Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yeni
Ana Sayfa / Tıbbi Sözlük / E Tıp Terimleri

E Tıp Terimleri

Tıp Terimleri Sözlüğü‘nde verilen bilgiler, E Tıp Terimleri bilgi amaçlı çalışma olup; Tıp Sözlüğü‘nde yer alan E ile başlayan tıbbi terimlerinin karşılığındaki açıklaması tanı ve tedavi amacı ile kullanılmamıştır.

E Tıp Terimleri

E Tıp Terimleri

Ecchymosis / Ekimoz: Kan damarının yırtılması ile deri altı kan toplanması sonucu mor rengini alması, bere, çürük, kesme.

Echocardiography / Ekokardiyografi: Kalp – Damar sistemine gönderilen yüksek frekans ses dalgalarının yansıması sonrasında çizelge halinde gösterilmesini sağlayan ultrason yöntemi.

Echo-Encephalography / Ekoensefalografi: Baş bölgesinden geçirilen ses dalgaları ultrason yöntemiyle beynin incelenmesi.

Ectopic Pregnancy / Ektopik Pregnansi: Ektopik gebelik veya dış gebelik.

Ectropion /Ektropion / Ektropyon: Göz gibi bir oluşumun kenarı içten dışa dönmesi, dışa dönme, dışa çevrilme, ters çevrilmesi.

Eczema / Ekzema / Egzama: Çeşitli sebeplerden dolayı gelişen, kabuklaşma ve akıntı oluşabilen içi su dolu kabarcık oluşması ile kaşıntılı deri iltihabı.

Eczematoid, Eczematous / Ekzematoit, Ekzematoz: Ekzema’ya benzer irinli lezyon.

Edema / Oedema / Ödem: Vücutta sıvı birikmesi veya herhangi bir yerinde toplanan sulu madde.

Edentulous / Edantulus: Dişsiz, dişi olmayan.

Electrocardiogram / Elektrokardiyogram – EKG: Kalp kasılmalarına eşlik eden elektrik akımlarının zaman ve voltaj değişkenliklerini incelemek için uygulanan grafik metod.

Electrocochleography / Elektrokokleografi / ECoG / Uyarılmış İşitsel Beyinsapı Odyometrisi: İşitme organına gönderilen uyaran sonucu koklea ve işitme sinirinde elektriksel aktivitelerin kaydedilmesi.

Electrodesiccation / Elktrodesikasyon: Elektrot ile kısa ve yüksek frekanslı elektrik kıvılcımlarının hücre ve dokuları tahrip etme.

Electroencephalography / Elektroensefalografi – EEG: Beyin aktivitesiyle bağlantılı olarak beyin kabuğunda sürekli oluşan elektrik potansiyeli değişikliklerinin grafik olarak yazdırılması.

Electromyogram / Elektromiyogram – EMG: Kas kasılmalarına bağlı elektrik akımlarının elektromiyografi olarak yazdırılmasıyla elde edilen çizelge, eğri.

Electromyography / Elektromiyografi: Kas aktivitesine eşlik eden elektrik akımlarının grafik olarak yazdırılma işlemi.

Electrophoresis / Elektroforez: Bir solüsyonda elektrikle yüklenmiş koloidal partiküllerin bir elektrik alanın etkisiyle pozitif veya negatif kutuba doğru elektrodlara yönelmesi ile hareketi.

Emmetropia / Emetropi: Paralel gelen ışık ışınlarının, retina üzerine odaklaşması ile belirgin normal görüş hali.

Encephalitis / Ensefalit: Beyin iltihabı.

Encephalocele / Ensefalosel: Beyin fıtığı.

E Tıp Terimleri

Encephalomalacia / Ensefalomalasi: Beyin dokusu anormal şekilde yumuşak kıvam alması veya beynin yumuşaması.

Encephalopathy / Ensefalopati: Birçok hastalığın genel durum değişiklikleri ya da bazı zehirlenme durumlarının dejeneratif değişikliklerle oluşturduğu serebral bozukluklar adı verilen beyin felcinin tümüne verilen isim.

Endarterectomy / Endarterektomi: Arter kesi yapılarak içinde tıkanıklığa yol açan trombus bölgesi adı verilen damar geçirgenliğini sağlamak için tıkanıklığa sebep olan ateromatöz odağının cerrahi operasyon ile çıkarılması.

Endocrine Hormones / Endokrin Hormons: İç salgı hormonları.

Endocrinologist / Endokrinologist: Endokrin sistem hastalıkları ile ilgili uzman, endokrinolog, endokrinoloji uzmanı.

Endodontist / Endodontist: Endodonti uzmanı.

Endokrinology / Endokrinoloji: Endokrin sistem hastalıkları ve sistem tarafından salgılanan spesifik bileşikler olan hormonlar ile ilgilenen tıp ve biyoloji ile ilgili uzmanlık alanı.

