Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Edviye-i Müfrede

Edviye-i Müfrede ve Müntahab-ı Şifa adı ile bilinmekte olup; eserin Kitab-ı Müntahab-ı Şifa, Kütübün Ahar Min Mu’teberani’ṭ-Tıb, Havass-ül-Edviye ve Kitab-ı Edviye-i Müfrede olarak çeşitli nüshalarda farklı şekilde anılmaktadır. Arkut Dağı tepesinde yer alan Gerede Keçi Kalesinin bir katında 14. yüzyılda yaşamış “Hoca Tabib” diye anılan; Osmanlı hekimlerinden Geredeli İshak bin Murad tarafından 1389 – 1390 yılları arasında yazılmış 4 bölümden oluşan Anadolu’da yazılmış ilk telif tıp kitabıdır.

Edviye-i Müfrede

Esere “Edviye-i Müfrede” adı verilmesinde sebep İshak bin Murad, giriş bölümünde şu sözlerle belirtmiştir. “Amma ba’du müsevvid-i beyaz ve alıkar-ı Hbâd İssalı bin Murâd aşlafıd’llâhu şânehu diledi ki bu illerde bulunur ve dahi Türki dilinde adı bilinür Edviye-i müfrede-i cem edüp bu beyâi içinde sevâda getüre.”

Edviye-i Müfrede‘nin girişinde İshak bin Murad‘ın yazdığı dört bölüm olarak oluşmakta olup; Zeyneddin bin İsmail’ül Cürcani‘nin eseri olan “Zahire-i Harezmşahi” ve İbn-i Sina‘nın “El-Kanun fi’t-Tıb“dan alınan makaleler esere eklenmiştir. Dört bölüm ve içerik olarak beş bölüme ayrılmakta olan eser; toplam olarak 250 terim yer almaktadır.

Edviye-i Müfrede Kapsamı

Birinci bölümde, alfabetik sıra ile ilaç olarak hangi hastalıklara iyi geldikleri; zararlarının söz edildiği kullanılabilecek bitki, yiyecek, içecek ve diğer başka maddelerin sözlük düzeni içerisinde verilmiştir. İkinci bölümde Çeşitli hastalıkları gruplandıran dört makaleden oluşan; hastalıkların sebebi, teşhisi ve tedavi yollarının anlatıldığı makaleler yer almaktadır. Üçüncü bölümde “nabız bilmek” başlıklı bir parça ile “bâb” başlığı taşıyan Zahire-i Harezmşahi‘den bir bölümde ihtiyarlık, insanı çabuk ihtiyarlatan sebepler ile sağlıklı yaşamak için uyulması gereken kurallarla birlikte; kan, balgam gibi durumların hangi hastalığı meydana getirdiğini gösteren belirtiler ve macun reçeteleri üzerine durulmaktadır. Dördüncü bölümde “Zikr-i esmâ-i emraz bir ıstılah lügati” başlığı ile Türkçe – Arapça – Farsça terimler sözlüğü ile hastalıklar, anatomi, meyveler, sebzeler ve eşyalarla ilgili 250 maddelik bir sözlük bulunmaktadır.

Edviye-i Müfrede tarihsel tıp bilimi açısından özgün bir niteliği olmayıp; tıp biliminde bilinenleri bir araya getirilmiş bir eser olarak kabul edilmektedir.

Edviye-i MüfredeKitap: Edviye-i Müfrede

Hazırlayanlar: Mustafa Canpolat – Zafer Önler

Kategori: Temel Tıp Bilimleri

Sayfa Sayısı: 277

Baskı Yılı: 2016

Dil: Türkçe

Yayınevi: Türk Dil Kurumu Yayınları

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık Bilimleri İçin Anatomi

Sağlık Bilimleri İçin Anatomi

Sağlık Bilimleri İçin Anatomi kitabı; sağlık alanında yüksekokul ve sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri için hazırlanmış …