Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Tıp Fakülteleri / Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 1996 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakülte 2006 yılında çıkan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Düzce Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi; Dahili, Temel ve Cerrahi Bilimler Bölümlerine bağlı 40 Anabilim Dalında, profesör, doçent, yardımcı doçent, Uzman, araştırma görevlisi (tıpta uzmanlık eğitimi öğrencisi) akademik kadro ve öğrencileri ile eğitim – öğretim ve sağlık hizmeti vermektedir.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını 2001–2002 eğitim öğretim yılında vermiştir. Tıp Fakültesinden bugüne kadar 708 pratisyen hekim, 431 uzman hekim mezun olmuştur.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi; bünyesinde yılda 3 sayı olarak “Düzce Tıp Fakültesi Dergisi” ile “Konuralp Tıp Dergisi” adında 2 ayrı bilimsel dergi çıkarılmaktadır. Tıp Fakültesi Dergisi 1999 yılından günümüze 27 sayı olarak yayınlanmış ve elektronik ortamda yayınlarını okuyucuları ile paylaşmaya başlamıştır. Her iki dergide İndex Copernicus Doaj, Ulakbim Türk Tıp Dizini, Pleksus Türk Medline ve Ebsco indexleri tarafından taranmakta olup, Uluslararası hakemli dergi statüsündedir.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde, nitelikli bir tıp eğitimi için; kaliteli öğrenci, iyi bir fiziki alt yapı ve olağanüstü sıcak, etkin öğrenci-öğretim üyesi iletişimi amaçlanmaktadır. Tıp, doğruluğu ve başarıları her kesimden insanı ilgilendiren uygulamalı bir bilimdir. Tıp Fakülteleri, eğitim ve araştırmaların yanı sıra, sağlık hizmeti de vermektedir. Yalnız tedavi edici hekimlik değil koruyucu hekimlik uygulamaları da verilen hizmetin bir parçasıdır. Hizmetin niteliği yönünden bölgenin sağlık alanına yönelik beklentileri de cevaplamaya çalışılmaktadır. Hastane, morfoloji binası ve merkezi dersliklerde yürütülen hizmetlerde modern laboratuvarlar, projeksiyonlu- mikrofonlu amfilerde modern cihazlarla uygulamalı ve teorik eğitim-öğretim uygulanmaktadır.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimleri

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Entegre Eğitim Sistemi içinde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu eğitim sisteminin başlıca özelliği Dönem I, II, III derslerinin anabilim dallarına göre değil, konulara göre verilmektedir. Eğitim sisteminde belirli bir konu örneğin solunum sistemi ele alınarak, bu sisteme ait anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri veya klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Entegre sistemle tıp öğrencisine basit ve küçük fonksiyonel ve yapısal üniteler sunulmakta, giderek daha karmaşık insan organizması sistemlerine geçilmektedir.

Bütün dersler ve laboratuvar çalışmaları da konular açısından birbiri ile ilgili bağlantılıdır. Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde temel bilimler, ikinci döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise, kliniğe hazırlık olmak üzere sistemlerin patoloji, farmakoloji ve fizyopatolojisi ele alınmaktadır. Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlara ayrılmıştır. Servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar ve klinik eğitimine ek olarak Dönem IV’ de radyoloji konusunda da eğitim görmektedirler. Altıncı yıl mezuniyet öncesi intörnlük (Aile Hekimliği) dönemidir. Bu dönemde öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • Radyodiagnostik Anabilim Dalı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • Anatomi Anabilim Dalı
 • Biyofizik Anabilim Dalı
 • Biyoistatik Ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

İletişim

Adres: Konuralp yerleşkesi 81000, Merkez / Düzce

Telefon: 0 380 542 14 16

Faks: 0 380 542 13 02

E-Posta: tip@duzce.edu.tr

Web: www.tip.duzce.edu.tr

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı‘nın kuruluş amacına yönelik olarak Dr. Rıdvan …