Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ebe

Ebe, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde; gebelik öncesi hazırlık eğitimi ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programları hazırlanması ve yürütülmesini sağlamaktadır.

Doğurganlık sınırı içinde kadın üreme sağlığı konusunda izlem yapmakta olan ebeler; gebelik tanısı ile birlikte, gebe izlemi ve gerekli muayeneler yapmasının yanı sıra, riskli durumları erken dönemde belirleyerek, gerekli önlemleri alarak Kadın Doğum Uzmanına sevk etmektedir.

Doğum sürecini yönetmekte olan ebeler; doğum sırasında anne ve bebek sağlığını izlemesinin yanı sıra, normal oluşacak doğumları ve uzmanın olmadığı durumlarda acil makat doğumları yaptırarak, gerektiğinde epizyotomi adı verilen doğum esnasında bebeğin baş bölgesi çıkmadan vajina açıklığının büyümesini sağlamak amacıyla doğumu kolaylaştırmak adına perine bölgesine yapılan cerrahi kesiyi uygulamaktadır. Doğum sürecinde sapmaları belirleyerek, acil durum tedbirlerini gerçekleştirerek Kadın Doğum Uzmanına haber vererek direktifler doğrultusunda acil müdahalede bulunmaktadır.

Ebeler doğum sonrası dönemlerde; yenidoğan ilk bakımı ile muayenesini gerçekleştirmekte olup; gerek görüldüğünde acil kalp masajının yanı sıra anneye emzirme eğitimi, bakımı ve izlemi ile birlikte normal sapmaları tespit etmektedir. Acil doğumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen protokoller çerçevesinde tanımlanan ilaçları uygulamaktadır. Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne – bebek sağlığı koruması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Aile planlaması hizmetleri içerisinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarında görev almakla birlikte; 0 – 6 yaş çocuk bakımı, gelişimini izlemesi ve çocuk aşıları olmak üzere, gebe ve bulaşıcı hastalıkların kontrol programlarında ve bağışıklama hizmetlerinde görev almaktadır.

Ebe, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu ICM tarafından; gebelik sırası ile doğum esnasında ve doğum sonrasında gerekli olan bakım ve danışmanlığı, normal doğumları kendi sorumluluğu çerçevesinde yaptırma, yenidoğan bakımı, aile planlaması danışmanlığı yapmak üzere eğitilmiş sağlık meslek mensubu olarak tanımlamaktadır.

midwife

Ebelik Kelimesinin Kökeni

Kelime Eski İngilizcenin ortası , “withile” ve “wifkadın” dan türetilmiş, “with-womankadın ile“, “doğumda kadın ile olan kişi” anlamını taşımaktadır. Kelime, her iki cinsiyette olan ebeleri de ifade etmektedir. Ebe, Türkçe “eb-be“, “bebek” kelimesinde türetilmiş olup; “doğuma yardımcı olan kadın” anlamını taşımaktadır.

Ebeliğin Tarihçesi

Ebelik insanlık tarihi boyunca bir meslek dalı olmuş ve birçok medeniyette anneden kızına geçen bir meslek olmuştur. Ebelik, M.Ö. 5000’li yıllara ait resimlerde çömelmiş ıkınan kadın ve onlara yardımcı olan ebe resimleri bulunmaktadır. Ebelik, kutsal bir meslek olduğu Eski Mısır‘da Kral Pharaol’un ebeler Shifra ve Pua‘ya emirler vermiştir. Tevrat ve Zebur‘da ebelerin kutsallığı, İncil‘de ebelerin hizmetleri, Kuran‘da ebelerin dindarlığı tarif edilmiştir. Eski Yunan’da tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat‘ın bazı doğumlarda bulunduğu ve yardım ettiği için “erkek babaanne” olarak da bilinmektedir. Efes‘li hekim Soranus, M.S. 98­’de ebelik hakkında olması gereken özellikler ile ilgili olarak yazılar yazmış ve Metodik Tıp Okulunun baş temsilci olduğu dönemde ebelik hakkında dersler vermesinin yanı sıra; jinekoloji üzerine dört ciltli tezi “Gynaecolojy” adı ile kitabı bulunmaktadır.

