0 312 471 77 00 – 7833

E-Posta: shgm.egitim@saglik.gov.tr

Web : www.eshdb.saglik.gov.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü; sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla …

Bir cevap yazın