Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ana Sayfa / Sağlık Günleri / Dünya Sağlık Günü

Dünya Sağlık Günü

Dünya Sağlık Günü; Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütü‘nün anayasasının 7 Nisan 1948 yılında hayata geçirilmesiyle birlikte her yıl 7 Nisan tarihinde Dünya Sağlık Günü ve 7 – 13 Nisan tarihleri arasında Dünya Sağlık Haftası olarak çeşitli etkinliklerle “Sağlık” kavramının önemi ve toplumdaki yeri vurgulanmaktadır.

Dünya Sağlık Günü Etkinlikleri

Dünya Sağlık Günü‘nde gerçekleştirilen etkinlik ve seminerlerin en temel amacı; sağlıklı ve kaliteli hayatı simgeleyen yönlendirici/teşvik edici faaliyetlerin düzenlendiği, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.

Tüm dünyada her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı sağlıklı yaşam kavramının; Dünya Sağlık Günü‘nde insanı ayakta tutan ve daima güçlü kılan en etkili ve sağlam bir şekilde vurgulanması söz konusudur.

Dünya Sağlık Günü‘nün ilan edilmesinde üyeler arasında; Birleşmiş Milletlere üye 51 ülkenin temsilcisi ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu (OIHP), Pan American Sağlık Örgütü (PAHO), Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu (WFTU), Rockefeller Vakfı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yer almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tüm bireylerin ve toplumların maddi sıkıntıya maruz kalmadan ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini aldıkları; sağlığın geliştirilmesi, tedavi, rehabilitasyon, palyatif bakım ve temel sağlık hizmetlerini hedeflemektedir.

  • Dünya nüfusunun yarısı hala temel sağlık hizmetlerini alamamaktadırlar
  • Yaklaşık 100 milyon insan, sağlık hizmetleri ile ilgili ödenek bulamadıkları için sağlıksız yaşamaktadır.
  • Dünyada yaklaşık 800 milyondan fazla insan bütçelerinin en az yüzde 10’unu sağlık bakımı için harcamaktadır.
  • Tüm Birleşmiş Milletler üye devletleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri‘nin bir parçası olarak 2030 yılına kadar evrensel sağlık kapsamı içinde çalışmayı kabul ettiler.

Dünya Sağlık Günü‘nde; insanların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanan sağlık kavramının hayatımızda hiçbir kavramın yerine geçemeyecek kadar önemli olduğu aktarılır. Dünya Sağlık Örgütü‘nün de bu noktada son dönemlerde sağlıklı yaşam konusundaki çalışmalarına hız ve yoğunluk kazandırdığı görülmektedir.

Hakkında hipokratist

Ayrıca Kontrol Et

Dünya Artrit Günü

Dünya Artrit Günü

Dünya Artrit Günü; romatizma ve kas-iskelet sistemi hastalıkları hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla 1996 yılından itibaren …