Eucharius Rösslin - Der Rosengarten
Eucharius Rösslin – Der Rosengarten

İngiltere‘de 1450 yılında İngiliz ebeler ilk lisanslarını Kardinaller Meclisinden almıştır. Almanya’da 1513 yılında eczacı – doktor Eucharius Rösslin, ilk kez doğum sandalyesi ile oturumu uterodaki fetüsün pozisyonlarının basılı olduğu resimlerin yer aldığı ebeler ile ilgili “Der Rosengarten” adlı ilk ciddi kitabı yayınlamıştır. Fransız Kralı III. Henry 1560 yılında ebe eğitiminde standartları belirleyerek, ebelerin sınava girmesini sağlamıştır. Fransız doktor Jean Liebaut, 1598 yılında hastalıklar ve kadın hastalıkları üzerine 3 cilt kitap yayınlamış, ebelere doğumu kolaylaştırmak için simfizis pubis eklemini genişletme yöntemlerini anlatmıştır. Fransız kraliyet ebesi Louise Bourgeois Boursier, 1608 yılında emekliliğinden sonra kadın doğum üzerine önemli katkıları olan birçok yazı ve 1609 yılında doğum uygulamaları üzerine kitap yazan ilk kadın olmuştur. 1600’lü yılların başından başlayıp sonuna kadar İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere bir çok ülke hastanelerinde, doğum ve lohusalık bölümleri açılmıştır.

Doğum Hastanesi ve Ebelik Okulu

1708 yılında Alman ebe Justine Siegemund ebelik üzerine ilk Alman eğitim kılavuzu olan doğum el kitabını yazmıştır. Fransa’daki ilk kadın doğum başkanı ve ebelik dersleri veren Jean-Louis Baudelocque, 1787 yılında “Doğum Sanatı İlkeleri“ adlı kitap yazmıştır. Modern doğumların annesi olarak kabul edilen Fransız ebe Marie-Louise Lachapalle; 1790’lı yılların önde gelen doğum hastanesi ve ebelik okulu olarak ünlenen Hôtel-Dieu‘da kadın bedenleri, kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili dersler vermesinin yanı sıra doğal doğumları teşvik eden uzun bir doğum metni olan “Doğum PratiğiPratique des accouchements” yayınlamıştır. Fransız ebe ve kadın doğum yazarı Marie-Anne Victoire Gillain Boivin; 19. yüzyılın en önemli ebelerinden biri olarak pelvimetre, vajinal spekulumun mucidi ve yazdığı tıbbi ders kitapları farklı dillere çevrilerek 150 yıl boyunca kullanılmıştır. İskoç kadın doğum uzmanı Sir James Young Simpson, forseps ve kloroformu doğumda kullanmış; 1857 yılında Kraliçe Victoria‘nın doğumunda resmen kullanılmasıyla ebeliğin bilimsel anlamda gelişmesini sağlamıştır.

Ebelerin Ebesi

Temel tıbbi bilgiler 20. yüzyılın başlarında gelişim göstermeye başlayınca, ebe eğitimöğretimleri de artmıştır. 1902 yılında İngiltere, ebeleri eğitme, lisanslama ve düzenleme için “Merkezi Ebeler Kurulu” kurarak, ebeliğin Avrupa‘da yaygınlaşarak profesyonellik hissi yaratmıştır. ABD doğumda zıt bir yön değiştirerek, 1921 yılında “Doğum ve Bebek Koruma Yasası” ve doktorların ebelere karşı bir savaş başlatarak; acil durumda ilaç, hijyen ve cerrahi seçenekler hakkında güncel bilgilerle daha iyi doğum sonuçlarına sahip olduklarını göstermiştir.

Prof. Dr. Besim Ömer AkalınTürkiye‘de ebelik eğitimi, Osmanlı döneminde “Ebelerin Ebesi” olarak bilinen Prof. Dr. Besim Ömer Akalın‘ın ebelik kursları başlamış olup; 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, ilkokul ve ortaokul eğitimine dayalı köy ebe okullarında ebeler yetiştirilmesi ve 1960 ve 1970’li yıllarda da kadınların doğal doğuma olan inancı devam etmiştir. Sonraki yıllarda Türkiye‘de sağlık meslek liseleri ve ön lisans programları ile devam eden süreç; 1996 yılında itibaren ebelik programı uygulayan yükseköğretim kurumlarından lisans programları ile ebelik eğitimi devam etmektedir. Ebelik eğitimleri ülkeden ülkeye değişmekte olup; ebe, hemşire-ebe diploması veren öğretimlere kadar değişmektedir.

Kadınların en eski mesleği olan ebelik; tıbbi bakımın çok kısıtlı olduğu ve tarihin en eski dönemlerinden usta – çırak ilişkisi ile günümüze gelene kadar dünyanın her yerinde, bebeklerin çoğu ebeler tarafından doğumu gerçekleştirilmiştir. Birçok gelişmiş ülkede, halen bebeklerin bir bölümünün doğumu ebeler tarafından gerçekleştirilmekte olup; modern teknolojinin gelişmesi ile birlikte doğumlarda Kadın Doğum Uzmanlarının yardımcısı olarak; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası izlem yapmakta olan ebeler, kadın üreme sağlığı konusunda önemli bir görevi bulunmaktadır.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri

Sağlık Meslekleri; sağlık hizmet sunumu çerçevesinde özgün görevi olan ve bu alanda çalışanları ifade etmektedir. …

Bir cevap yazın