Endometriosis / Endometriozis: Endometriyum dokusunun uterusda ektopik olarak normal yeri dışında, çoğu kez kan içeren kistler şeklinde bulunuşu.

Endometrium / Endometriyum: Uterus boşluğunu çevreleyen iç tabakası veya uterus mukozası.

Endoscopy / Endoskopi: Vücuttaki sindirim sistemi, keseler, kapalı ve dar girişli boşluk  kanalların endoskop aracılığıyla gözle doğrudan incelenmesinde kullanılmaktadır.

Endosteum / Endosteum: Kemik boşluğunu saran, bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu ince zar.

Endotracheal / Endotrakeal: Soluk borusunun içi ile ilgili veya içinden geçirilen.

Entropion / Entropion: Göz kapağının içe kıvrılması ya da ters döndürülmesi.

Epicardial / Epikardiyal: Kalbin üst kısmı olan epikard ve epikardiya ile ilgili.

Epidermis / Epidermis: Üst deri veya dış deri. Deri’nin dermis üstündeki keratinize çok katlı yassı epitelden oluşan yüzeysel katı.

Epididymitis / Epididimit: Epididim iltihabı.

Epidural / Epidural: Beyinde dura mater zarı üzerinde veya dışında olan.

Epiphysis / Epifiz: Uzun kemiklerin iki uç kısmından biri. Uzun kemik ucu. Gelişim dönemi sekonder kemikleşme merkezinde oluşan kısım.

Episiorrhaphy / Epizyorafi: Vulva bölgesinin oluşan yırtığın dikilmesi.

Episiotomy / Epizyotomi: Doğum esnasında oluşabilecek yırtıkları önlemek amacı ile vulva bölgesinin alt ya da alt yan tarafına kesi yapılması.

E Tıp Terimleri

Epispadias / Epispadiyas / Epispadyaz / Anaspadyaz: Üretra ön duvarının yokluğu sonucu, penisin üst yüzüne açılmasıyla belirgin doğuştan anomali.

Eructation / Erüktasyon: Yeme veya içme esnasında ya da sonrasında; mideye geçen havanın ağız yoluyla sesli olarak dışarı çıkarılması. Geğirme.

Eruption / Erupsiyon: Deri üzerinde isilik, döküntü, kırmızımsı veya pembe küçük kabarcıkların oluşması ile derideki lezyonun açılması ve patlamasının yanı sıra;  gelişmekte olan dişin, diş eti arasından dışarıya doğru belirmesi veya diş sürmesi.

Erythema / Eritem: Deride tek veya yaygın olarak kızarıklık ve kızartı.

Erythematous / Eritematoz: Eritem ile ilgili ve özelliği gösteren.

Erythremia / Eritremia: Kanda eritrosit sayısının aşırı derecede artışı ve cilt kızarıklığı, renk alışı ile kemik iliği hiperplazisi belirgin kronik hastalık.

Erythrocyte / Eritrosit: Kırmızı kan hücresi. Alyuvar. Çekirdeksiz kan hücresi.

Esophageal Atresia / Özefagel Atrazi: Doğuştan yemek borusunun bir bölümünün kapalı oluşu. Özefagus darlığı.

Esotropia / Ezotropi: İçe doğru yönelik olan şaşılık.

Estrogen / Östrojen: Östrojenik hormon etkisine sahip olan özellikle ovaryumdan salgılanan doğal veya sentetik bir madde.

Ethmoid / Etmoid: Kalbur şeklinde bir kemik, kafatasının etmoid kemiği.

Ethmoidal / Etmoidal: Etmoid kemik ve sinüsü ile ilgili.

Eupnea / Öpne: İstirahat hali ile normal solunum şekli.

Euthyroid / Ötiroid: Tiroid işlevinin normal olarak doğru ve düzgün çalışması.

Exocrine Glands / Eksokrin Bezler: Dış salgı veya Ekzokrin bezleri.

Exophthalmia / Ekzoftalmi: Göz küresinin dışa çıkıklığı ya da bombeliği fazla olması.

Exotropia / Ekzotropi: Dışa doğru şaşılık.

Extracapsular / Ekstrakapsüler: Bir organın mahfazasının dışında veya kapsül ile ilgili olan.

Extracorporeal / Ekstrakorporal: Vücut dışında kalan veya vücut ile ilgili olmayan.

Extraocular / Ekstraokuler: Göz küresinin dışında veya göz dışı ile ilgili.

Extravasation / Ekstravazasyon: Damar çeperinden dışarı taşma, sızan veya akış.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Elektron Mikroskobu

Elektron Mikroskobu

Elektron Mikroskobu; genellikle elektron ışınının bir cismin görüntüsünü oluşturması için kullanılmaktadır. Elektron ışınının yörüngesi elektrik …

Bir cevap yazın